Tone Lotrič: Škofjeloški odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-335): znaci.org
- Uvod7
- Geografski in gospodarski pregled območja škofjeloškega odreda11
- Razvoj NOB v Loških hribih do ustanovitve odreda12
- Ustanovitev škofjeloškega odreda17
- Položaj na operacijskem področju škofjeloškega odreda ob njegovi ustanovitvi23
- Prvi stiki odreda s sovražnikom31
- Sovražni varnostni ukrepi zaradi povečanja partizanskih akcij39
- Prihod novega komandanta Blaža45
- Prve akcije odreda pod njegovim poveljstvom47
- Odred prvič na Primorsko58
- Spet na Martinj vrhu64
- Odred sodeluje z 31. divizijo v Poljanski dolini67
- Obleganje Gorenje vasi79
- Severno od Selške Sore86
- Vrnitev v Poljansko dolino91
- Ob napadu na Železnike106
- Odred mobilizira od Škofje Loke do Kranja130
- Ob napadu na Gorenjo vas144
- Odred se vrača na svoje operativno območje148
- Ponovno onstran nekdanje meje151
- Nazaj na Gorenjsko155
- Vdor v Stražišče pri Kranju160
- Obramba Železnikov166
- Razbitje sovražne roparske hajke v Loških hribih194
- Okrog Gorenje vasi205
- Sodelovanje odreda v velikih prehranjevalnih akcijah 31. divizije v Dolomitih214
- Zopet nad Železniki221
- Ob napadu na Sv. Križ228
- Velika pomladna ofenziva239
- Prebijanje odrednih enot po razbitju254
- Zbiranje odreda257
- Smrt komandanta Blaža261
- Doživetja razhajkanih borcev v zadnji ofenzivi263
- Po sovražnikovi ofenzivi276
- Zadnji boji na Gorenjskem281
- Proti Gorici287
- V Solkanu296
- V Gorici302
- Poslednja naloga odreda307
- Sklepna beseda313
Seznam borcev odreda315
Kazalo imen in krajev323
Vsebina334