Rade Bulat: DESETI "ZAGREBAČKI" KORPUS NOVJ
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
I - GEOGRAFSKI I VOJNO-POLITICKI POLOŽAJ ZAGREBACKE OBLASTI13
II - RAZVOJ NOP-a U ZAGREBACKOJ OBLASTI DO FORMIRA­NJA 10. KORPUSA20
III (1) - BORBENA DJELOVANJA 10. KORPUSA31
Ustaška ofenziva na slobodni teritorij Kalnika i Podravine (borbe za Ludbreg i Koprivnicu)31
Borbe i akcije na Kalniku, u Hrvatskom zagorju i Moslavini41
Njemačka ofenziva na slobodni Kalnik45
Borbe 32. divizije i zap. grupe odreda u Hrvat, zagorju u proljeće 1944. (napadi na Žutnicu, Đurmanec, Novi Golubovec, Belec)48
Borbe 33. divizije i istočne grupe odreda u Moslavini, na Zapad­noj Bilogori i u Podravini. Poraz kod Oborova72
Vojna situacija na Kalniku i u Prigorju76
Borbe 28. udarne divizije NOVJ u Moslavini i Bilogori78
Neuspjeli napad na Nartu81
Borbe na Kalniku i na Bilogori. Ofenziva neprijatelja na slobodni teritorij Moslavine85
Napad na Ludbreg98
Borbe 28, 32. i 33. divizije na Bilogori107
Borbe 32. divizije na Zapadnoj Bilogori. Okruženje u Jakopovcu .117
Borbe i akcije u Moslavini i Prigorju126
III (2) - BORBENA DJELOVANJA 10. KORPUSA129
Borbe 32. divizije na Bilogori i u Podravini129
Borbe u Moslavini i Posavini133
Borbe na Kalniku, u Zagorju i Prigorju138
Plan Vrhovnog štaba: rušenje komunikacija u Hrv. zagorju i Mo­slavini139
Neuspjeli napad na Križevce144
6. i 10. korpus započinju ofenzivu u Bilogori, Podravini i Slavoniji146
Nezadrživi napadi divizija 6. i 10. korpusa. Oslobođenje Đur­đevca, Vir ja i Novigrada Podravskog158
Izgubljena bitka za Koprivnicu166
Borbe 33. divizije na Bilogori185
Borbe u Prigorju, Hrv. zagorju, Podravini i Moslavini (napad na Hrašćinu-Trgovišće, Donju Zelinu, Brckovljane, Gračec, Šumečane, Sigetec i Peteranec)188
Uništenje ustaškog uporišta Gudovac i Korenovo - borbe 33. div. u Moslavini197
Početak borbi za virovitički mostobran202
III (3) - BORBENA DJELOVANJA 10. KORPUSA209
Početak obrambenih borbi na virovitičkom mostobranu209
Borbe za Viroviticu na pravcu Đurđevac—Pitomaca216
Učvršćenje obrane virovitičkog mostobrana223
Neprijatelj mijenja plan osvajanja virovitičkog mostobrana229
Obrana virovitičkog mostobrana uspješno vođena250
Obrana Daruvara253
Obrambene borbe u Moslavini257
Posljednje borbe u Bilogori i Slavoniji277
Završne borbe - u susret pobjedi292
IV - DJELOVANJE 3. BATALJONA (ODREDA) DIVERZANTSKE GRUPE NOVJ299
V - ORGANIZACIJA, BROJNO STANJE, NACIN DJELOVANJA I RASPORED NEPRIJATELJA301
Organizacija oružanih snaga301
Raspored i brojno stanje po uporištima307
Neke karakteristike djelovanja neprijatelja313
VI - POLITICKE PRILIKE I DJELOVANJE 10. KORPUSA317
Neke karakteristike političkih kretanja317
Uloga komunista u vojnom i političkom osposobljavanju jedinica Korpusa325
Brojno stanje partijske organizacije i SKOJ-a326
Divizijski komiteti, inicijatori i realizatori borbenih i političkih akcija329
VII - STVARANJE I RAZVOJ ODREDA, BRIGADA, DIVIZIJA I VOJNO-TERITORIJALNIH USTANOVA 10. KORPUSA341
Organizacijsko-formacijsko stanje347
Organizacijsko-formacijski sastav Korpusa347
Rukovođenje: štabovi i korpusna oblast359
Korpusna vojna oblast360
Naoružanje366
Vojnostručno i političko osposobljavanje boraca i rukovodilaca ..367
Liječenje i zbrinjavanje oboljelih i ranjenih370
Razvoj i djelovanje šifrantske službe378
Pregled kadra po štabovima (komandama) 10. korpusa381
REZIME386
OBJAŠNJENJE NEKIH RIJECI I KRATICA390
KAZALO IMENA391
BIBLIOTEKA