SANITETSKA SLUŽBA U NOR-U, zbornik radova - knjiga IV
SPISAK LEKARA POGINULIH U NOR-U

Sadržaj biblioteka

U toku NOR-a bili su na ovim dužnostima:
u sanitetskoj službi NOV i POJ bilo ih je ukupno 2.927 na vojno-političkim dužnostima, ukupno 31

Ordenom narodnog heroja Jugoslavije odlikovano je 37 lekara i studenata medicine i to:
Lekari
a) Poginuli u NOR-u: Bošković Milo, Hadžić Miloje, Mravljak Dušan, Mujić Safet, Parenta Nenad, Stojanović Mladen i Vrebalov Boško.
b) Preživeli rat: Gregorić Pavle i Nikoliš Gojko

U NOR-u od 1941. do 15. maja 1945. izgubilo je živote 559 lekara, farmaceuta, studenta medicine i farmacije, i to: 213 lekara, 34 farmaceuta, 295 studenata medicine i 17 studenata farmacije.

Spisak poginulih lekara:

1. ALOJZE ALBERT, iz Hrvatske. U NOVJ od 1943. na sanitetskoj dužnosti u neutvrđenoj jedinici NOVJ. Poginuo 1944. na Sremskom frontu.
2. ALTARAS SILVIO, iz Splita, rođen 1913. U NOVJ septembra 1943. Šef Sanitetskog odseka 25. divizije. Poginuo krajem maja 1945.
3. ANDERSEN BORIS, iz sela Kaone (Srbija). Rođen u Rusiji. Otišao u partizane septembra 1941. Maja 1942. zarobljen od četnika u s. Ilava (Goražde) i ubijen.
4. ARNAUTOVIĆ FRANJO, iz Ivaneca, rođen 1896. u Tuzli. Saradnik NOP-a od 1942. Uhapšen i ubijen od ustaša u Ivanecu (Varaždin) 9. decembra 1944.
5. ATIJAS ALBERT, iz Bugojna, rođen 1913. U NOVJ avgusta 1942. Referent saniteta 3. brigade 16. vojvođanske divizije. Poginuo avgusta 1944. kod Kalinovika (Hercegovina).
6. BAND-KUN MILICA, iz Zagreba, rođena 1913. Saradnik NOP-a od 1941. Uhapšena od ustaša i internirana u logor u Lepoglavi. Septembra 1942. odvedena od Gestapoa u Aušvic i ubijena.
7. BARUH SAMUEL, iz Bosanske Gradiške, rođen 1898. u Bugojnu. U NOVJ septembra 1942. Lekar u Centralnoj bolnici pri VŠ-a. Poginuo 10. juna 1943. na Vučevu.
8. BENČAN JOSIP, hirurg iz Maribora, rođen 1897. u selu Planina kod Rakeka. Posle okupacije Slovenije 1941. živeo kao izbeglica u Čačku. U NOVJ od početka oktobra 1941. na dužnosti lekara u Čačanskoj partizanskoj bolnici. U Novom Pazaru je 21. septembra 1942. streljan od Gestapoa.
9. BENIĆ IVAN, iz Crikvenice. U NOVJ od 1942. Lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo 13. juna 1943. na Tjentištu.
10. BER STEVAN, ginekolog iz Čačka, rođen 1909. u Bečkereku (Zrenjanin). U NOVJ od septembra 1941. Lekar u Čačanskom partizanskom odredu. Poginuo 21. oktobra 1941. u Jarčujaku kod Kraljeva.
11. BERGMAN BERTA, iz Mostara, rođena 1892. u Blagaju. Saradnik NOP-a od 1941. Uhapšena od ustaša 15. januara 1945. i ubijena u logoru Jasenovac.
12. BIASIOLI GULJELMO (GUGLIELMO), Italijan, lekar u italijanskoj vojsci. Zarobljen 1942. i ostao u NOVJ. Umro 1943. od pegavog tifusa kod Glavotičeva (Bjelinići) u Hercegovini.
13. BIŠIĆ FRANJO, neuropsihijatar iz Zagreba, rođen 1914. U NOVJ od 1942. Upravnik Zarazne bolnice 3. korpusa u s. Trnava, istočna Bosna. Početkom aprila 1944. zarobljen od Nemaca i streljan u Brčkom.
14. BOCAK JURAJ, asistent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, rođen 1910. u Gracu. Aktivista NOP-a 1941. Uhapšen od ustaša 1942. i interniran u logor u Jasenovcu. Poginuo 22. aprila 1945. pri pokušaju bekstva iz logora.
15. BOROCKI TEODOR, oftalmolog iz Beograda. Rođen 1903. g u Bačkoj Palanci. Član MK KPJ Beograd. Učesnik u organizovanju ustanka. Uhapšen 1942. prilikom saslušavanja i ubijen u Specijalnoj policiji u Beogradu 3. oktobra 1942.
16. BOŠKOVIĆ MILO, asistent na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, rođen 1911. u s. Brčele (Virpazar). Po direktivi CK KPJ u njegovom stanu smeštena ilegalna štamparija. Streljan 21. septmbra 1944. Odlikovan ordenom narodnog heroja.
17. BRADARIĆ ANTE, iz Slavonije. U NOVJ od septembra 1944. Lekar u bolnici 12. divizije. Umro od pegavog tifusa decembra 1944.
18. Brežanić CVIJETAN, iz Zemuna, rođen 1881. u Derventi. U NOVJ od 1944. Lekar u NOVJ. Poginuo kod Tuzle krajem 1944.
19. BRKLJACIĆ KARLO, iz Slavonije. U NOVJ od decembra 1942. Upravnik bolnice broj 5 u Sloveniji. Nestao aprila 1943. u toku neprijateljeve ofanzive.
20. BRUKNER BOGDAN, u NOVJ od decembra 1942. Upravnik zarazne bolnice br. 8 u Leštatu (Slavonija). Nestao marta 1943.
21. BUCEK JOSIP, iz Aleksinca. Saradnik NOP-a od 1942. Ubijen od četnika 8. decembra 1943. u s. Vakup kod Aleksinca.
22. BUDIĆ ZDENKO, lekar u Državnoj bolnici u Ljubljani, rođen 1915. Od maja 1942. referent saniteta Štajerskog partizanskog odreda. Poginuo 14. jula 1942. u s. Pasja Ravan (Poljanska dolina).
23. BUDIMIROVIĆ MILAN, iz Aranđelovca, rođen 1895. u Ašanji (Srem). Saradnik NOP-a od 1942. Uhapšen od Gestapoa i interniran u logor u Banjici. streljan u Jajincima 7. maja 1943.
24. BUDISAVLJEVIĆ MANE, iz Sremske Mitrovice, rođen 1894. u Cetinju. Saradnik NOP-a od početka ustanka. Uhapšen od ustaša i streljan avgusta 1942. u Dudiku kod Vukovara.
25. BUHTEJEVA MARIJA, iz Beograda, rođena 1904. u Rusiji. U NOVJ od 1941. Lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Nakon preležanog pregavog tifusa nestala marta 1943. kod Bijele u Hercegovini.
26. BULAJIĆ JOVAN-JOŠA, lekar u Bileći, rođen 1894. u s. Vilusi, Crna Gora. U NOVJ od 1941. Lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo na Vučevu 10. juna 1943.
27. BULATOVIĆ RADOVAN, upravnik narodnog zdravlja u Peći. Rođen 1896. u Lipovu (Kolašin). Aktivista NOP-a od 1941. Uhapšen 1942. i interniran u Italiju. Septembra 1943. stupio u italijanske partizane - referent saniteta bataljona »Staljingrad«. Maja 1944. zarobljen od Nemaca i streljan 19. maja u s. Pijaneli.
28. BULJEVIĆ LJUBOMIR, iz Splita. Referent saniteta Grupe dalmatinskih partizanskih odreda od februara 1943. Umro marta 1943. od pegavog tifusa.
29. BUŠATLIĆ ALIJA, iz Livna. Od avgusta 1942. u NOVJ. u toku bitke na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Nestao u prvoj polovini juna 1943. na Sutjesci.
30. CIBILIĆ IVO, iz Trpnja sa Pelješca, rođen 1895. u NOVJ od septembra 1943. Poginuo na Pelješcu januara 1944.
31. KOATO ANĐELO (COATTO ANGELO) neuropsihijatar, rođen 1914. u Vičenzi (Italija). Od jula 1944. lekar u istarskim partizanskim jedinicama. Septembra 1944. zarobljen od Nemaca i streljan u Puli.
32. ČERNELČ STANKO, iz Brežica, rođen 1905. u s. Artiče (Slovenija). Od maja 1942. upravnik ambulante Dolenjskog partizanskog odreda u Prisjeci. Poginuo 14. septembra 1942.
33. DAJČ EDO, ortoped iz Zagreba, rođen 1895. U NOVJ od oktobra 1943. Hirurg u bolnici 3. korpusa u s. Trnava (istočna Bosna). Početkom aprila 1944. zarobljen od Nemaca i streljan u Brčkom.
34. DAJČ MIROSLAV, ginekolog iz Zagreba, rođen 1901. Od avgusta 1943. g. u NOVJ. Lekar u 10. diviziji. Januara 1944. obolio od pegavog tifusa i pri evakuaciji bolnice smrznuo se u pl. Vitorog.
35. DENŠAR ERNEST, stomatolog u Žiru kod Rovte, rođen 1902 u Idriji. Saradnik OF, uhapšen i interniran u logor u Italiji. Posle oslobođenja iz logora krenuo u partizane, ali je na putu uhvaćen od belogardejaca i ubijen 11. septembra 1944.
36. DOBRIJEVIĆ KARLO, iz Slavonije. Od 1944. referent saniteta Osječke brigade. Decembra 1944. upućen u GŠ Hrvatske na epidemiološki kurs, ali na putu uhvaćen od ustaša i ubijen.
37. DRAGOVIČ PETAR, lekar PTT-službe u Beogradu, rođen 1891. u Cetinju. Saradnik NOP-a, uhapšen od Gestapoa i 17. decembra 1941. streljan u Jaj incima.
38. DRAKULIĆ DRAGOMIR-PUBA, upravnik bolnice u Karlovcu. Član KPJ od 1927. Organizator ustanka. Uhapšen od ustaša 27. jula 1941. Streljan u Rakovom potoku kod Zagreba, 13. septembra 1941.
39. DRAŽIĆ IVAN, iz Sremskih Karlovaca, rođen 1914. u Bribiru. Maja 1943. prebegao iz domobranske vojske. Lekar u zaraznoj bolnici 3. korpusa u s. Bukovcu (Bijeljina). Umro 15. marta 1944. od pegavog tifusa.
40. DRŽAJ PETER, iz Ljubljane, rođen 1913. u Stični. Od oktobra 1943. referent saniteta 4. operativne zone. Poginuo 25. decembra 1944. kod Češnjice.
41. DUJMIČ PETAR, iz Banije. Od 1943. referent saniteta 1. brigade 7. banijske divizije. Ranjen i zarobljen od Nemaca. Umro na putu za Kostajnicu 6. decembra 1943.
42. ĐOLOVIĆ IVO, iz Boljevca, rođen 1900. u s. Lozanj (G. Milanovac). Od 1941. referent saniteta Boljevačkog partizanskog odreda. Zarobljen od četnika noću 11/12. februara 1944. kod Krivog Vira i ubijen u s. Ilino.
43. EJDUS LOTA, iz Beograda, rođen 1913. Od 1941. lekar u Kosmajskom partizanskom odredu. Krajem oktobra 1941. prilikom sprovođenja ranjenika za Čačak zarobljena od četnika i ubijena 6. novembra 1941. u s. Vranići.
44. ELI MOŠA, hirurg iz Kragujevca. Saradnik NOP-a od 1941. Streljan od Nemaca 20. oktobra 1941. u Kragujevcu.
45. FIRST KLARA, pedijatar iz Beograda, rođena 1908. u Budimpešti. Učestvuje u organizovanju ustanka 1941. Uhapšena od Gestapoa i streljana početkom 1942.
46. FIŠER ANDRIJA, iz Sombora, rođen 1914. u Bogojevu. Politički radnik od 1941. Uhapšen i osuđen na robiju. Odveden na prisilni rad u Ukrajini, gde je stradao početkom 1943.
47. FIŠER ZLATKO, iz Siska, rođen 1902. u Imbrovcu. U NOVJ od novembra 1942. Lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo 13. juna 1943. na Tjentištu u toku bitke na Sutjesci.
48. FUNDUK DRAGAN, iz Kupinova, rođen 1891. u Tominovcu., Od jula 1943. upravnik bolnice »B«, U Sremu. Od septembra 1943. lekar u bolnici 3. korpusa na Majevici. Umro od pegavog tifusa u s. Zagoni kod Bijeljine 17. februara 1944.
49. GABROVŠEK JOŽE, iz Sušaka, rođen 1915. u Viči kod Ljutomera. Maja 1943. upravnik bolnice u Mošunama kod Drežnice. Umro 6. juna 1943. od pegavog tifusa.
50. GANJA (ime nepoznato), Bugarin. Od 1943. referent saniteta Crnotravskog partizanskog odreda. Poginuo marta 1944.
51. GARTENBERT IZIDOR, iz Beograda, rođen 1909. Od 1941. lekar u partizanskom odredu u zapadnoj Srbiji. Poginuo krajem 1941. u Srbiji.
52. GERE IŠTVAN, stomatolog iz Sente, rođen 1919. Učesnik u organizovanju ustanka. Uhapšen i pogubljen 11. oktobra 1941. u Senti.
