Stanko Petelin: Vojkova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-563): znaci.org
- UVODNA BESEDA 5
ZLOM FAŠISTIČNE ITALIJE 9
-     Upor primorskega ljudstva 9
-     Narodnoosvobodilno gibanje na Cerkljanskem in Idrijskem 12
-     Prvi partizanski borci 17
-     Vojko in njegova četa 19
-     Napad na Zakriž 23
-     Kapitulacija Italije 25
USTANOVITEV BRIGADE 28
-     *Prva svoboda* 28
-     Prvi svobodni dnevi na Cerkljanskem in Idrijskem 30
-     Nemški vdor v Idrijo 36
-     Rojstvo Vojkove brigade 45
TRIGLAVSKA DIVIZIJA NA GORENJSKEM 51
-     Razmere na Gorenjskem in v Dolomitih 51
-     Osvobajanje Gorenjske 56
-     Na Žirovskem 69
-     Okupatorjeva in partizanska oblast 75
MED NEMŠKO OFENZIVO *TRAUFE* 84
-     Sovražnikovi načrti 84
-     Klešče se zapirajo 86
-     Skozi meglo in snežne zamete 90
-     Udarec v prazno 100
-     Posledice in izkušnje 105
ZIMSKI BOJI IN DELO 112
-     Okupatorjeve sile in taktika po ofenzivi 112
-     Nad Cerknim 114
-     Onstran Blegoša 118
-     Napad na štab brigade 121
-     Nad Idrijo 128
-     Pred Škofjo Loko 132
-     Sovražnikov vdor v Cerkno 137
-     Gestapo na delu 144
-     Novi udarci 152
-     V idrijskem rudniku 157
-     Mobilizacija 162
-     Ponoven vdor v Cerkno 170
-     Poraz Nemcev in njihovo maščevanje 177
MED IDRIJO, POSTOJNO IN AJDOVŠČINO 181
-     Na položajih nad Idrijo 181
-     Sovražnik v protinapadu 188
-     Zopet nad Idrijo 192
-     V pričakovanju novih nalog 197
-     Med napadom na progo Ljubljana-Trst 201
-     Uspešni obrambni boji pri Šmihelu 205
-     Diverzija v Postojnski jami 210
-     Nemška roparska ofenziva 217
-     Ponovno na Cerkljanskem 221
DELO IN ŽIVLJENJE V VOJSKI IN NJENEM ZALEDJU 230
-     Vojkova brigada 230
-     Zaledni vojaški organi na Cerkljanskemin Idrijskem 258
-     Ljudska oblast 269
SOVRAŽNIKOVO DIVJANJE NA ŠEBRELJSKI PLANOTI 286
-     Izjalovljeni nemški načrti 286
-     Ropanje, požiganje, pobijanje 293
-     Vrnitev brigade na Cerkljansko 298
NA JELOVICI 303
-     Obe strani v napadu 303
-     Presenečenja 308
NAPAD NA PROGO V BAŠKI GRAPI 315
-     Načrti in priprave 315
-     Osvojitev Mohorca 319
-     Rušenje mostov in proge 323
-     Zakasnela pomoč 326
-     Spet v Baški grapi 333
NEMŠKA POLETNA OFENZIVA 338
-     Zavzetje Hotavelj 338
-     Juriš na Škofje 344
-     Boj nad Oblakovim vrhom 349
-     V Trnovskem gozdu 355
-     Prenos ranjencev na Notranjsko 361
OFENZIVA NA DOLOMITE 369
-     Širjenje domobranstva 369
-     Boj z domobranskim udarnim bataljonom 375
-     Po napadu na Črni vrh 380
-     Napad na četniški Gorenjski odred 388
-     Nemški *teden partizanov* 393
-     Obroč okrog Gorenje vasi 405
-     Na preži nad Idrijo 414
-     Dva dni v Gorenji vasi 425
-     Zamujene priložnosti 438
-     Zatišje in kaznovana brezskrbnost 444
-     Pod Sv. Tremi kralji 450
SPOMLADANSKA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA 459
-     Na šentviškogorski in Banjški planoti 459
-     *Začetek pomladi* na Cerkljanskem 463
-     *Konec zime* v Trnovskem gozdu 474
-     Obramba Banjške planote 475
-     Napad med prevzemanjem položajev 480
-     Preboj na Pivko 483
ZADNJI BOJI 489
-     Spopad s četniki in nedičevci 489
-     Čiščenje Banjške planote 495
-     Na pohodu proti Tržaškemu zalivu 499
SKLEPNA BESEDA 504
POVELJNIŠKI KADER VOJKOVE BRIGADE 508
PREGLED ŽRTEV VOJNE V IDRIJSKI OBČINI 510
REGISTER 512
VSEBINA 535
SKICI 540