Franjo Bavec - Branko: Bazoviška brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-590): znaci.org
- UVODNA BESEDA6
NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE NA TOLMINSKEM IN V ZGORNJEM POSOČJU PRED KAPITULACIJO FAŠISTIČNE ITALIJE11
USTANOVITEV BRIGADE20
- Kapitulacija Italije v zgornjem Posočju in na Tolminskem20
- Ljudska vstaja v zgornjem Posočju in na Tolminskem27
- Brda in Benečija31
- Interniranci iz italijanskih taborišč prihajajo v partizane34
- Ustanovitev bataljona ?Andreja Manfrede? in njegovi boji36
- Pogajanja z nemškim poveljnikom v Bovcu40
- Rešitev tisoč ton pšenice in moke43
USTANOVITEV 2. SOŠKE BRIGADE (BODOČE ?BAZOVIŠKE?)45
- Operativni štab soških brigad49
- Svobodno ozemlje soških brigad50
- Zavezniški vojaki iz italijanskih taborišč52
- Obramba ?kobariške republike?54
- Nemški paketi56
- Prvi napad na sovražno postojanko57
- Nov napad pri Sankvirinskih mostovih58
- Ustanovitev 27. (goriške) divizije NOV in POJ61
- Nemško letalstvo napada vasi na svobodnem ozemlju65
- Življenje na svobodnem ozemlju66
- Sovražna ofenziva na svobodno ozemlje69
- Prvi nemški sunek in poraz 3. bataljona71
- Boji okoli Trnovega in Žage, 27. oktobra74
- Tretji dan bojev za Kobarid75
- Neuspel protinapad78
- Neuspešen napad sovražnih letal79
- Neuspel polet82
- Padec Kobarida82
- Prodiranje Nemcev proti Breginju87
- Nemški poraz pred Breginjem89
- Boj na Matajurju90
- Nemški smučarji v napadu94
- Marko ne pusti Nemce na Matajur94
- Mednarodna borca Jim in Joe95
- Skozi sovražne obroče97
- Nepremišljen korak Sočenka100
- Reorganizacija bataljonov101
- Nemška ofenziva v Brdih in Benečiji103
- Protiukrepi štaba 27. divizije103
- Neuspel napad v dolini Soče104
- Sovražni prodor v Brda in Benečijo105
- Manever ?beneškega? dela 18. brigade108
- Napad na Tolmin111
- Konec sovražne ofenzive in posledice115
- Akcije 5. bataljona v zahodni Benečiji116
- Reorganizacija 27. divizije po ofenzivi118
- Še enkrat na Tolmin120
- Boj za zaščito ranjencev122
- Boji 3. bataljona na Bovškem124
- Alpski lovci potolčeni130
- Nemški ranjenec134
- Čez Julijske Alpe do Krna134
- Prihod Titovih oficirjev136
- Na železniško progo v Baški grapi137
- Nemški napad na Grant in Nemški Rut138
- V nove napade na sovražnika v Baški grapi140
- Novoletna darila primorskega ljudstva143
- Na prometne žile v dolini Soče145
- Ljudski zbor na Kalu150
BRIGADA V SOVRAŽNI JANUARSKI OFENZIVI NA BANJŠČICAH IN LOKVAH152
- Sovražne priprave in partizanski protiukrepi152
- Uničenje sovražne kolone pri Lokovcu153
- Nočni napad na sovražnika na Trnovem156
- Letalski napad na Lokve158
- Boj na Lokvah158
- Priznanje162
- Neuspel napad na Baško grapo164
- Beg italijanskih bersaljerjev167
- Dva meseca vzpona 18. brigade ?Soške?167
POHOD V SLOVENSKO BENEČIJO170
- Položaj v Slovenski Benečiji po novembrski ofenzivi170
- Prehod čez Sočo171
- Tretji bataljon pomaga Kosovelovi176
- Udarci po sovražnih prometnih poteh v dolini Soče in Nadiže177
- Sovražna izvidnica pri Golobih179
- Rušenje ceste in uničeni kamioni pri Stupici180
- Propagandni pohod po zahodni Benečiji181
- Čez Nadižo v vzhodno Benečijo183
- Boj na Kolovratu186
- Preboj čez Sočo189
- Prehod 2. bataljona čez Sočo191
- Značilnosti pohoda 30. divizije v Slovensko Benečijo192
V NOVE BOJE194
- Čez Baško grapo spet na Šentviško planoto194
- Svečana prisega Osemnajste195
- Prva gledališka predstava197
- Preureditev brigade198
- Napad na kolono pri Črničah202
BOJI NA OBMOČJU IDRIJE204
- Napad na Hotedršico204
- Pomoč gradnikovcem210
- Spet na Hotedršico211
- Nesporazum z vojkovci212
- Na Žirovski vrh in nazaj213
- Boji za Spodnjo Idrijo215
- Napad nadaljuje topništvo219
- Nočni juriš na Spodnjo Idrijo220
NEMŠKA OFENZIVA NA OBMOČJU LEDIN, ZlROV IN CERKLJANSKEGA224
- Nemške priprave224
- Usodno čakanje225
- V prehranjevalni akciji v Polhograjskih Dolomitih227
- V nemški zasedi229
- Podvig ?naših? Nemcev233
- Sovražna ofenziva se je začela234
- Protinapad Osemnajste236
- Vzroki in posledice poraza na Ledinah241
- DELOVANJE BRIGADE NA OBMOČJU ČRNEGA VRHA, COLA, PREDMEJE IN PIVKE243
- Premik čez Črni vrh in boji pri Colu243
- Proslava 25-letnice KPJ na Colu245
- Namesto gradnikovcev ? Nemci246
- ?Soška? postane 18. udarna ?Bazoviška?248
- Po orožje v Juršiče250
- Srečanje z brigado ?Vladimira Gortana?251
- Zopet čez železnico252
- Napad na motorizirano kolono pri Senožečah253
- Novi borci s Pivke256
OFENZIVA NA VIPAVSKEM259
- Pohod v Vipavsko dolino259
- Napad na kolono pri Ajdovščini259
- Na železniško progo263
- Spet v zasedo266
- Napad na postojanko na Razdrtem268
MESEC DNI OFENZIVNIH AKCIJ V DOLINI SOČE IN BAČE272
- Napad na Avče in rušenje velikega mostu272
- Smel vdor prostovoljcev v Vipavo277
- Tretja korpusna akcija ? napad na Baško grapo280
- Neuspeh prvega dne282
- Uspešna zaščita napada divizije283
- Razširitev uspeha 31. divizije285
- Spopad pri Ponikvah286
- Ponovno v Soško dolino290
- Uničenje postojanke Lovšin v Baški grapi292
POLETNA NEMŠKA OFENZIVA295
- Potek sovražne ofenzive297
- Nočno srečanje dveh utrujenih nasprotnikov301
- Izkoriščen predah in nove izkušnje305
- Nadaljevanje sovražne ofenzive306
- Protinapad na Lažno in Lokve310
- Napad na fašiste pri Prvačini316
- Konec sovražne ofenzive317
- V zaščiti prevoza ranjencev320
- Šef sovjetske vojaške misije pri 2. bataljonu323
SPET NA KRASU IN V VIPAVSKI DOLINI325
- Okrepitev brigad z moštvom partizanskih odredov326
- Napad iz zasede pri Dornberku327
- Boj s sovražno motorizacijo328
- V zaščiti napada na Črni vrh331
- Bazoviška brigada dobi bojno zastavo335
- Uspešno sodelovanje 18. in 19. brigade v bojih pri Štanjelu338
- Drugi poskus sovražnika341
- Udarci po sovražnih kolonah pri Ajdovščini342
- Ponovno na cesti pri Oseku343
- Boj proti sedmim sovražnim kolonam pri Štanjelu345
- Novi napadi na sovražni promet po Vipavski dolini355
- Ponovno na Hotedršico358
V OKTOBRSKI OFENZIVI363
- Sodelovanje z 31. divizijo na Gorenjskem370
- Drugi bataljon napada postojanko Gaberk pri Škofji Loki371
BOJI Z ITALIJANSKIMI FAŠISTI, DOMOBRANCI, ČETNIKI IN NEDICEVCI V VIPAVSKI DOLINI IN NA KRASU374
- Peti bataljon na Krasu in Vipavskem375
- Delovanje 3. in 4. bataljona379
- Drugi bataljon okoli Trnovega382
- Boj s sovražnikom pred Ajdovščino383
- Prodor 30. divizije proti Trstu388
- Nemška protiakcija390
V DECEMBRSKI OFENZIVI396
- Devetnajsta in 2. bataljon Osemnajste v protinapadu399
- Takoj v boj402
- Boji z nedičevci, četniki in domobranci okoli Otlice406
PROTIOFENZIVA 9. KORPUSA NA TRNOVSKI PLANOTI415
- Osemnajsta v zavarovanju napada na Trnovo415
- Drzen napad na domobrance v Vipavi418
- Reorganizacija 2. bataljona421
- Politična in vojaška vzgoja v brigadi422
- Kulturno-prosvetna dejavnost430
OPERACIJA RÜBEZAHL434
- Vključitev odreda mornariške pehote v 18. brigado436
- ?Rübezahl? I438
- ?Rübezahl? II442
- Protiudarec v Vipavsko dolino446
- Uničenje sovražne postojanke na Taboru448
- ?Rübezahl? III453
- Brigadi v soteski457
- Tovariška pomoč 17. brigade458
- Reorganizacija brigade460
- Na Trnovski in Banjški planoti po ofenzivi462
- Boji na Vojskem463
- Protiudarec proti Trnovski in Banjški planoti466
POSLEDNJA SOVRAŽNA OFENZIVA470
- ?Winterende?472
- Boji na Otlici473
- Nočni napad na Gozd pri Otlici474
- Boji okoli Sinjega vrha475
- Protinapad na Sinji vrh477
- Ponovno v rokah sovražnika479
- Sinji vrh spet osvojen480
- Boji pri Zadlogu482
- Iz obroča v zasede485
- Boj za življenje in smrt489
- Iz obroča proti Šentviški planoti491
- Boji na Šentviški planoti495
- Posledice sovražne ofenzive497
- Dejavnost 4. bataljona500
- Minersko-sabotažni vodi (MSV) 18. SNOUB ?Bazoviške?503
V BOJIH ZA OSVOBODITEV TRNOVSKE PLANOTE507
- Osvoboditev Zavrha508
- Boji pri Grgarju in Zagorju510
- Junaški podvig mitraljezca511
- Osvoboditev Otlice in Predmeje513
- Zadnji dan na robu Trnovske planote516
POHOD PROTI TRSTU518
- Boji za osvoboditev Opčin520
- Skupni boji slovenske in dalmatinske brigade524
- Visoka cena zmage529
- Slovo 2. bataljona530
- Zmagoslavni prihod brigade v Trst533
SKLEPNA BESEDA534
OPOMBE537
POVELJSTVA 18. SNOUB ?BAZOVIŠKE?563
KAZALO KRAJEV IN IMEN569
- Vsebina586