53. GERLOVIČ FRANC, neuropsihijatar iz Ljubljane, rođen 1887. u Žepečkoj Vasi kod Krškog. Saradnik NOP-a od 1941. Uhapšen od belogardejaca 12. februara 1944. i ubijen.
54. GOSTIŽA JOŽE, iz Kalca kod Lagoteca, rođen 1890. Saradnik NOP-a. Uhapšen i interniran u logor u Ravensbrikenu, a zatim u Dahau, gde je umro od TBC 7. aprila 1945.
55. GOSTL HINKO, iz Zagreba, rođen 1907. u Krapini. Od juna 1942. u NOVJ. Lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo 13. juna 1943. na Tjentištu.
56. GRČIĆ SIMA, iz Iriga, rođen 1877. u Rumi. Saradnik NOP-a. Streljan u Irigu od ustaša 1942.
57. GRINER SIMON, bakteriolog iz Sarajeva, rođen 1897. u Poljskoj. Rukovodio Bakteriološkom laboratorijom pri bolnici br. 1 u 3. korpusu NOVJ. Od oktobra 1943. oboleo i upućen u Italiju 1944. na lečenje. Izvršio samoubistvo 1944. u depresivnom stanju.
58. GRNČARSKI STANKO, iz Uljme, (Banat), rođen 1909. Saradnik NOP-a 1941. Uhapšen 1943. i interniran u zatvoru u Coki. Oslobođen od partizana 1944. Na putu za Elemir poginuo 1944.
59. GRUBIŠIĆ NIKOLA, iz Drniša. Od septembra 1943. referent saniteta 10. brigade 20. dalmatinske divizije. Smrznuo se 28. februara 1945. godine na Suhom polju kod Knina.
60. GSPAN MARJAN, iz Ljubljane, rođen 1918. Od februara 1944. refer. saniteta u partizanskom odredu u Starim Fužinama. Stradao nesrećnim slučajem početkom 1945.
61. GUTMAN FRIDA, iz Užica, rođena 1893. u Poljskoj. U NOVJ od septembra 1941. Septembra 1944. prilikom sprovođenja ranjenika iz sastava 53. srednjobosanske divizije iz Teslića za Šiprage, upala u četničku zasedu i izvršila samoubistvo.
62. HAB ER IGNAC, iz Pregrade. Rođen 1894. u Rumuniji. Od 1943. u NOVJ. Umro februara 1945. od pegavog tifusa na dužnosti referenta saniteta Komande Banijskog vojnog područja.
63. HADŽIĆ MILENKO, iz Svrljiga, rođen 1902. u s. Krčmari (Kragujevac). Učesnik u organizovanju ustanka. Lekar Svrljiškog partizanskog odreda. U borbi sa četnicima kod sela Krenta poginuo 12. decembra 1941. Odlikovan ordenom narodnog heroja.
64. HADŽIVUKOVIĆ ROSA, iz Tuzle, rođena 1912. u Goraždu. Od 1941. lekar Majevičkog partizanskog odreda. Ubijena februara 19423. u Vukosavcima prilikom napada četnika na Štab Odreda.
65. HERCL MARGITA, pedijatar iz Banjaluke, rođena 1900. u Subotici. Od novembra 1941. upravnik partizanske bolnice u Tisovcu - Bosansko Grahovo. Poginula 19. maja 1942. prilikom napada četnika na bolnicu.
66. HERLINGER DRAGUTIN, hirurg iz Siska, rođen 1877. u Karlovcu. Od novembra 1942. u NOVJ. Na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Umro na Vučevu, 12. juna 1943. od posledica ranjavanja.
67. HIRŠ MILAN, internista iz Zagreba, rođen 1909. u Crubišnom Polju. Od februara 1943. upravnik bolnice 3. proleterske divizije. Poginuo aprila 1943. na Prenju (Hercegovina).
68. HIRŠL MLADEN, stomatolog iz Zagreba, rođen 1900. U NOVJ od 1942. Poginuo decembra 1943. kod Drenovca (Slavonija) na dužnosti referenta za zdravstvo pri Oblasnom NO odboru Slavonije.
69. HOLK EMILIJA, iz Bjelovara, rođena 1906. u Prezidu (Čabar). Saradnik NOP-a. Uhapšena od ustaša i streljana 13. oktobra 1942. u s. Vojnoviću kod Bjelovara.
70. IVKOVIĆ MILUTIN, iz Beograda, rođen 1906. Saradnik NOP-a 1941. Uhapšen od Gestapoa i streljan 25. maja 1943. u Jajincima.
71. JAJAC PAVA, iz Zagreba, rođena 1894. u Tijesnu (Šibenik). Učestvovala u organizovanju ustanka 1941. Uhapšena u drugoj polovini 1943. od ustaša i pogubljena 28. marta 1944. u Zagrebu.
72. JANIĆIJEVIĆ ŠTOJAN, iz Žitkovca, rođen u s. Draževac kod Aleksinca. Saradnik NOP-a. Uhapšen od Gestapoa i interniran u logor »Crveni krst« (Niš). Streljan 14. maja 1943. na Bubnju kod Niša.
73. JANKOVIĆ SIMO, iz Šibenika, rođen 1912. u Kistanju. Od avgusta 1942. referent saniteta 10. hercegovačke brigade. Početkom juna 1943. zarobljen od četnika kod s. Trusina i ubijen.
74. JANKOVIĆ-NIKOLIĆ VIDOSAVA, iz Užica, rođena 1895. u s. Lipolistu (Mačva). U Užicu kao dežurni lekar u partizanskoj Fabrici municije poginula 22. novembra 1941. prilikom eksplozije municije.
75. JANKOVIĆ ŽIVORAD, iz s. Crna Bara (Mačva), rođen 1912. u Obrenovcu. Od avgusta 1941. referent santieta Mačvanskog partizanskog odreda. Poginuo 25. decembra 1941. kod Prnjavora (Mačva).
76. JERMOL LADISLAV, iz Karlovca, rođen 1915. u Ljubljani. Od septembra 1943. referent saniteta 9. slovenačke brigade. Poginuo 28. oktobra 1943. u s. Grčarice (Ribnica).
77. JOVANOVIĆ BOGOLJUB, iz Pančeva, rođen 1904. u Barandi. Od druge polovine 1944. lekar u partizanskoj jedinici. Poginuo 18. oktobra 1944.
78. KAC RUDOLF, stomatolog iz Maribora, rođen 1905. Od septembra 1943. upravnik bolnice »Triglav« na Kamniku. U nervnom rastrojstvu izvršio samoubistvo 4. maja 1944.
79. KAJFEŠ JOSIP, hirurg iz Zagreba, rođen 1909. u Delnicama. Od 1943. u NOVJ. Poginuo juna 1944. na dužnosti upravnika bolnice u Krčani u Lici prilikom napada četnika na bolnicu.
