Nikola Božić: BATINSKA BITKA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Umesto predgovora7
Svi putevi vode na zapad13
Zašto baš kod Batine?20
Budimpeštanska operacija i batinska bitka24
Da li je neprijatelj bio iznenađen kod Batine?28
Koje neprijateljske snage su se branile kod Batine?32
Cilj i prvobitna zamisao batinske operacije35
Sastanak u Srbobranu41
51. vojvođanska divizija i njene brigade46
Izviđanje neprijateljske odbrane54
Priprema jedinica za forsiranje67
Zapovest komandanta 12. vojvođanske brigade78
Prelaz 703. sovjetskog puka83
Krenula je i 12. vojvođanska...85
Prvi protivnapadi neprijatelja97
Dramatičan prelaz bataljona 12. vojvođanske brigade110
Na grebenu Belomanastirske grede122
Nemci dovode ustaše i nedićevce127
Četvrti bataljon više ne postoji133
Mita Dudić preuzima komandu nad ruskim bataljonom147
Prva izmena u planu operacija152
Prelaz 73. gardijske divizije i 7. vojvođanske brigade157
Stravična kota 169167
Zapovest generala Kozaka172
DRUGI DEO
Pontonski most na Dunavu185
Železnička stanica Batina187
U zapaljenoj samohotki201
Skojevci i hrabri mitraljesci202
Osvajanje železničke stanice i podvožnjaka205
Muke generala Felmija210
Hitler interveniše213
Pavelić ne da svoju telesnu gardu217
General Ler: "Kasnimo najmanje šest nedelja"219
Borbe u vrbovom ritu226
Manevar Ikine čete i Dukina pogibija230
Osma vojvođanska ulazi u borbu238
Dan Sovjetske artiljerije242
Goreli su i nebo i zemlja246
Kota 205253
Poslednje neprijateljske rezerve261
Heroji umiru uspravno267
Pohvala borcima 4. bataljona 7. brigade271
Pravac - Zmajevac!281
Hitler traži izveštaj o neuspehu kod Batine284
Stravična slika bojišta291
U borbu ulazi i 113. sovjetska divizija301
Crvena zastava Klavdije Legostajeve304
"Šezdeset osmi armijski korpus više ne može da se suprotstavlja neprijatelju306
Spajanje batinskog i apatinskog mostobrana313
TREĆI DEO
Kneževi Vinogradi319
Kotlina, Kamenac, Karanac, Kozarac345
Zašto je neprijatelj uporno branio Kneževe Vinograde?355
Novi zadatak 8. vojvođanske brigade361
Na mostu kod sela Luga370
Šesti gardijski korpus i 32. motomehanizovana brigada ulaze u borbu386
Mostobran kod Mohača389
Pedeset prva vojvođanska divizija izbija na Dravu392
"... Rusi neće preko Drave!..."397
ČETVRTI DEO
Dar Danajaca vraćen generalu Frajsneru405
Štab 2. nemačke oklopne armije prelazi u Mađarsku407
Oslobođenje Pečuja i napredne mađarske mase410
Savezničko vazduhoplovstvo i batinska bitka417
Doprinos 6. slavonskog i 10. hrvatskog korpusa NOVJ batinskoj operaciji420
Ofanziva se nastavlja 424
Nemački 57 oklopni korpus ulazi u borbu428
Priznanja i pohvale 51. vojvođanskoj diviziji432
Ogorčene borbe na "Margita-liniji" i kod Nađbaje435
Sremski front se pomera na zapad441
Desant 36. vojvođanske divizije kod Vukovara444
Još jedan neuspeli desant446
Uspeh 16. vojvođanske divizije kod sela Moslavine451
Rusi su ipak prešli Dravu...453
Doprinos NOVJ budimpeštanskoj operaciji457
Kolone su ponovo krenule na zapad459
Dokumentacija i arhivska građa463
Literatura465
Borci 51 vojvođanske udarne divizije poginuli u batinskoj bici, novembra 1944. god. 469
Borci 51. vojvođanske divizije nestali u toku batinske bitke491
Spisak pripadnika Sovjetske armije koji su poginuli u batinskoj bici između 25. oktobra i 10. decembra 1944. god.502
Pogovor561
Beleška o piscu 563
BIBLIOTEKA