Franci Strle: Tomšičeva brigada IV
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-746): znaci.org
- UVODNA BESEDA5
- ODLOČILNA VLOGA TOMŠIČEVE BRIGADE MED POHODOM 14. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO0
- Odločitev, izbira smeri in priprave za pohod9
- Zadnji napotki, prvi preboj in velika nesreća19
- Težavna pot čez vodne in druge ovire do Kalnika27
Skice št. 43, 44, 45, 46 in 4737
- Zamuda zaradi obhodne poti in spopadov z ustaši42
- Vdor čez Sotlo, nočni spopadi in boji čez dan50
- Nemška poraza pri Stari Zagi in na Federmausu60
- Napad na Senovo le še okrepi pritisk na Bohor69
- Izvitje proti Zidanemu mostu in čez Voglajno79
- Namesto na Pohorje čez Lindek na Paški Kozjak87
- Boji pri S. Joštu in delni preboj na Pohoije99
- Žrtve pri Glažaiju, na Basališču in na Pohoiju111
- Hudi boji, skriti ranjenci in preboj na zahod122
- Počitek v Plešivcu in bitka pri Anžejevem vrhu133
- Odločilni juriš pri Kaplanu in čez Žurmanov vrh142
Skice št. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 in 62153
- Ranjenci, premito in dogodto v soseščini preboja170
- Pohod čez Zavodnje in hudi boji v Belih Vodah178
- Napori, beganje in žrtve na Mozirskih planinah188
- Opombe o virih198
- OBDOBJE ZBIRANJA, CELJENJA RAN, PARTIZANSKE OFENZIVE IN SODELOVANJA S ŠLANDROVO0
- Akcije in boji 3. bataljona v Mislinjski dolini207
- Pota skozi Solčavo in Podvolovljek proti Savi216
- Proti Štaknam glavnini in preureditvi naproti226
- Uspešen napad na nemško postojanko v Moravčah234
- Zaseda v Trnjavi in srdita bitka na Rakitovcu243
- Na poteh k združitvi in preureditvi Tomšičeve254
- O izgubah, prebojih, poveljevanju in junaštvu263
- Opombe o virih274
- ZGODOVINSKE, SOCIALNE IN POLITIČNE DANOSTI ZA RAZMAH PARTIZANSTVA NA NOVEM OPERATIVNEM OBMOČJU0
- Rast partizanstva iz izročil o kmečkih uporih279
- Prvine svobodnjaške in narodnoobrambne zavesti292
- Socialne razmere in napredna gibanja med kmeti304
- Pomen izročil in jeder iz delavskega gibanja317
- Opombe o virih331
- BOJNO DELOVANJE TOMŠIČEVE BRIGADE V APRILU OB VZNOŽJU LEPENATKE, MENINE PLANINE IN KOLOVŠKIH GOZDOV0
- Novačenje v Podvolovljeku in boj 3. bataljona335
- Hude izgube 3. bataljona ob napadu na Radomlje342
- Dogodki, boji in izmikanja v soseščini Črnivca351
- Srditi boji na zaporah pri Brišnici in Kavranu362
Skice št. 1, 2, 3 in 4369
- Bojno, kulturno in drugo delovanje med premiki374
- Izdani, umoijeni in ujeti ranjenci pri Kolovcu383
- Opombe o virih392
- MANEVRSKO BOJEVANJE NA OBMOČJIH ŠALEŠKE, SAVINJSKE IN TUHINJSKE DOLINE OD KONCA APRILA DO ZAČETKA JUNIJA0
- Novo bojno območje in napad na velenjski rudnik395
- Manjše akcije, novačenje in varovanje novincev404
- Boji od Lajš do Zavodenj in izmik iz obkolitve414
- Po sledeh Revsove bande in dnevi brez spopadov422
Skice št. 5, 6, 7 in 8429
- Uspešni boji z vermani in policijo pri Šmihelu435
- Zasežbe v Velenju in boji v zasedah pri Črnovi443
- Nova uspeha pri Šmihelu in poveljniške novosti453
- Opombe o virih463
- NAPADALNI POSEGI Z OPORIŠČ NA POHORJU, KONJIŠKI GORI IN NA PAŠKEM KOZJAKU V JUNIJU IN JULIJU0
- Priprave na sočasne napade v prid druge fronte467
- Smola na mostu pri Zbelovem in sprehod čez Boč475
Skice št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16481
- Zavezniško orožje, nove naloge in napredovanja493
- Uspešen boj Tomšičeve in Bračičeve pri Bajgotu503
- Od spopada pri Štorah do zasede pri Stranicah512
- Vdor v Vitanje in nemška obkolitev na Skomaiju522
- Prenos ranjencev in začetek bataljonskih akcij532
- Plen v Šentjuiju in nemške pasti okoli Vitanja542
- Premik na zahod, prisega, rast in urejanje čet551
- Sklepne resnice o vođenju, moči in urejenosti560
- Opombe o virih570
- POPRAVKI tiskovnih napak iz knjige Tomšičeva brigada 1943575
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 13. JULIJA 1943 DO 1. APRILA 1944.576
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 1. APRILA 1944 DO 15. MAJA 1945.624
KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN683
KAZALO745