Dragoslav Dimitrijević Beli: SOFIJA RISTIĆ, NARODNI HEROJ
BIBLIOTEKA

* CELA KNJIGA *
* * *
Sadržaj
3. Uvodna napomena
4. Dr Miroljubu Vasiću, istoričaru
5. Umesto predgovora
10. Sofija i Radojica Ristić
10. Šumadinka iz Masloševa
11. Šumadinac iz Manojlovaca Radojica Ristić
13. Ugledna porodica
13. Radojica opozicionar
14. Aprilski rat i okupacija
14. Radojica Ristić u aprilskom ratu
14. Nemci su zauzeli Topolu 11. aprila
15. Okupacija, okupator i njegovi saradnici
16. KPJ organizuje borbu protiv okupatora
16. Prvi šumadijski narodnooslobodilački partizanski odred
17. Radojica i Sofija Ristić u narodnooslobodilačkom pokretu
17. Kuća Radojice i Sofije Ristić, - povremeno sedište Glavnog štaba NO partizanskih odreda Srbije i Štaba Prvog šumadijskog NO Partizanskog odreda i punkt za vezu između okružnih komiteta KPJ Kragujevac i Čačak.
19. Zemunice - "Bolnice" na Repištu
22. Potraga za lekarima i lekovima
23. Novi ranjenici
23. Proširenje stare zemunice
24. Radojica je postao kandidat za člana KPJ
24. Za lakše ranjenike napravljene su u šumi koliba i zemunica
24. Nabavka lekova u Topoli
25. Ishrana ranjenika
26. Narodnooslobodilački odbor
27. Ustanak se širio
29. Lekari Mira Vrabič i Viktor Kolin
31. Bolničar Dimitrije Mladenović Mladen
31. Nova zemunica - "Bolnica" i novi ranjenici
31. Ogroman doprinos Radojice i Sofije Ristić u zbrinjavanju i lečenju ranjenika
32. Milan Drakulić Stojan
33. Odlazak Rade Ristić u partizane
34. Darinka Petrović dadača
38. Izlečeni ranjenici su otišli u Brigadu
40. Milisav Đurić Pavle, lečen kao teški ranjenik u "Bolnici" na Repištu
43. Crni teror ravnogorskih četnika
45. Noć krvavih kama u Topoli
46. Varošicu Stragare upalili su Kalabićevi četnici
49. Stradanje Mire Simić Dare
50. Sredinom oktobra 1943, četnici su u Manojlovcima uhapsili nsve članove NOO. Među njima i Radojicu Ristića
51 . Radojicu Ristića podmuklo su ubili ravnogorski četnici
54. Radojica je ubijen pred opštinom u Jarmenovcima
57. Sahrana Radojice Ristića
60. Junačka smrt Sofije Ristić
60. Sofiju saslušavao četnički preki sud
61 . OK KPJ Kragujevac naredio prekid saradnje sa Sofijom Ristić
61. Sofiju izdao partizan lečen u "bolnici" na Repištu
62. Sofija poiovo pred četničkim prekim sudom
64. Četnici su uhvatili i batinali Sofijinu ćerku Radu
65. Četnici su tražili i Sofijinog sina Slobodana
65. Smrtna presuda za Sofiju Ristić
68. Molba Bogdana Ćurića
69. Sfija je ubijena pored potoka Kaluđerac
70. Ljubica Ristić od komandanta kačerske brigade traži dozvolu za sahranu Sofije
71. Neki četnici su negodovali zbog ubistva Sofije
73. Sin Slobodan je prvi pronašao ubijenu majku
74. Sahrana Sofije Ristić
76. Drakulić je partijski kažnjen zbog Sofijine pogibije
76. Deca nastavljaju putem roditelja
76. Deca Radojice i Sofije Ristić preseljena i stavljena pod četničku kontrolu
78. Rada je konačno otišla u partizane
78. Slobodan je nastavio saradnju sa partizanima
78. Oslobođenje
78. Borba za slobodu se nastavlja
78. Oslobođenje Aranđelovca
80. Saveznička Crvena armija u Jugoslaviji
81. Oslobođenje Topole
82. Neki su vinovnici kažnjeni
82. Zbog ubistva Sofije Ristić osuđen je komandant Kačerske brigade
83. Osuđen je Vojin Nikić, komandir čete koja je ubila Sofiju Ristić
83. Likvidiran je kao odmetnik i Milosav Nikolić Ćosa, vođa crne trojke zbog ubistva Radojice i Sofije Ristić
83. Sofija Ristić narodni heroj
83. Sofija se držala herojski
84. Nova vlast uklanja tragove Narodnooslobodilačke borbe
84. U Topoli nema više Muzeja NOB-e, devastirane su biste narodnih heroja i nema više ulice NH Sofije Ristić
85. Narodni heroji Darinka Radović i Sofija Ristić, ponovo su ubijene
86. Sofija Ristić ziamenita ličnost
86. Na kući Radojice i SofijeRistić postavljena je spomen ploča
86. Deca Radojice i Sofije Ristić
86. Bila je uverena da čini dobro delo
87. Kako je došlo do ovog rada?
BIBLIOTEKA