80. KAMIN MIHAEL, rođen 1898 u Doljenskoj Vasi. Internista u Duševnoj bolnici u Studencima (Ljubljana). Saradnik NOP-a. Interniran novembra 1943. u logor u Begunje i 19. januara 1944. streljan od Gestapoa.
81. KARAJOVIC-PAVLOVIĆ MILKA, iz Kraljeva, rođena 1903. u Kragujevcu. Saradnik NOP-a. Uhapšena od Gestapoa i streljana 16. oktobra 1941. u Kraljevu.
82. KATANIĆ MOMČILO, iz Gornjeg Milanovca, rođen 1911. u Rekovcu. Učesnik u organizovanju ustanka. Referent saniteta Čačanskog partizanskog odreda. Zarobljen od nemaca i streljan 20. jula 1941. u Čačku.
83. KATANIĆ RADISAV, hirurg iz Čačka, rođen 1882. Od 1941. upravnik partizanske bolnice u Gornjem Milanovcu. Zarobljen od četnika, koji su ga predali Gestapou i streljan novembra 1941. u Kragujevcu.
84. KAŽIĆ NOVAK,iz Kistanja kod Šibenika, rođen 1902. u Brežinama (Crna Gora). Početkom 1942. uhvaćen od Italijana prilikom ukazivanja pomoći ranjenim partizanima i odmah streljan.
85. KISO ĐURO, stomatolog iz Livna, rođen 1891. u Bojmutu (kod Livna). Od 1942. lekar u 1. dalmatinskoj brigadi. Poginuo krajem 1942. u s. Ćelebić (Livno).
86. KIŠICKI ŽIGA, stomatolog iz Zagreba, rođen 1901. u Osijeku. Od januara 1943. upravnik bolnice 1. korpusa NOV Hrvatske. Januara 1944. uhvaćen od četnika kod Gerzova i ubijen.
87. KOCJANČIĆ VIKTOR, iz Ško^e Loke, rođen 1901. u Studencima kod Ljubljane. Kao aktivni saradnik NOP-a streljan od Gestapoa 14. februara 1944. u Kamnitniku kod Školje Loke.
88. KOLAR STANE, iz Lubljane, rođen 1903. u Radgoni. Od septembra 1943. referent saniteta 14. divizije. Poginuo 23. marta 1944. kod Gornjeg Rakitovca.
89. KOLIBAŠ MIJO, hirurg iz Slavonije. Od 1944. upravnik bolnice 6. korpusa u Virovitici. Poginuo početkom 1945.
90. KOLIN-KON VIKTOR, urolog iz Beograda, rođen 1909. g. u Đakovu. Od avgusta 1942. lekar u Kosmajskom partizanskom odredu. Zarobljen od četnika 5. septembra 1943. u s. Vrbovac (Smederevo) i ubijen.
91. KOMADINA ŠEFKIJA, stomatolog iz Mostara, rođen 1907. od 1942. lekar u 10. hercegovačkoj brigadi. Jula 1943. zarobljen od Nemaca i streljan u s. Ovojci kod Mostara.
92. KONSTANTINOVIĆ MILICA, iz Janjila, rođena 1901. u Beogradu. Zaklana od četnika 21. avgusta 1943. zbog saradnje s partizanima.
93. KOPRIVNIK IVAN, hirurg iz Maribora, rođen 1900. Kao saradnik NOP-a uhapšen od Gestapoa 19. aprila 1944. U mariborskom zatvoru podvrgnut zverskim mučenjima i 17. maja izvršio samoubistvo.
94. KOSANOVIĆ VELIZAR, iz Beograda, rođen 1899. g. Saradnik NOR-a 1941. Uhapšen od Gestapoa 9. jula 1941. i interniran u logor na Banjici. Streljan 17. oktobra 1941. u Jajincima.
95. KOSTIN PAVEL, lekar u Pivi (Crna Gora). U NOVJ od 1941. U toku bitke na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo početkom juna 1943. na Sutjesci.
96. KOVAČEV ĐORĐE, iz Selevca, rođen 1895. u Svileuvi. Saradnik NOP-a. Uhapšen krajem 1943. Interniran u logor na Banjici. Streljan 11. jula 1944. u Jajincima.
97. KRALJIĆ VOJKO, rođen na otoku Krku. Od septembra 1943. upravnik ambulante 13. proleterske brigade. Poginuo 16. marta 1944. u s. Gornje Bjelobuče (Teslić).
98. KRAUS GUSTAV, stomatolog iz Zagreba, rođen 1885. u Karlovcu. Od novembra 1942. u NOVJ. U bici na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠa. Juna 1943. zarobljen od Nemaca na Sutjesci, odveden u logor na Banjicu i streljan 17. avgusta 1943.
99. KRAUS-LEDERER JUL1JANA, lekar-kozmetičarka iz Zagreba, rođena 1898. u Grgurevcima. U NOVJ od novembra 1942. U bici na Sutjesci u Centralnoj bolnici VŠ-a. Početkom juna 1943. zarobljena od Nemaca na Sutjesci, odvedena u logor na Banjici, streljana 17. avgusta 1943.
100. KRAUS OSKAR, stomatolog iz Virovitice, rođen 1898. u Virju. Od februaru 1942. lekar u jedinici NOVJ. Poginuo u drugoj polovini 1942. južno od pl. Ozrena (Bosna).
101. KRDZIĆ MILIVOJ, iz Kičeva, rođen 1910. u Mašnici (Crna Gora). Od 1941. upravnik bolnice u Murinu. Zarobljen od Italijana 12. septembra 1941. i streljan u Andrijevici.
102. KUKEC STANKO, iz Livna. U NOVJ od avgusta 1942. U bici na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo početkom juna 1943. na Sutjesci.
103. KUKOVEC ROBERT, hirurg iz Ljubljane, rođen 1910. u Insburku. Od juna 1943. u NOVJ. Zarobljen od Nemaca 13. aprila 1945. kao šef hirurške ekipe 4. operativne zone i streljan u Gornjoj Savinskoj dolini.
104. KURAJICA BRANKO, iz Šibenika, rođen 1902. Od septembra 1943. šef Sanitetskog odseka 20. dalmatinske divizije. Juna 1944. zarobljen od Nemaca, interniran u logor u Jasenovcu, gde je ubijen početkom aprila 1945.
105. KURČULIĆ LAZAR, iz sela Martinci (Sremska Mitrovica). U NOVJ stupio 1942. Lekar u Fruškogorskom odredu. Poginuo u borbi sa ustašama kod Stare Bingule (Fruška gora) 1/2. marta 1942.
106. LALEVIĆ VOJISLAV, internista iz Beograda, rođen 1910. g. u Andrije vici. Organizator ustanka. Uhapšen od Gestapoa 4. decembra 1943. i interniran u logor na Banjici. Streljan 8. juna 1944. u Jajincima.
107. LEBEDEV LIDIJA, lekar u Mačvi. Od 1941. upravnik ambulante Mačvanskog partizanskog odreda. Novembra 1941. u toku prve neprijateljeve ofanzive, povlačeći se sa ranjenicima, gubi joj se trag.
108. LEBEDIK-GLIGORIJEVIC ANTON, iz Debra, rođen 1889. g. u Odesi. Od 1944. lekar u makedonskim jedinicama. Umro 5. januara 1945. od pegavog tifusa.
109. LEV IVO, internista iz Gospića, rođen 1912. u Zagrebu. Od marta 1943. u NOVJ. Upravnik bolnice 3. korpusa u Trnavi (Bijeljina). Početkom aprila 1944. sklonjen sa bolesnicima u zemunicu u Trnavi, koju su ih Nemci i četnici otkrili, Lev je izvršio samoubistvo.
110. LEVI AVRAM-KURT, neuropsihijatar iz Beograda, rođen 1912. u Zemunu. Od avgusta 1941. u NOVJ. Lekar Užičkog odreda. Komesar partizanske bolnice u Užicu. U toku prve neprijateljeve ofanziva zarobljen od četnika kod s. Žepe na Drini. Predat Gestapou, koji ga je internirao u logor na Banjici i 17. aprila 1942. streljao u Jajincima.
111. LEVI-MIČIĆ RAKILA, hirurg iz Krupnja, rođena 1900. u Beogradu. Od septembra 1941. lekar u partizanskoj bolnici u Krupnju. Zarobljena od Nemaca, internirana u logor na Banjici i 7. septembra 1944. streljana.
112. LIPKOVIĆ VILKO, iz Srnetice. Od septembra 1943. upravnik zarazne bolnice u Udbini. Umro 1944. u s. Tolići (Banija) od pegavog tifusa.
113. LIPMAN-POLAK SIDONIJA, iz Beograda, rođena 1893. u Baji. Od septembra 1941. upravnik ambulante Mačvanskog partizanskog odreda u Lipolistu. Jula 1943. zarobljena od Nemaca i streljana u Tuzli.
114. MEVORAH MENAHEM-MIKA, ginekolog iz Beograda, rođen 1901. Saradnik NOP-a. Uhapšen od Gestapoa i streljan 20. jula 1941. u Krčagovu (Užice).
115. MI JATO V LAZAR, hirurg, iz Bečkereka, rođen 1909. u Elemiru. Učestvuje u organizovanju ustanka 1941. Decembra 1941. uhapšen od Gestapoa i 9. januara 1942. streljan u Bečkereku.
116. MIJUŠKOVIĆ RADOJE, iz Uba, rođen 1902. u Paviji (Crna Gora). U NOVJ od 1941. Upravnik ambulante 4. proleterske crnogorske brigade. Umro 27. marta 1943. od pegavog tifusa u s. Ribari kod Glavatičeva.
117. MILAKOVIĆ IVICA, hirurg iz Mostara, rođen 1895. u Sarajevu. Zbog saradnje sa partizanima streljan od ustaša u drugoj polovini 1944. u Mostaru.
118. MILAVEC VLADIMIR, dermatovenerolog iz Maribora, rođen 1905. u Ljubljani. Od septembra 1943. načelnik Zdravstvenog odeljenja pri SNOS-u. U borbi kod Črmošnjice 19. jula 1944. ranjen i umro 1. avgusta u bolnici u Gornjem Hrastniku.
119. MILEUSNIĆ MLADEN, rođen 1912. u s. Škare (Lika). U NOVJ od 1943. Početkom 1944. na dužnosti referenta saniteta Goranjskog vojnog područja. Nsrećnim slučajem ranjen i na putu za Italiju umro 9. februara 1944.
120. MILOŠEVIC SIMA, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen 1896. u s. Kamenar (Boka kotorska). Od 1941. u NOVJ. Novembra 1942. referent za zdravstvo pri Izvršnom odboru AVNOJ-a. U toku bitke na Sutjesci ranjen i sklonio se u s. Vrbnicu, gde je jula 1943. ubijen od četnika.
121. MOGILNICKA MARIJA, stomatolog u Sv. Jurju kod Celja. Kao aktivni saradnik NOP-a streljana od Gestapoa 2. oktobra 1942. u Mariboru.
122. MOGILNICKI VLADIMIR, stomatolog u Sv. Jurju kod Celja, rođen 1871. u Gruškom Cumaču (Galicija). Kao saradnik NOP-a interniran od Gestapoa u logor u Koburgu, gde je umro septembra 1943.
123. MOROVIĆ-ZBORNIK MARIJA, hirurg iz Livna, rođena 1913. u Zagrebu. Od septembra 1942. lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Umrla početkom juna 1943. od pegavog tifusa.
124. MRAVLJAK DUŠAN, iz Ljubljane, rođen 1914. g. u Šoštanju. Od 1942. referent saniteta Pohorskog partizanskog bataljona. Poginuo kod Trežbiljiha 8. januara 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja.
125. MUJBEGOVIĆ MUSTAFA, iz Tuzle, rođen u s. Taro vica (Modriča). Od 14. februara 1942. referent saniteta Majevičkog partizanskog odreda. Ubijen od četnika 20. februara 1942. u Vukosavcima prilikom njihovog napada na Štab Majevičkog odreda.
126. MUJIĆ SAFET, iz Mostara, rođen 1908. Učesnik u organizovanju ustanka. Lekar u Centralnoj bolnici pri VŠ-a. Krajem juna 1942. prilikom pokreta iz Crne Gore za zapadnu Bosnu kod sela Zabrđe ubijen od četnika. Odlikovan ordenom narodnog heroja.
127. NAHMIJAŠ LORA, iz Banjaluke, rođena 1913. Krajem jula 1941. uhvaćena od ustaša, odvedena u Svodno i ubijena.
128. NAJBERGER MAVRICIJ, iz Ljubljane, rođen 1895. u Ložu. Organizator partizanskog saniteta u pozadini 1941. Februara 1945. uhapšen od Gestapoa i ubijen noću 3/4. maja u s. Veliko Lašće.
129. NAJMAN LJUBA, internista iz Zagreba, rođena 1899. U NOVJ od septembra 1942. Poginula 13. juna 1943. na Tjentištu kao lekar Centralne bolnice VŠ-a.
130. NAJMAN VLADIMIR, epidemiolog iz Zagreba, rođen 1902. Od oktobra 1943. upravnik bolnice 27. divizije. U drugoj polovini 1944. obolio od pegavog tifusa i ležao u bolnici u s. Maoče. Zarobljen od Nemaca i streljan u Brčkom.
131. NENADOVIC MOMČILO, iz Požarevca, rođen 1898. Saradnik NOP-a. Interniran od Gestapoa 24. maja 1943. u logor na Banjici, gde je sledećeg dana umro.
132. NIKODIJEVIĆ VLASTIMIR, iz Kraljeva, rođen 1898. u Azanji. Zbog saradnje sa partizanima streljan od Gestapoa 16. oktobra 1941. u Kraljevu.
133. NOVAKOVIĆ VOJA, iz Tuzle. Od oktobra 1943. lekr u istočnobosanskim partizanskim jedinicama. Umro 1944. od pegavog tifusa.
134. NOVOSEL OZREN, iz Zagreba, rođen 1913. Organizator ustanka. Septembra 1941. uhapšen od ustaša i ubijen novembra 1942. u logoru Jasenovcu.
135. OPIJAČ ASIM, iz Mostara, rođen 1898. u Stocu. Saradnik NOP-a. Uhapšen od ustaša početkom 1945. i ubijen u logoru u Jasenovcu.
136. PACIĆ SVETOLIK, iz Zaječara, rođen 1904. Od septembra 1944. referent saniteta 7. brigade 23. srpske divizije. Poginuo aprila 1945. u Bosni.
137. PANOV TRIFUN, iz Bitolja, rođen 1912. u s. Buf (Egejska Makedonija). Krajem 1943. referent saniteta 1. makedonsko-kosovske brigade. Poginuo 22. jula 1944. u s. Burinec (Makedonija).
138. PANTIĆ MILOŠ, iz Valjeva, rođen 1904. Organizator ustanka u valjevskom srezu. Referent saniteta Valjevskog partizanskog odreda. Ubijen 7. februara 1942. u s. Ivanje (Prijepolje) od muslimanske milicije.
139. PARENTA NENAD, iz Beograda, rođen 1913. u Zadru. Učesnik u organizovanju ustanka 1941. Uhapšen od Gestapoa 19. avgusta 1941. i streljan krajem septembra 1941. Odlikovan Ordenom narodnog heroja.
140. PAUT EMIL, iz Hrvatske. Poginuo početkom juna 1943. na Sutjesci u toku pete neprijateljeve ofanzive.
141. PAVIČEVIĆ ANDRIJA, iz Teslića, rođen 1899. u Rogamima (Piperi). Početkom 1943. ubijen od četnika u s. Zubci (Crna Gora).
142. PAVLOVIĆ DRAGIŠA, iz Kruševca, rođen 1902. u Kragujevcu. Od oktobra 1944. lekar u 2. proleterskoj diviziji. Umro od pegavog tifusa 27. januara 1945. u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.
143. PERERA-MATIĆ IZIDOR, iz Posušja, rođen 1912. u Velaluci. U NOVJ od marta 1942. Šef Sanitetskog odseka 8. korpusa. Poginuo 14. januara 1944. kod s. Nadgradina.
144. PETRAK ZVONIMIR, rođen 1914. u Dugoj Resi. Od druge polovine 1942. lekar u bolnici 9. divizije. Zarobljen od Nemaca u martu 1943. u s. Zlopolje, odveden u Karlovac, gde je umro od pegavog tifusa.
145. PETRIČ KAREL, iz Kranja, rođen 1900. u Jasenicama. Od novembra 1944. na radu u Sanitetskom odseku 9. korpusa. Decembra 1944.1 izvršio samoubistvo u depresivnom stanju.
146. PITOVIĆ DIMITRIJE, iz Gornje Toplice (kolubarski srez), rođen 1909. u Solunu. Od avgusta 1941. upravnik bolnice Valjevskog partizanskog odreda. Prilikom napada četnika na bolnicu u Divčibarama, teško ranjen i 15. februara 1942. izvršio samoubistvo.
147. PODBOJ JANEZ, iz Ljubljane, rođen 1915. Od jula 1943. referent saniteta 31. divizije. Za vreme napada na Štab divizije u s. Oselica (Cerkno) teško ranjen. Umro 14. novembra 1943.
148. POKORN MIRKO, iz Vojnika (Slovenija), rođen 1905. u Ljubljani. Od maja 1942. upravnik bolnice u Starom Logu. Poginuo 14. avgusta 1942. prilikom napada Italijana na bolnicu.
149. POLAK STJEPAN, iz Zagreba, rođen 1903. u Češkoj. Od maja 1942. šef internog odeljenja bolnice broj 1 u Podgrmeču. Umro decembra 1942. od trbušnog tifusa.
150. POLEC JULIJ, iz Kamnika, rođen 1883. Saradnik NOP-a. Interniran decembra 1943. u logor Begunje. Ubijen 31. januara 1944. u Sent Vidu kod Ljubljane.
151. POPER NANDOR, iz Bezdana, rođen 1887. u Mađarskoj. Saradnik NOP-a. Osuđen od mađarskog prekog suda na smrt i streljan 19. februara 1942. u Somboru.
151. POPOVIĆ DEJAN, ginekolog iz Beograda, rođen 1897. u Surčinu. U NOVJ od avgusta 1941. U toku bitke na Sutjesci lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Nakon proboja sa Sutjeske, ostao zbog iscrpljenosti u selu Govze, gde je od četnika ubijen 3. jula.
153. POPOVIĆ-DEDIJER OLGA, hirurg u Železničkoj bolnici Beograda, rođena 1914. u Zemunu. U NOVJ od avgusta 1941. Od avgusta 1942. član hirurške ekipe VŠ-a, 2. proleterske divizije. U bici na Sutjesci ranjena 9. juna 1943. Umrla 20. juna 1943. od gangrene u s. Medakovići (Romanija).
154. POTRATA JOŽE, iz Griže kod Celja. Rođen 1900. u Trstu. Saradnik NOPa. Uhapšen od Gestapoa novembra 1941. Streljan u mariboru aprila 1942.
155. PETROCKI MARIJA, iz Livna. Rođena u Rusiji. Od septembra 1942. lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginula u prvoj polovini juna 1943. na Sutjesci.
156. PREVEC SLAVKO, stomatolog iz Ljubljane, rođen 1906. u Škofjoj loki. Saradnik NOP-a 1941. Septembra 1944. otišao u partizane. Na putu je uhvaćen od Nemaca i 27. septembra 1944. streljan.
157. RADONJIH TEODOR, iz Bosanske Dubice, rođen 1893. lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a od 1942. Umro u Hercegovini od pegavog tifusa, marta 1943.
158. RAJIĆ-RAJH ARTUR, stomatolog iz Zagreba, rođen 1875. Od 1942. lekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. Umro početkom juna 1943. na Sutjesci od pegavog tifusa.
159. RENDULIĆ VLASTA, iz Zagreba, rođena 1916. u Jastrebarskom. Saradnik NOP-a od 1941. Septembra 1944. uhapšena i internirana u logor u Lepoglavi. Streljana početkom 1945.
