Mile Pavlin: Petnajsta brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-503): znaci.org
- UVODNA BESEDA 7
PRED USTANOVITVIJO BRIGADE 15
-     Vzhodno-dolenjski odred 15
PO BELI KRAJINI IN HRVAŠKEM 36
-     Ustanovitev brigade 36
-     Ognjeni krst 42
-     Znova čez Kolpo 47
-     Huda preizkušnja 54
-     Reorganizacija in protiofenziva 66
-     Napad na Novo mesto in pot v Kordun 72
-     Ves mesec samo en spopad 80
-     Napad na Netretič 83
-     Ocena razdobja 91
V TRIKOTNIKU GROSUPLJE-RIBNICA-STIČNA 93
-     Pohod proti novemu sektorju 93
-     Boji ob cesti Ljubljana-Škofljica-Kočevje 95
-     Samostojna dejavnost 3. bataljona 100
-     Napad na Rašico 104
-     Nadaljnji boji ob cesti Ljubljana-Škofljica-Kočevje 108
-     Boji ob železnici Grosuplje-Kočevje 114
-     Napad na Videm na Krki 119
-     Nadaljevanje bojev ob železnici Grosuplje-Kočevje 128
-     Napad na Zdensko vas 145
-     Okoli Grosupljega 157
-     Ocena razdobja 168
SEKTOR *POD GORJANCI* 169
-     Pohod in prvi spopad 169
-     Mesec reorganizacij, počitka in demonstrativnih napadov 174
-     Neuspeh pri Šentjerneju 185
-     Brigada je postala šola 193
-     Ocena razdobja 200
SKOK NA NOTRANJSKO 201
-     Pohod v neznano 201
-     Spopad pri Štampetovem mostu 207
-     Ocena razdobja 212
V TRIKOTNIKU KOČEVJE - NOVO MESTO - GROSUPLJE 213
-     Nazaj na Dolenjsko 213
-     Napad na Križko vas 215
-     Nadaljevanje ofenzive in sovražnikova protiofenziva 229
-     Obrambni boji okoli Krke 235
-     Med Stično, Šentvidom in Žužemberkom 243
-     Spet v Suhi krajini 256
-     Demonstrativni napad na Stično 268
-     Tretjič v Suhi krajini 271
-     Ocena razdobja 274
V BELI KRAJINI 276
-     Kratek dopust 276
OD SUHE KRAJINE DO NOVEGA MESTA, ŠENTJANŽA IN LITIJE 279
-     Brigada opravlja pomožne naloge 279
-     Pohod čez razmejitveno črto 283
-     Dva domobranska napada na Trebelno 286
-     V petnajstih dneh samo trije patruljni spopadi 292
-     Med Žužemberkom in Trebnjem 295
-     V Suhi krajini 303
-     Znova med Žužemberkom, Trebnjem in Stično 304
-     Pohod k Litiji 310
-     V pričakovanju novih nalog 312
-     Ocena razdobja 316
OBRAMBA BELE KRAJINE 318
-     Znova samo pomožna naloga 318
-     Ocena razdobja 327
MED RIBNICO, ŠENTJANŽEM IN ŠMARJETO 328
-     Pri Ribnici 328
-     Boj za hrano 330
-     Napad na Šentjanž 335
-     Med Mirno in Žužemberkom 341
-     Boji pri Trebnjem in Ostrem vrhu 354
-     Obramba Žužemberka 361
-     Ocena razdobja 363
DRUGIČ NA SEKTORJU *POD GORJANCI* 365
-     Ob gorjanski cesti in pri Vavti vasi 365
-     Ocena razdobja 376
NA SUHOKRANJSKI FRONTI 378
-     Na *žužemberški fronti* 378
-     Boji okoli Vršička in Hinj 383
-     Ocena razdobja 392
NA NOVOMEŠKI FRONTI 394
-     Brigada postane udarna 394
-     Ocena razdobja 399
V SUHI KRAJINI IN NA ROGU 400
-     Najhujši boji v vsej vojni 400
-     Ocena razdobja 413
POHOD PROTI LJUBLJANI IN KAMNIKU 414
-     Okoli Kočevja 414
-     Pohod proti Ljubljani 417
-     Okoli Kamnika 419
-     Ocena razdobja 421
OPIS DEJAVNOSTI, ZVRSTI IN SLUŽB 422
-     Moralno-politično delo 422
-     Kulturno prosvetna dejavnost 429
-     Oddelek zaščite naroda (OZNA) 434
-     Sodstvo 434
-     Obveščevalna služba 436
-     Operativna služba in administracija 437
-     Služba zveze 438
-     Inženirsko-tehnična služba 439
-     Sanitetna in veterinarska služba 440
-     Intendanca in orožarska služba 441
SEZNAM KOMANDANTOV BRIGADE IN NAMESTNIKOV, POLITIČNIH KOMISARJEV BRIGADE TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV OZIROMA POMOČNIKOV, NAČELNIKOV BRIGADNEGA ŠTABA TER KOMANDANTOV IN POLITIČNIH KOMISARJEV BATALJONOV 445
-     Poveljniški kader 15. brigade 447
-     1. bataljon 448
-     2. bataljon 449
-     3. bataljon 449
-     4. bataljon 450
REGISTER 473
VSEBINA 499