ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE NEMACKOG OPUNOMOĆENOG GENERALA U NDH OD 3. DECEMBRA 1943. MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NDH DA KOTOR DO DALJNJEG POTPADA POD NEMACKU VOJNU UPRAVU[1]

U prepisu min. Periću na znanje, spis natrag[2]

Zagreb, 3. 12. 1943.

NEMAĆKI OPUNOMOĆENI GENERAL U HRVATSKOJ

Odelj. Ha/Pol, br. 01995/43 Str. pov.

Strogo poverljivo

4 primerka

1. primerak

Predmet: Uprava u Kotoru

HRVATSKOM MINSTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA,

na ruke gospodinu ministru dr Lorkoviću[3]

Zagreb

Na znanje: 1) K-di V SS-brd. korpusa — veza sa Ia, br. 165/43. od 23. 11. 43. str. pov.[4]

2) Nemačkom poslanstvu, na ruke gospodinu poslaniku SA-obergrupenfireru Z. Kašeu — Zagreb

Pošto na području ratne luke Kotor mogu u prvo vreme da budu u upravno-tehničkom pogledu isključivo merodavna vojna gledišta u okvirima celokupne obalske odbrane, komandant Jugoistoka je naredio da do daljnjeg u Kotoru bude ne-mačka vojna uprava, čime se ni na koji način ne prejudicira državna pripadnost tog područja.[5] To je poznato hrvatskoj vladi.

Uprkos tome učestali su izveštaji nemačkih nadleštava sa tog područja da hrvatski organi — verovatno neovlašćeno — stalno pokušavaju da utiču na mere uprave, nastojeći da ubrzaju hrvatsku civilnu upravu.

Zato je bezuslovno potrebno da se svim hrvatskim opunomoćenicima koji se pojavljuju na području Kotora nedvosmisleno ukaže na preduzete mere i da ih se opomene da ne vrše nikakav uticaj. U suprotnom se neće moći izbeći neprijatne posledice.

Molimo da saopštite ovo naređenje.

Za nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj načelnik štaba

. . . [6]

pukovnik

1 Original (pisan na mišini) u AVII, Na, reg. br. 31/3, k. 27-B.

2 Dopisano rukom na srpskohrvatskom jeziku.

3 Mladen

4 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

5 Nemačka okupaciona uprava na teritoriji NDH, na čelu s generalom Edmundom Glezom i Zigfridom Kašeom, postojala je od aprila 1941. s tim što je 21. aprila 1943. upotpunjena organizovanjem i ne-mačke policije i policijske uprave pod komandom SS-brigadenfirera


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument