TREĆA LIČKA BRIGADA - SJEĆANJA BORACA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
I
USTANAK I NJEGOVO PRERASTANJE U VIŠU FAZU BORBE
Milan Basta: USTANAK I NJEGOVO PRERASTANJE U VIŠU FAZU BORBE15
II
FORMIRANJE BATALJONA I NJIHOVA BORBENA DEJSTVA DO ULASKA U SASTAV BRIGADE
Jovan Njegomir Joco: BATALJON "VELEBIT"35
Rade SuŠa: BATALJON "BIĆO KESIĆ"45
Nikola Gnjatović: BATALJON "MIRKO ŠTULIĆ"59
Đuro Radovanac: BATALJON "KRBAVA"65
Vladimir Mandarić: PRVI ZAROBLJENI TENKOVI U HRVATSKOJ75
Vladimir Mandarić: ZDRUŽENA DEJSTVA U ZAPADNOJ LICI81
Dane Popović: NEUSPELI NAPAD NA LIČKI NOVI86
Perica Radmanović: SMRT TRINAEST HRABRIH OSTRVČANA U LIČKOM NOVOM90
Vojislav Radaković: BORBA NA MOGORIĆU92
Marko Todorić: RUŠENJE PRUGE95
Rade SuŠa: NA LJUBINOJ POLJANI96
Savo Todorić: LOVAČKOM, DO VOJNIČKE PUŠKE98
Vojislav Radaković: "AVANTI POPOLO"99
Rade SuŠa: DEBELO BRDO100
Đuro Đaković: USTAŠKA ZASJEDA POD OŠTROM103
Đuro Beoković: OMLADINKE - BORCI BRIGADE104
III
DEJSTVA BRIGADE NA PRUZI GOSPIĆ - KNIN I OKO BOSANSKOG GRAHOVA
Milan Basta: FORMIRANJE I DEJSTVA BRIGADE DO IV NEPRIJATELJSKE OFANZIVE109
Božo Tojagić: NAPAD NA KOMANDU ČETNIČKOG PUKA "VOŽD KARAĐORĐE"124
Đuro Šerbedžija: BORBA KOD ŠIMELINE KUĆE126
Mane Smiljanić: MLADOST DRUGE ČETE BATALJONA "KRBAVA"128
Đuro Beoković: USPEŠNA ODBRANA DRUGE ČETE BATALJONA "KRBAVA" KOD RIBNIKA131
Vlado Božić: SAMOINICIJATIVA KOMANDIRA MITRALJESKOG ODELJENJA133
Nikola Gnjatović: NAPAD NA LOVINAC134
Vlado Božić: POVLAČENJE UZ POMOĆ DIMNE ZAVESE137
Slavko Đerić Braco: ODLAZAK BRIGADE IZ LIKE I DEJSTVA OKO BOSANSKOG GRAHOVA137
Soka Rajšić Teta: BRIGADNI SANITET148
Đuro Banjeglav: VEZA U BRIGADI152
IV
BRIGADA U ČETVRTOJ OFANZIVI I BORBE DO ODLASKA IZ LIKE
Vojislav Radaković Vojo: BRIGADA U ČETVRTOJ OFANZIVI159
Mile Maljković: SAMOINICIJATIVA STAREŠINA I HRABROST BORACA BATALJO- NA "MIRKO ŠTULIĆ"176
Koviljka Rajić - Kovač: NEZABORAVAN DAN179
b: Nikola Gnjatović: NAPAD NA ŽELEZNIČKU STANICU RADUČ I NA LOVINAC180
Nikola Gnjatović: PLANIRALI NAPAD NA DOMOBRANE, A DOČEKALE NAS USTAŠE182
Nikola Gnjatović: BORBE U GACKOJ DOLINI184
Nikola Gnjatović: PONOVO NA BRUŠANE186
Đuro Đaković: NEĆE MU BITI HLADNO189
Danilo Korać: BORBE NA ŽITNJAKU I BUDAČKOM MOSTU191
Mile Maljković: BORBA NA MARINOJ GLAVI193
Pavle Novaković Pajo: STRAVIČNO JADOVNO194
Vladimir Mandarić: NAPAD NA GOSPIĆ195
Vujo Dejanović: AKCIJE SAMOZVANE "ŽUTE GARDE"198
Vladimir Mandarić: PRVE BORBE SA NEMCIMA199
