Midhat Dizdarević: Radnički pokret i NOR Dervente – dokumenti i sjećanja
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-289): znaci.org
- Uvodna napomena 4
I - POČECI RADNIČKOG POKRETA U DERVENTI 7
-     Generalni štrajk željezničara zahvatio je i Derventu 19
-     Izbori u partijskoj organizaciji i drugim organizacijama 23
-     Organizacije žena i omladine 28
-     Izbori za konstituantu 31
-     Štrajk radnika ti *ukrina* 1936. godine 45
-     Obnova partijskog rada! FormiranjeMK Derventa 46
II - NARODNOOSLOBODILAČKI RAT 55
-     Prva hapšenja komunista 60
-     Smrt na mostu 65
-     Odlazak i pogibija pojedinih komunista 1941. godine 71
-     Ustaški pokret 76
-     Pripreme i ustanak u ljeto 1941. godine 76
-     Ponovno rasplamsavanje borbi na osinjskom području 85
-     Omasovljenje ilegalnog pokreta i veza sa ozrenom 91
-     Formiranje odreda na pojezni 95
-     Važnije borbe odreda i organizovanje života na slobodnoj teritoriji 99
-     Rad i hapšenje derventskih komunista februara 1942. godine 107
-     Četnički puč 142
-     Puč u centralnoj Bosni - područje Osinje 147
-     Ponovno formiranje mjesnog komiteta KPJ u Derventi 161
-     Organizovanje ilegalnog rada na području Dubočca 173
-     Skojevske grupe u gradu 176
-     Formiranje narodnooslobodilačkog odbora u Miškovcima 180
-     Formiranje opštinskog narodnooslobodilačkog odbora na Pojezni i Izbor mjesnog komiteta KPJ 181
-     Veza sa okružnim komitetom KPJ Prnjavor 187
-     Rad s članovima HSS i domobranima 191
-     Pomoć uhapšenim komunistima i oslobađanje Lepoglave 194
-     Dejstva krajiških brigada 199
-     Težak i slavan put do zasjedanja sjećanja Boška Hadžića 201
-     *Delegati su prošli kroz naše krajeve* 204
-     Prelazak Dvanaeste slavonske brigade u Bosnu 208
-     Dvanaesta majka Slavonije 209
-     Borbe u okolici Dervente 224
-     Napori neprijatelja da zaštiti komunikacije 226
-     Tragični događaji 228
-     Pokolj u Osojcima 229
-     Konačno oslobođenje dervenskog područja 229
-     Avijacija u akciji 235
-     Oslobođenje 241
-     *Zavijorila se zastava slobode* 245
-     Komandant Gedžo 245
-     Nastupanje u noći 248
-     Devetnaestoaprilsko jutro 1945. godine 249
-     Oživjeli slobodni grad 251
-     Oslobođenje ostalih područja opštine 251
III. PREGLED IMENA PALIH BORACA, ŽRTAVA FAŠISTIČKOG TERORA, POLITIČKIH ZATVORENIKA, INTERNIRACA I DEPORTIRACA 255
     Pali borci narodnooslobodilačkog rata sa područja opštine Derventa 257
     Žrtve fašističkog terora sa područja opštine Derventa - pregled po mjesnim područjima 267
     Bivši politički zatvorenici, internirci i deportirci sa opštine Derventa 283