Svetozar Vukmanović Tempo: REVOLUCIJA KOJA TEČE - MEMOARI, knjiga II
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PRVI DIO
PROMJENE I OKRŠAJI
Glava I Opunomoćenik CK KPJ u armiji3
Glava II Susreti sa sovjetskim ljudima35
Glava III Sukob sa Staljinom60
Glava IV Blokada98
DRUGI DIO
PUTEVI SAMOUPRAVLJANJA
Glava I Istine i zablude117
Glava II Prelomna godina161
Glava III Prodor u svijet198
Glava IV Burne godine253
TREĆI DIO
DILEME
Glava I Neslaganja317
Glava II Sazrijevanje odluka368
Glava III Odlučujući preokret399
Glava IV Reforma448
BIBLIOTEKA