Aleksandar Jelenković: SAOBRAĆAJ U NOR-u JUGOSLAVIJE
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
PREDGOVOR5
JUGOSLAVIJA PRED RAT 1941.9
    – saobraćajni organi i jedinice u vojsci Kraljevine Jugoslavije13
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT U 1941. GODINI15
    – Vojno-politička situacija u Jugoslaviji 1941.15
    – Stvaranje prvih jedinica i ustanova vojno-pozadinske vlasti i njihovi zadaci u oblasti saobraćaja i transporta16
    – Saobraćaj i transport u „Užičkoj republici"17
        – organizacija putnog saobraćaja i transporta19
        – organizacija železničkog saobraćaja i transporta22
        – organizacija saobraćaja i transporta pri napuštanju Užica26
    – Saobraćaj i transport u istočnoj Bosni30
    – Saobraćaj i transport u Bosanskoj krajini31
    – Zaključak33
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT U 1942. GODINI35
    – vojno-politička situacija u Jugoslaviji 1942.35
    – organizacija saobraćaja i transporta u istočnoj Bosni, Crnoj Gori i Hercegovini39
    – formiranje Automobilske čete Vrhovnog štaba i organizacija putnog saobraćaja i transporta na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne 1942.43
    – organiazcija železničkog saobraćaja na slobodnoj teritoriji Bosanske krajine, 1942.56
    – organizacija saobraćaja i transporta u Sloveniji 1942.63
    – saobraćaj i transport na moru 1942.63
    – saobraćaj i transport na rekama 1942.65
    – zaključak66
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT U 1943. GODINI68
    – Vojno-politička situacija u Jugoslaviji 1943.68
    – Mere Vrhovnog štaba NOV i POJ za organizaciju saobraćaja i transporta u 1943.73
    – Putni saobraćaj i transport na slobodnoj teritoriji Bosanske krajine 1943.75
    – Organizacija saobraćaja i transporta u 4. neprijateljskoj ofanzivi76
    – Zaključak o transportu u 4. neprijateljskoj ofanzivi88
    – Saobraćaj i transport na teritoriji Jugoslavije do 5. neprijateljske ofanzive90
    – Transport u 5. neprijateljskoj ofanzivi92
    – Saobraćaj i transport u drugim delovima zemlje od početka 1943. do kapitulacije Italije94
    – Saobraćaj i transport od kapitulacije Italije do kraja 1943.96
    – Železnički saobraćaj u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji u drugoj polovini 1943.110
    – Pomorski saobraćaj i transport u 1943. godini120
    – Saobraćaj i transport na rekama123
    – Vazdušni saobraćaj i transport124
    – Transport ratnog materijala iz savezničke vojne pomoći 125
    – Obuka vozača motornih vozila127
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT U 1944. GODINI129
    – Vojno-politička situacija u Jugoslaviji 1944.129
    – Saobraćajni organi na slobodnoj teritoriji 1944. godine132
    – Putni saobraćaj i transport139
    – Transportne jedinice – automobilske139
    – Zaprežne-vozarske i tovarne jedinice145
    – Organizacija putnog saobraćaja i transporta149
    – Regulisanje i kontrola saobraćaja na putevima169
    – Snabdevanje gorivom173
    – Registracija vozila176
    – Železnički saobraćaj i transport178
    – Pomorski saobraćaj i transport196
    – Saobraćaj i transport na rekama201
    – Vazdušni saobraćaj i transport203
    – Obuka starešina i vozača205
    – Organizacija telegrafsko-telefonske veze i pošte213
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT U 1945. GODINI217
    – Vojno-politička situacija u Jugoslaviji početkom '45.217
    – Putni saobraćaj i transport219
    – Saobraćajni organi u jedinicama i komandama Narodnooslobodilačke vojske i Jugoslovenske armije220
    – Transportne jedinice227
    – Automobilske jedinice227
    – Zaprežne-vozarske jedinice237
    – Organizacija putnog saobraćaja i transporta239
    – Regulisanje i kontrola putnog saobraćaja258
    – Železnički saobraćaj i transport268
    – Saobraćaj i transport na moru277
    – Rečni saobraćaj i transport281
    – Vazdušni saobraćaj i transport284
    – Obuka starešina i vozača285
    – Organizacija TT veze i pošte288
ZAKLJUČAK289
PRILOZI297
    – Pregled automobilskih jedinica koje su formirane u toku NO rata u Jugoslaviji od 1942–1945.298
IZVORI I LITERATURA322
BIBLIOTEKA