160. RICO EMILIO, iz Italije. U NOVJ stupio septembra 1943. iz italijanske vojske. Lekar u medicinskom samostalnom bataljonu 2. proleterske divizije. Umro 20. januara 1945. od pegavog tifusa u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.
161. RIP RUŽICA, iz Beograda, rođena 1914. u Bezdanu. Krajem jula 1941. stupila u Crnoj Gori u NOVJ. Referent saniteta Komskog partizanskog odreda. Zarobljena od četnika početkom marta 1942. i obešene u Kolašinu.
162. ROTDAJČ ANICA, lekar u Vraniću kod Beograda, zatim u Zemunu. Rođena 1912. u Doljnjim Slavečima (Prekomurje). Saradnik NOP-a u Zagrebu. Oktobra 1943. uhapšena od ustaša. Umrla u Lepoglavi 4. decembra 1914. od trbušnog tifusa.
163. RUDAN KRSTO, rođen 1910, Bogomolje (Hvar). Od 1942. partizanski lekar na Hvaru i Biokovu. U NOVJ od februara 1943. Lekar u bolnici 9. dalmatinske divizije i Centralne bolnice VŠ. Umrla od pegavca 19. maja 1943. u selu Hum kod Šćepan Polja u Crnoj Gori.
164. RUNDA PETAR, iz Trebinja. Od 1942. saradnik NOP-a. Uhapšen od Italiana i streljan u Trebinju 16. aprila 1942.
165. RUS JAKOB, iz Slovenije. Od septembra 1943. referent saniteta Briško- Beneškog partizanskog odreda. Poginuo 25. januara 1944. na Kozadu ispod Obrova.
166. SAGADIN-FILIPIĆ ROZCA, rođena 1913, u Dornbergu kod Gorice. Od 1944. lečila ranjenike u svom stanu na Pohorju. Gestapo je doznao i noću 12/13. aprila 1945. zapalili su kuću u kojoj je izgorela Rožca zajedno sa ranjenicima.
167. SAJE MIROSLAV, iz Novog Mesta, rođen 1915. Od početka septembra 1943. referent saniteta 6. slovenačke brigade. Ranjen 13. septembra 1943. a sledećeg dana umro.
168. SAVIĆ RADIVOJE, lekar u Knjaževačkim rudnicima. Rođen 1900. u Knjaževcu. Organizator ustanka 1941. Avgusta 1942. uhapšen od Gestapoa, interniran u logor »Crveni krst« (Niš), onda u Dahau, gde je umro 25. februara 1945. oe pegavog tifusa.
169. SIMIĆ S. BOŽIDAR, iz Valjeva, rođen u s. Popučka (valjevski srez). Od druge polovine 1944. lekar u partizanskoj jedinici. Poginuo početkom 1945.
170. SINGER ADOLF, internista iz Subotice, rođen 1910. Učesnik NOP-a od 1941. u Subotici. Uhapšen od hortijevskih-mađarskih fašista i obešen 18. novembra 1941. u Subotici.
171. SKULJ STANISLAV, iz s. Mokronoge (Slovenija), rođen 1902, u Tržiču. Od aprila 1944. referent saniteta Gorenjskog partizanskog odreda. Poginuo 1. aprila 1945. u Poljanskoj dolini.
172. SLOVINIĆ VJEKOSLAV, iz Mostara. Saradnik NOP-a. Interniran početkom 1945. u logor u Jasenovcu i ubijen.
173. SOBOL IVAN, iz Crikvenice, rođen 1896. U NOP-u od 1941. Uhapšen od ustaša i streljan 26. decembra 1941. u Crikvenici.
174. SOBOL MATE, lekar u Selcu, Hrvatsko primorje, rođen 1903. Od 1942. upravnik bolnice u Vukelićima, Drežnica. Umro sredinom aprila 1943. od pegavog tifusa.
175. SRETENOVIĆ DRAGOLJUB, iz Beograda, rođen 1897. u Natalincima. Učestvovao u pripremanju i organizovanju ustanka 1941. Decembra 1941. uhapšen od Gestapoa i streljan 9. marta 1942. u Jajincima.
176. STANKOVIC MILIVOJE, lekar u Srbiji. Postoji podatak da je 1944. stupio u NOVJ i te godine poginuo.
177. STOJANOVIĆ MLADEN, iz Prijedora, rođen 1896. Organizator ustanka u Bosanskoj krajini. Načelnik Operativnog štaba za Bosansku krajinu. Februara 1942. prilikom obilaska jedinica u centralnoj Bosni u sukobu sa četnicima ranjen u glavu i ležao u bolnici u s. Jošavki. Noću 1/2. aprila 1942. ubijen od četnika u bolnici. Odlikovan Ordenom narodnog heroja.
178. STOJKOVIC ŽARKO, iz Smederevske Palanke, rođen 1896. u s. Glibovac (Jasenički srez). Od druge polovine 1944. lekar u 23. srpskoj diviziji, umro 1. februara 1945. od pegavog tifusa u Tuzli.
179. STOKIĆ ALEKSANDAR, iz Aleksinca, rođen 1901. u Požarevcu. Saradnik NOP-a. Uhapšen od Gestapoa jula 1944. Streljan na Bubnju kod Niša 15. septembra 1944.
180. SUPPA ANTONIO, iz Italije. U NOVJ stupio iz italijanske vojske septembra 1943. Lekar u bolnici u s. Krčani. Poginuo 2. juna 1944. prilikom četničkog napada na bolnicu Krčani, Lika.
181. SUVAJDZIĆ STE VAN, lekar, rođen 7. decembra 1896. u Sušama (Novi Karlovci). Šef Doma narodnog zdravlja u Rumi; Saradnik NOP-a uhapšen i streljan od ustaša na Dudiku kod Vukovara 19. avgusta 1942.
182. SUŽNJEVIĆ ĐURO, iz Gline. Saradnik NOP-a. Uhapšen od ustaša i streljan u drugoj polovini 1941.
183. ŠARIĆ ANTE, iz Radenaca, rođen 1896. u Lo vincu (Lika). U oporavilištu u kojem je bio upravnik izgradio je bunker u kojem je skrivao i lečio partizane. Gestapo je otkrio bunker i Šarića streljao 3. aprila 1945. u Betnari kod Maribora.
184. ŠEFER SAMUEL, iz Grubišnog polja, rođen u Voćinu. Od 1943. šef internog odeljenja bolnice 6. korpusa na Papuku. Poginuo 1944. prilikomnapada ustaša na bolnicu.
185. Š1MČENKO NASTASJA-NATALIJA, iz Beograda, rođena 1915. u Rusiji. U NOVJ od septembra 1941. Lekar u Kosmajskom partizanskom odredu. Krajem januara 1942. zarobljena od četnika u selu Šljivovica (Zlatibor) i ubijena.
186. ŠKATARIĆ ARSO, lekar u Kraljevici, rođen u Mataguži (Crna Gora). Učestvovao u pripremanju ustanka 1941. Uhapšen od ustaša i streljan 15. septembra 1941. na Rakovom potoku kod Zagreba.
187. ŠLEZINGER-BRANDLER MARIJA, stomatolog iz Zagreba, rođena 1895. u Poljskoj. Od novembra 1942. lekar u bolnici na Petrovoj gori. Umrla krajem januara 1943.
188. ŠLEZINGER MIROSLAV, epidemiolog iz Zagreba, rođen 1905. u Našicama. Od novembra 1942. glavni epidemiolog u SOVŠ-u. Zarobljen od Nemaca 13. juna 1943. na Tjentištu i ubijen.
189. ŠPINDLER METOD, iz Jurišnice kod Ptuja, rođen 1906. u Celju. Saradnik NOP-a. Streljan od Gestapoa 10. avgusta 1941. u Mariboru.
190. SPRINGER (ime nepoznato), iz s. Ramuča (Šumadija). Rođen u Rusiji. Decembra 1943. uhvaćen od četnika prilikom lečenja partizana i ubijen.
191. ŠTERN GERTRUDA, iz Banjaluke, rođena 1912. Od januara 1942. upravnik bolnice u Viječanima. Jula 1942. zarobljena. Odvedena u Banjuluku i 10. avgusta 1942. streljana.
192. ŠTOLFA VERA, iz Novog Mesta, rođena 1912. u Sežani. Saradnik NOP-a. Poginula 4. oktobra 1943. u Novom Mestu.
193. ŠUMAKOV DIMITRIJE, iz Užica, rođen 1904. u Rusiji. Od oktobra 1941. lekar u partizanskoj bolnici u Užicu. U toku prve neprijateljeve ofanzive uhvaćen od četnika novembra 1941. kod Kokinog Broda i ubijen.
194. TIRIC BORISLAV, pedijatar iz Šapca. Saradnik NOP-a. Avgusta 1941. obešen od Gestapoa u Šapcu.
195. TOMIĆlĆ MIRKO, iz Zagreba, rođen 1911. u Pakracu. Učesnik u organizovanju ustanka 1941. od 1942. upravnik bolnice u Otočcu. Poginuo 13. septembra 1943. prilikom napada ustaša na bolnicu.
196. VAJS FILIP, iz Bosiljeva, rođen 1904. u Budrovcu. Od juna 1942. referent saniteta 7. banijske divizije. Poginuo 9. maja 1943. kod sela Vrbnica prilikom nemačkog bombardovanja.
197. VILIĆ BORISLAV, rođen 1906. u Novom Sadu. Od 1943. lekar u 6. slavonskom korpusu. Umro decembra 1944. od pegavog tifusa.
198. VINTER MIROSLAV, dermatovenerolog iz Zagreba, rođen 1897. u Sarajevu. Od septembra 1942. upravnik bolnice u s. Poglavica (zapadna Bosna). Poginuo početkom marta 1943. na pl. Šator.
199. VINTER PAVLE, iz Zagreba. Od 1942. lekar u partizanskim jedinicama u zapadnoj Bosni. Poginuo početkom marta 1943. na pl. Šator.
200. VOJSKA VLADIMIR, iz Ljubljane, rođen 1913. u Novom Mestu. Od jula 1943. referent saniteta 14. slovenačke divizije. Poginuo 19. septembra 1943. na Slivnici kod Cerknice.
201. VOLOVIĆ JURAJ, iz Ogulina, rođen 1897. u Prilišću. Saradnik NOP-a. Lečeći ilegalno bolesne partizane od pegavog tifusa i sam se zarazio i umro 1943.
202. VRANKAR PAVEL, iz Karlovca, rođen 1915. u Ljubljani. Od septembra 1943. referent saniteta 2. slovenačke brigade. Stradao 3. avgusta 1944. kod Zatične u Žumberku nesrećnim slučajem.
203. VREBALOV BOŠKO, internista iz Beograda, rođen 1912. u Melencima. Po direktivi Partije otišao u Požarevac radi organizovanja ustanka. Politički komesar Požarevačkog partizanskog odreda. Zarobljen od četnika 25. maja 1943. i nakon zverskog mučenja ubijen početkom juna 1943. u selu Carevac. - Odlikovan Ordenom narodnog heroja.
204. VUČETIĆ DRAGIĆ, iz Kruševca, rođen 1910. u s. Trebotina. Saradnik NOP-a. Streljan od Gestapoa 1943. u Nišu.
205. VURDELJA BRANKO, iz Topuskog. Saradnik NOP-a od 1941. Krajem 1941. uhapšen od ustaša, interniran u logor u Jasenovcu i odmah ubijen.
206. ZAJC IVAN iz Hrvatske. Ubijen od ustaša krajem 1941. kao saradnik NOP-a.
207. ZAJEC TINE, iz Mengeša (Slovenija), rođen 1905. u Trzinu. Od 1943. upravnik bolnice u Kamenskoj Dubravi. Poginuo 11. juna 1944. prilikom napada Nemaca na bolnicu.
208. ZARUBICA JAKOV, iz Novog Sada, rođen u Kolašinu. Od 1943. u NOVJ u Crnoj Gori na dužnosti lekara u bolnici u Kolašinu. Avgusta 1944. zarobljen od Nemaca, odveden u Sarajevo i ubijen.
209. ZDRAVKOVIĆ LJUBOMIR, ginekolog iz Beograda. Saradnik NOP-a. Četnici su ga uhvatili prilikom lečenja ranjenih partizana u okolini Beograda i početkom 1944. ubili kod Belog Potoka (Beograda).
210. ZEČEVIĆ MILUTIN, iz Beograda, rođen 1910. u Kraljskim Barama (Crna Gora). Organizator ustanka 1941. Uhapšen od Gestapoa 23. jula 1941. i streljan noću 14/15. avgust 1941. kod Skele (Obrenovac).
211. ZUKANOVIĆ IKSAN, iz Banjaluke, rođen 1910. Od aprila 1942. lekar u Kozaračkom partizanskom odredu. Krajem juna 1942. u toku neprijateljeve ofanzive na Kozari zarobljen od ustaša i streljan u Banjaluci.
212. ŽERAJIĆ JEREMIJA, iz Toplice (Srbija), rođen 1905. u Miljevcu (Hercegovina). Od 1943. lekar u partizanskim odredima na teritoriji Toplice. Poginuo kao lekar Kukavičke partizanske bolnice 28. juna 1944. u s. Svirac (Srbija).
213. ŽUNKOVIĆ OREST, iz Hvara. Rođen 1896. u Češkoj. Clan KPJ pre rata. Saradnik NOP-a 1941. U NOVJ od avgusta 1942. Upravnik zarazne bolnice u Jasikovcu. Poginuo februara 1943. na Mliništu (Bosna).

Sadržaj biblioteka