Filip Škiljan: HRVATSKO ZAGORJE U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941.-1945. - Opredjeljivanja, borbe, žrtve
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * dodatak: kratice, literatura, kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Predgovor7
I.UVOD9
1.Metode i cilj istraživanja9
2.Arhivski izvori, tiskovine i literatura12
II.HRVATSKO ZAGORJE UOČI RATA17
1.Socijalna i gospodarska struktura stanovništva u Hrvatskom zagorju prije Drugoga svjetskog rata17
2.Političke stranke i opredjeljivanja u Hrvatskom zagorju prije Drugog svjetskog rata21
III.OD USPOSTAVE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE DO SLOMA FAŠIZMA33
1.Uspostava Nezavisne Države Hrvatske na području Hrvatskog zagorja33
2.Odnos ustaške vlasti prema Srbima, Zidovima i Romima 1941. godine40
3.Koncentracijski logor u Hrvatskom zagorju51
4.Početak otpora ustaškom režimu53
5.Prva uhićenja54
6.Odlasci u vojsku55
7.Podrška komunistima57
8.Prelazak u akciju59
9.Ustaška odmazda63
10.Pasiviziranje partizana u drugoj polovici 1942. godine i prvoj polovici 1943. godine74
11.Napad s Kalnika80
12.Obnavljanje rada Komunističke partije u Hrvatskom zagorju84
13.Formiranje drugog Zagorskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda113
14.Napad na Treći Reich121
15.Organiziranje narodnih mitinga124
16.Odmazde zbog partizanskih akcija126
17.Ustaško - njemačka ofenziva u veljači 1944. godine138
18.Problemi u partizanskim redovima141
19.Formiranje Prve zagorske brigade 8. svibnja 1944. godine i prve akcije145
20.Odgovor na “Pavelićevu amnestiju”149
21."Povratak" partizana u Hrvatsko zagorje153
22.Početak kraja158
IV.LICE I NALIČJE PARTIZANSKE POBJEDE161
1.Komunisti preuzimaju vlast161
2.Križni put kroz Hrvatsko zagorje168
3.Križarske skupine u Hrvatskom zagorju173
4.Zločin i kazna179
V.AKTERI I ŽRTVE - POKUŠAJ KVANTIFIKACIJE185
VI.ZAKLJUČAK199
Popis kratica203
Popis izvora i literature205
1.Izvori205
2.Bibliografija208
3.Popis kazivača210
4.Popis internetskih stranica211
Dodatak: pitanja postavljena kazivačima213
Kazalo215
O autoru223
BIBLIOTEKA