Mirko Belošević: BORBENI PUT DRUGOG ZAGORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
sadržajstrana
BORBENI PUT II ZAGORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA PREDSTAVLJA KONTINUIRANI NASTAVAK BORBE NARODA ZAGORJA OD PRVIH DANA USTANKA9
SAZRIJEVANJE UVJETA I POTREBA ZA STVARANJE JEDINICA U HRVATSKOM ZAGORJU13
FORMIRANJE ODREDA U SELU SAMBOLIĆI17
UVJETI POD POJIMA JE ODRED DJELOVAO I ODRŽAVAO SE NA TOM TERENU20
PROBLEM RANJENIKA I BRIGA O NJIHOVOJ ZAŠTITI23
SLOŽENOST ZADATAKA ODREDA KAO BORBENO-OPERATIVNE I MOBILIZACIJSKE JEDINICE25
BORBENA DJELATNOST I AKTIVNOST ODREDA DO FORMIRANJA TREĆEG BATALJONA I ODLASKA I UDARNOG BATALJONA U SASTAV BRIGADE »MATIJE GUBEC«26
SUKOB I BATALJONA S PAVELIĆEVIM OSIGURANJEM U SELU GORNJE JESENJE31
BORBA ZAGORSKOG I KOZJANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA U GRANIČNOM POJASU DOLINE SUTLE34
AKCIJE ODREDA NAKON ODLASKA JEDINICA 32. DIVIZIJE (SIJEČNJA 1944. GODINE) DO FORMIRANJA I ZAGORSKE BRIGADE44
OFENZIVA NA SEKTORU IVANČICE. BORBA KOD VRLCA - SAMBOLIĆA46
NAPAD NA VLAK KOD ŽELJEZNIČKE STANICE ŽEJINCI50
PREPAD USTAŠKOG »TRUPA« NA ŠTAB ODREDA54
UČEŠĆE JEDINICA ZPO U NAPADU NA ĐURMANEC i ŽUTNICU56
NAPAD JEDINICA ZP ODREDA NA NOVI GOLUBOVEC58
AKCIJE ZP ODREDA U OKVIRU NAPADA JEDINICA KORPUSA NA IVANEC61
FORMACIJA ODREDA I NJEGOVE AKCIJE POSLIJE FORMIRANJA I ZAGORSKE BRIGADE64
UČEŠĆE U NAPADU NA MIHOVLJAN I PRIJENOS RANJENIKA PREKO IVANČICE65
NOVI UVJETI DJELOVANJA ZAGORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA69
BORBA PRVE ĆETE I BATALJONA ZPO KOD KRAPINSKIH TOPLICA - NASAMAREN NEPRIJATELJ73
NEVRIJEME SPAŠAVA SITUACIJU75
NAPAD NEPRIJATELJA NA I BATALJON ZPO KOD PLANINARSKOG DOMA NA IVANČICI76
NAPAD II BATALJONA NA UPORIŠTE LADUČ81
NAPAD NA ŽELJEZNIČKU STANICU VELIKO TRGOVIŠĆE84
ZAJEDNIČKI NAPAD JEDINICA ODREDA I BRIGADE NA NEPRIJATELJSKO UPORIŠTE ZABOK86
BORBA I BATALJONA ZPO KOD MRZLOG POLJA I PRIJENOS RANJENIKA PREKO SELA PILE90
NASAMARENI NEPRIJATELJ U KLJUČU93
NEPRIJATELJ PRIPREMA ODLUČUJUĆI UDARAC103
TEŠKE BORBE KOD TRI KRALJA I TUHELJ. TOPLICA — VELIK UDARAC ZA NEPRIJATELJA104
ODLAZAK ODREDA S RANJENICIMA ZA MOSLAVINU107
BIBLIOTEKA