Jože Šmit, Rado Bordon: Peta prekomorska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-342): znaci.org
- POSVETILO 5
- IVAN TURSIČ-IZTOK 6
- UVOD 9
IZVOR BORCEV IN NASTANEK BRIGADE 15
-     Dediščina stare Jugoslavije 17
-     Predvojna nemška ekspanzija v Sloveniji 31
-     Okupacija in nasilje nad slovenskim ljudstvom 37
-     Nasilno rekrutiranje slovenskih fantov v nemško vojsko 57
-     V nemških vojaških enotah 76
-     Izkrcanje zavezniških armad v Normandiji 85
-     Prebeg slovenskih fantov k zaveznikom 103
-     V angleškem ujetništvu 108
-     Ustanovitev slovenskega bataljona 114
-     Bataljon preraste v brigado 120
-     Vključitev brigade v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije 133
BOJNA POT BRIGADE 139
-     Dokončno organiziranje in vojaško urjenje brigade 141
-     Politično in kulturno-prosvetno delo v brigadi in zunaj nje 147
-     Kultura na pohodu (dokumentarni vložek) 149
-     Gibanje in bojne operacije brigade v Dalmaciji 166
-     Pohod čez Velebit 171
-     Boji za Bilaj 178
-     V boj ih za osvoboditev Gospića 190
-     Pohod in prihod brigade v Slovenijo 201
-     Veliki dnevi 5. prekomorske brigade (dokumentarni vložek) 209
-     Prvi boji brigade na slovenskih tleh 250
-     Razformiranje 5. prekomorske brigade in zadnji boji njenih pripadnikov 255
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA) 269
-     Arhivsko in dokumentarno gradivo 271
-     Samostojne publikacije 271
-     Razprave in članki 273
-     Rokopisno gradivo v zvezi s 5. prekomorsko brigado 274
SEZNAM PADLIH BORCEV IN BORK 279
-     Pojasnilo 281
-     Seznam 283
SEZNAM VODILNEGA KADRA BRIGADE 297
ABECEDNI SEZNAM OSEB 305
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEZEL 315
SKLEPNA BESEDA 329
VSEBINA KNIIGE 337
REPRODUKCIJE FOTOGRAFU (83 reprodukcij) na straneh 6, 21, 25, 26, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 55, 61, 69, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 145, 172, 173, 174, 176, 177, 183, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 259, 261, 267, 287, 294, 303, 333.342
REPRODUKCIJE DOKUMENTOV (33 reprodukcij) na straneh 13, 19, 23, 41, 47, 49, 52, 53, 71, 117, 123, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 181, 184, 195, 197, 198, 295, 302.342