Stanko Petelin: Enaintrideseta divizija
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-448): znaci.org
- UVOD 7
Prvi del: USTANOVITEV 11
-         1. Razmah narodnoosvobodilnega boja na Primorskem in Gorenjskem 11
-         2. Prvi koraki Gradnikove in Gorenjske brigade 13
-         3. Vstaja primorskega ljudstva 22
-         4. Ustanovitev Triglavske divizie 29
-         5. Zaledje Triglavske divizije 35
Drugi del: BOJI DIVIZIJE 38
-     I. Širjenje osvobojenega ozemlja 38
-         1. Osvobajanje zahodne Gorenjske 38
-         2. Nemška ofenziva *Traufe* 46
-         3. Zimska presenečenja 55
-             Peti bataljon Gradnikove brigade na Mrzlem vrhu 56
-             Po sovražnikovih kolonah pri Hotedršici 57
-             Tretji bataljon Prešernove brigade na Pokljuki 59
-             Tretji bataljon Gradnikove brigade na Javorniku 60
-             Četrti bataljon Gradnikove brigade v Trebčah 61
-             Drugi bataljon Prešernove brigade v Železnikih 63
-             Nemški vdor v Cerkno 65
-             Kako preprečiti presenečenja? 67
-         4. V idrijski operaciji 69
-         5. Rušenje proge Rakek-Postojna-Košana 82
-         6. Osvobajanje Bohinja in blejske kotline 88
-         7. Napad na progo Škofja Loka-Jesenice in nemški protiudar 98
-         8. Uničenje proge v Baški grapi 107
-     II. V boju proti domačim izdajalcem 121
-         9. Napad na domobransko postojanko v Hotavljah 123
-         10. Nemška poletna ofenzivna operacija 127
-         11. Evakuacija ranjencev na Notranjsko 139
-         12. Uničenje domobranske posadke na Črnem vrhu nad Idrijo 145
-         13. Vdori v Dolomite 156
-         14. Čiščenje Poljanske doline 169
-         15. Osvoboditev Železnikov 176
-         16. Napad na Gorenjo vas 184
-     III. Obramba osvobojenega ozemlja 192
-         17. Obrambni boji v Cepovanski dolini in nad Gorico 194
-         18. Vdor v Vipavsko dolino in na Kras 204
-         19. Zimski boji nad Selško in Pogansko dolino 210
-         20. Zavzetje Sv. Križa nad Selcami 218
-         21. Sovražnikovi porazi v Čepovanski dolini 222
-         22. Nemška ofenziva *Winterende* 227
-     IV. Osvoboditev 242
-         23. Boji na Pivki 243
-         24. Čiščenje Banjške planote in Trnovskega gozda 247
-         25. Osvoboditev Gorice in Tržiča 252
Tretji del: ORGANIZIRANOST IN DELO 262
-     I. Organizacijski razvoj 262
-         1. O nekaterih značilnostih vojaške organizacije enot narodnoosvobodilne vojske 262
-         2. Razvoj divizije 266
-             Prvo obdobje: po ustanovitvi divizije 267
-             Drugo obdobje: Enotna organizacijska struktura 271
-             Tretje obdobje: utrjevanje in dopolnjevanje vojaške organizacije 276
-         3. Posebne enote 282
-             Spremljevalni bataljon 283
-             Artilerijski divizion 284
-             Spremljevalna četa 288
-             Udarna četa 289
-             Štabna patrulja in zaščitni bataljon 293
-             Dopolnilni bataljon 296
-         4. Izgube in popolnjevanje enot 298
-             Izgube 299
-             Popolnjevanje (mobilizacija) 302
-             Sestava pripadnikov divizije 308
-     II. Usposabljanje starešin in borcev 314
-         5. Izbor in šolanje starešinskega kadra 315
-             Izbira kadra 315
-             Vojaške in politične šole 316
-             Druge oblike usposabljanja 319
-         6. Idejnopolitična vzgoja borcev 321
-             Vloga in delo Partije in Skoja 321
-             Politično delo in vzgoja 327
-             Propagandna in kulturno-prosvetna dejavnost 331
-         7. Vojaško usposabljanje borcev 339
-         8. Utrjevanje discipline in bojne sposobnosti 344
-             Spodbujevalni ukrepi 344
-             Kaznovalni ukrepi 346
-     III. Delovanje služb 351
-         9. Kadrovska služba 351
-         10. Operacijska služba 353
-         11. Obveščevalna dejavnost 358
-         12. Protiobveščevalna dejavnost 364
-         13. Zveze 369
-         14. Inženirstvo 375
-         15. Sanitetna služba 381
-         16. Intendantska služba 388
Četrti del: NEKATERE POSEBNOSTI IN REZULTATI BOJNEGA DEJSTVOVANJA 398
-     I. Razmerje sil na stičišču treh okupacijskih sistemov 398
-         1. Nemški okupator in njegovi sodelavci 399
-         2. Narodnoosvobodilno gibanje 402
-             Deveti korpus 402
-             Ljudska oblast 408
-     II. Rezultati boja, taktika in nekatere izkušnje 409
-         3. Rezultati boja divizije 409
-         4. O sovražnikovi protipartiaanski taktiki 412
-         5. Nekatere značilnosti in izkušnje iz bojev divizije 417
-             Napad 417
-             Obramba 420
- SKLEPNA BESEDA 424
Seznam poveljniškega kadra štabov 31. divizije ter Gradnikove, Prešernove in Vojkove brigade 426
Kazalo osebnih imen 432
Kazalo krajevnih imen 435
Kazalo vojaških enot in ustanov 441
Vsebina 444