Mile Maljković: MALO JE ŠVABA POGINULO201
Vladimir Mandarić: PONOVO KOD GOSPIĆA, PA U BOSNU202
V
ODLAZAK U BOSNU, BORBE PROTIV DESANTA NA DRVAR I MARŠ ZA SRBIJU
Dane Popović: DOMOBRANI NISU ODRŽALI REČ207
Jovo S. Ćurčić: NEZVANI GOSTI NA SLAVI208
Soka-Sofija RajŠić Teta: "SNAŠLE TE MOJE RANE"209
Savo Todorić: POSLE VEČERE DOMAĆIN JE KLANJAO210
Dr Ivan Lesić: NOVOGODIŠNJA "ČESTITKA"211
Jovan Ćurčić: NE ITALIJANI, VEĆ DRUGOVI212
Dr Ivan Lesić: POLA CIGARETE ZA ROĐENDAN213
Sava Todorić Savica: SVA ZLA U JEDNOM DANU214
Dr Ivan Lesić: HVALA KUVARU216
Milan Šijan: BORVA SA VAZDUŠNIM DESANTOM U DRVARU216
Dane Popović: BORBE OKO DRVARA220
Milan Žigić: "DŽON BULOM" NA PADOBRANCE223
Sava Todorić Savica: "ŠARAC" I RANAC NEMAČKOG PADOBRANCA225
Evica Rapajić - Divjak: MARIJU SU RANILI I PREVILI PADOBRANCI227
Dr Ivan Lesić: SANITETSKA SLUŽBA BRIGADE228
Branko Krnjaić: BORBE TREĆEG BATALJONA POSLIJE DESANTA NA DRVAR232
Branko Krnjaić: DRUGA ČETA TREĆEG BATALJONA NA POSEBNOM ZADATKU235
Todor Radošević: OD CINCARA DO ZLATIBORA237
VI
BORBE U SRBIJI I OSLOBOĐENJE BEOGRADA
Ilija RaŠeta: OD ZLATIBORA DO BEOGRADA259
Branko Krnjaić: ZAROBLJAVANJE KOMORE DRAŽE MIHAILOVIĆA263
Savo Todorić: PRVO GAĐANJE "DŽON BULOM"265
Sava Todorić Savica: SRBIJANCI SA LIČKIM PROLETERIMA267
Lazo Radaković: BORBE ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA270
Ilija Radaković: KAKO SAM RANJEN U BEOGRADU273
Ilija Radaković i Rade Đukić Raco: POZDRAV KOMANDIRU OD "POGINULOG" BORCA275
Dr Aleksandar Nikolić: PRVI SUSRET SA "KAĆUŠOM"276
Novak Maljković Nove: POSLEDNJI JURIŠ NA ČUKARICI277
VII
OD BEOGRADA DO KRAJA RATA
Ilija Radaković: BORBE NA SREMSKOM FRONTU281
Milan Žigić: DVODNEVNE BORBE ZA VRBANJU288
Marko Basta: TRI JURIŠA NEMACA291
Rade SuŠa: PRVI HITAC - PUN POGODAK292
Milan Žigić: NOVI BORCI SRBIJANCI POLOŽILI ISPIT294
Dane Popović: NA PRVOM KONGRESU OMLADINE SRBIJE297
Miodrag Gavrilović: ČIKA VASINE SUZE300
Miodrag Gavrilović: TRAŽILI DOBOŠ - NAŠLI TORBU SA OKVIRIMA300
Miodrag Gavrilović: KOMANDIR MI JE SPASIO ŽIVOT301
Miodrag Andrejić: SUKOB SA NEMAČKOM PATROLOM301
MiloŠ Krnjajić: NA PRILAZIMA SLAVONSKOM BRODU302
Soka Sofija Rajšić - Teta: SUSRET POSLE ŠEST GODINA304
Dmitar Đaković Ćić: OSTAO JEDINI IZ PRVOG STROJA ČETE305
VIII
HEROJI I OSTALI JUNACI
Nikola Gnjatović: ZASLUŽILI SU MNOGO VIŠE309
NARODNI HEROJI313
Nikola Gnjatović: BOMBAŠI335
DuŠan MiljuŠ: KURIRI339
BORCI - JUNACI343
Ilija Radaković: POGINULI NA ŠTRBINI406
BIBLIOTEKA