Lado Ambrožič-Novljan: PETNAJSTA DIVIZIJA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-600): znaci.org
Uvodna beseda4
PRVI DEL ? USTANOVNO OBDOBJE6
1. poglavje ? USTANOVITEV6
Razlogi za ustanovitev divizij6
Ustanavljanje11
2. poglavje ? KRSTNI OPERACIJI20
Žužemberk20
Sela pri Šumberku35
Rušenje dolenskih komunikacij39
3. poglavje ? PODOBA DIVIZIJE OB KAPITULACIJI ITALIJE52
DRUGI DEL ? TRI OPERACIJE56
4. poglavje ? KAKO UKROTITI PORAŽENCA?56
Kapitulacija56
Razoroževanje62
Burna rast 15. divizije73
5. poglavje ? DIVIZIJA OGROŽA ZIDANI MOST86
Moč nemškega sovražnika86
Divizija stopnjuje aktivnost89
Ofenzivni zalet do Save98
6. poglavje ? VELIKA NEMŠKA OFENZIVA114
Nekatere značilnosti114
Partizanska vojska se pripravlja118
Wolkenbruch I120
Wolkenbruch II131
Wolkenbruch III135
Posledice140
Kako se upirati sovražniku v velikih ofenzivah?146
TRETJI DEL ? ODSTRANJEVANJE POSLEDIC148
7. poglavje ? POSKUS OSVOBODITVE NOVEGA MESTA148
Odstranjevanje posledic nemške ofenzive148
Novomeška postojanka153
Prvi napad154
Drugi napad157
Analiza in ocene159
8. poglavje ? BLOKADA162
Bojne zasnove162
Posebne akcije165
Prva faza bojev in akcij na blokadi168
Druga faza171
Tretja faza178
Četrta faza185
Blokada ? izjemen taktični prijem187
Na kočevski komunikaciji188
9. poglavje ? POVELJEVANJE IN POLITIČNA IZGRADNJA196
Poveljevanje196
Politična izgradnja201
ČETRTI DEL ? OFENZIVNI POLET217
10. poglavje ? NA RAZNIH BOJIŠČIH217
Sovražnik217
Nadaljevanje blokade221
Javorovica224
Srditi boji226
Trška gora227
Okrepitev bojev na kočevski komunikaciji233
Zdenska vas234
Podpora napadom na Ribnico239
11. poglavje ? OSVAJANJE POSTOJANK241
Operacija za, osvajanje ribniške postojanke242
Odgovor na sovražnikov vdor na Dolenjsko248
Žužemberk251
Trebnje261
Mirna peč263
Petnajsta brigada na blokadi267
Sklepna ocena ofenzivnega poleta 7. korpusa269
12. poglavje ? ŠTAMPETOV MOST ? KRIŠKA VAS271
Petnajsta divizija uniči Štampetov most271
Krepitev slovenskega domobranstva279
Boji okoli novih postojank283
Kriška vas286
13. poglavje ? UNIČENJE USTAŠKE POSTOJANKE BOSILJEVO289
Bosiljevo289
Boji Gubčeve brigade na Notranjskem297
Krepitev aktivnosti bataljonov slovenskega domobranstva299
14. poglavje ? BITKA ZA BELO KRAJINO301
Nekaj ponovitev o sovražnikovih namerah301
Vdor v Metliko302
PETI DEL ? SESTAVA PETNAJSTE DIVIZIJE312
15. poglavje ? TEMELJNE IN POSEBNE ENOTE PETNAJSTE DIVIZIJE312
Temeljne enote312
Posebne enote319
16. poglavje ? ŠTAB340
Razvoj340
Odseki operativne dejavnosti343
17. poglavje ? OSKRBA351
Intendantura351
Saniteta355
Veterina361
Razni odseki, službe, organi363
18. poglavje ? ORGANI POLITIČNE IZGRADNJE IN POVELJSTVO366
Politkomisariat366
Politični oddelek367
Propaganda369
Divizijski partijski komite377
Poveljstvo383
ŠESTI DEL ? SOVRAŽNIK OBVLADA DOLENJSKO387
19. poglavje ? BOJI NA DOLENJSKIH KOMUNIKACIJAH387
Razmere na operacijskem območju 15. divizije387
Napadalnost slovenskih domobrancev392
Kako obvladati domobranske bataljone?397
Železniški most pri Litiji403
20. poglavje ? RAZNA BOJIŠČA413
Domobranci napadajo iz stiškega vozlišča413
Sovražnikova ofenzivna operacija420
Dvanajsta brigada na Gorjancih423
Napad na stiško vozlišče426
Sovražnikov vpad v Belo krajino432
21. poglavje ? BOJ ZA OBČINE443
Ocena moči in sposobnosti443
Nove naloge446
Sovražnik utrjuje Občine449
Končno: napad na Občine453
SEDMI DEL ? SKLEPNE OPERACIJE459
22. poglavje ? BOJI V SUHI KRAJINI459
Razmere in načrti459
Premestitev bojev v Suho krajino462
Boji za Stransko vas pri Žužemberku470
23. poglavje ? UMIK NA KOČEVSKI ROG477
Pohod k Savi477
Uspeh v Suhi krajini482
Na Gorjancih487
Umik na Kočevski Rog489
24. poglavje ? ZMAGOVITI POHOD502
Preusmeritev502
Osvoboditev Kočevja503
Ljubljana na pragu svobode506
Razpustitev 15. divizije511
Petnajsta divizija v ljudski zavesti513
OSMI DEL ? IZKUŠNJE IN VEŠČINA516
25. poglavje ? O RASTI PETNAJSTE DIVIZIJE517
Ustanovitveni problemi517
Bojna moč divizije520
Organizacija in razvoj530
26. poglavje ? PARTIZANSKA TAKTIKA532
Korenine532
Protipartizanska taktika535
Napad539
Obramba545
Pohodi in manevri552
Sklepne misli556
27. poglavje ? BOJNI DUH558
DEVETI DEL ? PRILOGE562
Barvne skice563
Seznam poveljniške sestave 15. divizije576
Kazalo osebnih in krajevnih imen, vojaških enot in ustanov578
Vsebina597