Franci Strle: Veliki finale na Koroškem
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-514): znaci.org
- Beseda ob ponatisu5
- UVOD9
- ODLOČITEV DALJNOSEŽNEGA POMENA11
- PREOSNOVA IN OKREPITEV STIRINAJSTE21
- POHOD NA KOROŠKO33
- NAPAD NA DRAVOGRAD IN KOTLJE36
- NAPAD TOMŠIČEVE NA CRNO43
- BRAČIČEVA V ŽERJAVU49
- POSPEŠENI POHOD TREH BRIGAD53
- VSTAJA SEVERNO OD DRAVE60
- POT IN USPEHI KOKRŠKEGA ODREDA70
- OSVOBODILNI POHOD DO BOROVELJ78
- KOKRŠKI ODRED V CELOVCU86
- PRODOR V ZGORNJESAVSKO DOLINO96
- ŠTIRINAJSTA V CELOVŠKI KOTLINI112
- PRISPEVEK ZAHODNE OPERATIVNE SKUPINE122
- USPEHI V ZASAVJU IN OB SAVINJI134
- ZAGATA IN VDAJA PRI METLECAH142
- VDAJA GENERALPOLKOVNIKA LÖHRA156
- TOMŠIČEVA OSVOBODI DRAVOGRAD168
- PRVA SOOČENJA Z USTAŠI174
- DOLNICARJEVA MISIJA V MARIBORU179
- USPEŠNO DELOVANJE V VSE SMERI189
- ZADNJI ZLOČINI IZDAJALCEV201
- USODNI NESPORAZUMI212
- BURNE RAZMERE V CELOVCU223
- KREPITEV ZAPORE OB DRAVI235
- LÖHR ZNOVA DVIGNE OROŽJE242
- ZLOM LÖHROVE UDARNE OSTI253
- VDOR SKOZI ŽELEZNO KAPLO268
- LOV ZA UBEZNIM GENERALOM273
- ZLO V MISLINSKI DOLINI281
- NAROBE NASTAVLJENA ZANKA288
- PRVI KRVAVI OBRAČUNI Z USTAŠI292
- BOJI PRI DOLIČU IN DRAVOGRADU297
- USTAŠI PREŽENEJO VOJVODINCE309
- BITKA Z USTAŠI PRI POLJANI317
- USPEHI LEVIH USTASKIH POBOCNIC328
- POSREDOVANJE PRI BRITANCIH335
- USTAŠI SE NAPOSLED VDAJO341
- UJETNIKI IN VOJNI PLEN361
- UTRJEVANJE LJUDSKE OBLASTI369
- NEVŠEČNOSTI Z BOLGARI381
- V SENCI CHURCHILLOVEGA PRITISKA385
- POGLAVJE O ZADNJI BITKI394
- UMIK Z GRENKOBO V SRCU400
- EPILOG BOROVELJSKE BITKE412
- POVZETEK USPEHOV IN NEUSPEHOV428
- TRAJNO VELJAVNE IZKUŠNJE441
- OPOMBE O VIRIH452
- KRATICE470
- ODMEVI NA PRVO IZDAJO471
KAZALO KRAJEV, ENOT IN IMEN481
KAZALO509