ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 17. MAJA 1943. KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NDH DA JE BUGARSKO MINISTARSTVO RATA ODOBRILO UPOTREBU BUGARSKIH SNAGA U BORBI PROTIV JEDINICA NOVJ NA TERITORIJI CRNE GORE[1]

TELEGRAM

KR GHMYX/FUE 002329

17. 5. 43, u 11,55 č

Hitno Str. pov.

Isti tekst: Komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj — Komandujućem generalu i komandantu u Srbiji —

1.) Bugarski ministar rata[2] je dao saglasnost za upotrebu bugarskih snaga unutar Crne Gore do na oko 50—60 km od granice.

2.) Razvoj situacije sili nas da pojačamo zaprečne snage na liniji Prijepolje — Brodarevo — Bijelo Polje. Komandujući general i komandant u Srbiji će, prema mogućnosti, u tu svrhu staviti na raspolaganje komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj bugarske snage iz bataljona koji su predviđeni za zapre-čavanje na srpsko-crnogorskoj granici.[3] Utanačenja sklopiti neposredno.

3.) Izvestiti o namerama. —

Komandant Jugoistoka (Komanda Grupe armija ,,E")

I A Br. 1237/43 str. pov. od

17. 5. 43.

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 250, s. 235.

2 Nikola Mihov, general

3 Reč je o bugarskom 61. pešadijskom puku koji je svoja borbena dejstva protiv jedinica NOVJ izvodio u sastavu Borbene grupe „Lud-viger" (vidi dok. br. 73).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument