Dr Kažimir Pribilović: ČETVRTI POMORSKI OBALNI SEKTOR MORNARICE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE 1943-1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * ilustracije *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
            PREDGOVOR5
            UVOD7
            NOR NA PODRUČJU SREDNJE DALMACIJE DO FORMIRANJA IV POS-a MORNARICE NOVJ (Kratak pregled)9
            MORNARICA NOVJ14
PRVI DIO
ČETVRTI POMORSKI OBALNI SEKTOR OD OSNIVANJA U OKTOBRU 1943. DO POVLAČENJA NA VIS U JANUARU 1944.
19
Srednja Dalmacija nakon kapitulacije Italije19
Formiranje i djelovanje Obalne komande Split26
Uspostavljanje i djelovanje Komande Flote naoružanih brodova37
Formiranje Mornarice NOVJ48
Formiranje IV pomorskog obalnog sektora Mornarice NOVJ52
Tehnička sekcija59
Situacija u srednjoj Dalmaciji na početku djelovanja IV POS-a67
Početak djelovanja IV pomorskog obalnog sektora79
Četvrti pomorski obalni sektor u obrani srednjodalmatinskih otoka96
Povlačenje IV POS-a na Vis118
      1. Borbena djelatnost do povlačenja118
      2. Povlačenje na Vis134
DRUGI DIO
ČETVRTI POMORSKI OBALNI SEKTOR OD POVLAČENJA NA VIS DO OSLOBOĐENJA SPLITA
147
Situacija u srednjoj Dalmaciji početkom 1944. godine147
Četvrti pomorski obalni sektor na Visu159
Početak borbene djelatnosti s Visa175
Pomorske veze IV POS-a188
Četvrti POS u aprilu 1944.210
Četvrti POS u desantnom prepadu na Mljet i Korčulu215
Desantni prepad na Šoltu233
Politički i partijski rad u IV POS-u246
Kadrovska problematika259
Četvrti POS u maju 1944.268
Desantni prepad na Brač276
Pogibija Vlade Bagata292
Četvrti POS u junu 1944. godine293
Vrhovni komandant maršal Tito u IV POS-u304
Četvrti POS pred oslobođenje Dalmacije306
Četvrti POS u borbama za oslobođenje Dalmacije329
      1. Oslobođenje otoka329
      2. Konačno oslobođenje operativnog područja IV POS-a356
TREĆI DIO
ČETVRTI POMORSKI OBALNI SEKTOR OD OSLOBOĐENJA SPLITA DO MARTA 1945.
369
Četvrti POS u Splitu369
Četvrti POS početkom 1945. godine391
Rasformiranje IV POS-a408
            ZAKLJUČAK410
PRILOZI:
redni br.sadržajstrana
Prilog ISekcija boraca IV POS-a417
Prilog IIBorci IV POS-a418
Prilog IIIPoginuli i umrli borci IV POS-a473
Prilog IVStanovništvo srednje Dalmacije 31. III 1931479
Prilog VStanje brodova, brodogradilišta i škverova krajem 1939. u pomorskom okružju Split (Rogoznica-Korčula)479
Prilog VIShema njemačke kopnene vojske u srednjoj Dalmaciji481
Prilog VIIShema njemačke ratne mornarice na Jadranu482
Prilog VIIIOrganizaciona shema 8. korpusa NOVJ483
Prilog IXShema stvaranja i razvoja IV POS-a484
Prilog XŠtab IV POS-a485
Prilog XIPregled naoružanih brodova IV POS-a486
Prilog XIIPregled patrolnih čamaca IV POS-a488
Prilog XIIIPregled Desantnih flotila IV POS-a491
Prilog XIVPregled pomoćnih (transportnih) brodova IV POS-a492
Prilog XVSocijalni i nacionalni sastav IV POS-a524
Prilog XVIBrojno stanje IV POS-a (po jedinicama i službama) 24. XII 1944525
*
            Izvori i literatura531
            Ilustracije539
BIBLIOTEKA