ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG OPUNOMOĆENIKA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA NOJBAHERA OD 9. OKTOBRA 1943. MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ZA POSTAVLJENJE VOJNOU-PRAVNOG KOMANDANTA I ORGANIZACIJU FELDKOMAN-DANTURE U CRNOJ GORI[1]

Telegram

(teleprinterom)

Beograd, 9. oktobra 1943.

Prispeće, 10. oktobra 1943. u 1,45 čas

Br. 1151 od 8. 10. 43.

SPECIJALNI OPUNOMOĆENIK JUGOISTOKA ZA ALBANIJU

Za teritoriju Albanije i Crne Gore predviđen je general Gajb[2] kao opunomoćeni nemački general u Albaniji i vojnoupravni komandant Crne Gore. Zbog veoma različite situacije u ove dve oblasti i njihovih specifičnosti, veoma mi je stalo da nezavisna Albanija i okupirana teritorija Crne Gore i po vojnim pitanjima budu odvojene teritorije, s tim što će se u Crnoj Gori obrazovati Viša feldkomandantura (za sada Feld-komandantura) koja će direktno biti potčinjena vojnoupravnom komandantu Jugoistoka u Beogradu. Ekonomski odnosi sa Srbijom, odakle se obezbeđuje snabdevanje Crne Gore, govore u prilog ovakvom rešenju, kao najcelishodnijem.

Ovo pitanje sam razmatrao i sa vojnoupravnim komandantom Jugoistoka, koji se nije protivio takvom rešenju, pa molim Ministarstvo spoljnih poslova da ovakvu strukturu, koju diktiraju svi politički i ekonomski razlozi, prenese OKW radi odobrenja.

Nojbaher

Gospodin ministar ... je upoznat sa ovim u vezi telefonskog razgovora . . .[3]

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-120, r. 2955, s. 470179.

2 Teodor (Theodor Geib). Poginuo jula 1944. u Albaniji.

3 Rečenica dopisana rukom. Tačkicama su označena nečitljiva imena.

4 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena ustanova kojima je ovaj telegram dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument