Milorad Madić: KORČAGIN I NJEGOVI DRUGOVI
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
TRAGOM PRVE ŠUMADIJSKE BRIGADE7
Prva smotra8
Okršaj u seoskoj kafani11
Bataljonske formacije Prvog šumadijskog odreda13
Prepad na Rudnik i Stragare15
Buktinja na Svetinji18
Ofanziva na slobodnu teritoriju20
Upad u Aranđelovac23
Formiranje Prve šumadijske brigade26
Motka buši granit28
Poruka preko „Nove Jugoslavije"29
Prijepoljska epopeja32
Večnost na brisanom prostoru36
Komesarov primer39
Desetkovani bataljoni sprečavaju prodor divizije40
Odiseja štaba brigade42
Susret u Čelebiću46
OD GRUPE PARTIZANA DO PRVE JUŽNOMORAVSKE BRIGADE49
Toplički odred50
Borci pred maketom grada51
Smela odluka štaba odreda53
Spremali klopku drugome, a sami u nju upali56
Pobeda u Bojniku58
Dva udarca u prazno61
Prvi južnomoravski odred63
Obračun s palikućama64
Dva nova bataljona65
Formiranje Prve južnomoravske brigade66
Prepad s leđa69
Obruč oko Šiljegovca71
Preko Šumadije u Bosnu72
Drama na Devetaku75
Desetkovani bataljon78
Poslednji zadatak komandanta brigade79
OSAMDESET DANA NEPREKIDNIH MARŠEVA I BORBI83
Štab brigade u obruču83
Herojev otac i saborac87
Na snežnim vrhovima Murtenice90
Podvig Druge čete Trećeg bataljona92
Radenkov plen94
Jabuke iz Zaglavka96
Dan proveden u neposrednoj blizini Nemaca98
Uspelo lukavstvo100
U CRNOJ GORI104
Svaki treći – član Partije105
Susretni boj108
Tragovi nasilja109
PRODOR U SRBIJU112
Više zarobljenika nego boraca116
Heroj Drenički118
Upad u Prokuplje121
Vatrom iz puške oborio avion123
Komandant Toma125
Veliki uspeh protivtenkovaca127
Bitka za Moravsku dolinu129
Iznenađenje kod Đunisa131
OKRŠAJI KOD KRALJEVA I ČAČKA134
Neobična trka134
Obostrano iznenađenje136
Deseta rana Momčila Popovića138
Tri uzastopna juriša139
Dilema bolničarke Milijane141
Ibar je savladan143
Iznenađenje u Bogutovcu144
Poruka Ljubiše Kostića146
Topovi bez nišanskih sprava147
Borba za mostove na Moravi149
U Beogradu151
NA SREMSKOM FRONTU153
Nova iskustva155
U DOLINI DRINE159
Bombaš Sirča161
Korčaginov poslednji zadatak164
Zarobljenici sa ostrva167
Pobednik u brzom previjanju169
Podvig izviđača Save171
POSLEDNJI DANI RATA173
Tri sata u predvorju smrti174
Uporni mitraljezac177
BIBLIOTEKA