Petar Višnjić: BITKA ZA SRBIJU (2. knjiga)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
I. ZAVRŠNE OPERACIJE U SRBIJI7
Vojno-poligička situacija u Srbiji krajem septembra i početkom oktobra 1944. godine, pripreme i plan dejstva9
Titovi dogovori u Moskvi i Krajovi10
Jugoslovensko-bugarski sporazum o vojnoj saradnji33
Pripreme i plan dejstva jugoslovenskih jedinica45
Pripreme i plan dejstva sovjetskih jedinica51
II. OSLOBOĐENJE ISTOČNE SRBIJE63
Iskrcavanje kod Radujevca i oslobođenje Negotina64
Oslobođenje Prahova i Rgotine72
Dejstva 14. korpusa Narodnooslobodilačke vojske78
Sloboda u Boru85
Borbe na Deli Jovanu93
Oslobođenje Zaječara99
Forsiranje Velike Morave105
Odstupanje nemačkih snaga sa grebena Deli Jovana108
Oslobođenje Knjaževca, Boljevca i Svrljiga111
III. NIŠKA OPERACIJA123
Operacijski plan124
Namere neprijatelja129
Oslobođenje Vlasotinaca i prodor u bliži rejon Niša132
Sloboda u Leskovcu, Beloj Palanci i Vranju140
Razbijanje niške grupacije i oslobođenje Niša147
IV. BEOGRADSKA OPERACIJA181
1. Izbijanje 1. armijske grupe na prilaze Beogradu i u dolinu Velike Morave181
Blokada Šapca i napad na Obrenovac183
Oslobođenje Uba i Vreoca192
Prodor u Pomoravlje197
28 Bitka za Srbiju II433
2. Oslobođenje Beograda204
Podilaženje Beogradu204
Organizacija odbrane grada228
Plan četnika za osvajanje Beograda241
Proboj pojasa spoljne odbrane245
Plan napada i pripreme za napad na Beograd255
Prodor u grad270
Herojstvo Beograđana292
Borbe između Smedereva i Beograda i oslobođenje Smedereva309
Slom korpusne grupe »Štetner«321
Žestoke ulične borbe343
Beograd je slobodan356
Juriš na Zemun368
Tito u slobodnom Beogradu374
V. OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE POMORAVLJA I KRAGUJEVCA385
NAPOMENE I REGISTRI
Napomene399
Izvori i literatura411
Registar ličnih imena418
Beleška o piscu431
BIBLIOTEKA