Elisabeth Barker: BRITANSKA POLITIKA PREMA JUGOISTOČNOJ EVROPI U DRUGOM SVJETSKOM RATU
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Predgovor našem izdanju5
Uvod7
PRVA KNJIGA
Elisabeth Barker: BRITANSKA POLITIKA PREMA JUGOISTOČNOJ EVROPI U DRUGOM SVJETSKOM RATU
Predgovor17
Prvi dio: I ZADOBIVENO I IZGUBLJENO UPORIŠTE
1. Uoči rata21
2. Solunska fronta, ili Balkanski blok?28
3. Britanija, Rusija i jugoistočna Evropa, 1939-194136
4. Privredno ratovanje, sabotaža i subverzija, 1939-1941.43
5. Albanija, 1939-1941: pobuna do koje nije došlo60
6. Bugarska, 1939-1941: ključ kojim se Britanija nije mogla poslužiti 67
7. Mađarska, 1939-1941: koridor, ali ne uporište?73
8. Rumunjska, 1939-1941: ili Maniu, ili ništa?81
9. Jugoslavija: knez Pavle, ili državni udar?87
10. Balkanska kampanja, 1941102
Drugi dio: NESKLONI SAVEZNICI I SUZDRŽLJIVI NEPRIJATELJI
1. Jugoistočna Evropa u britanskoj ratnoj strategiji, 1941-1945.117
2. Britanija, Rusija i jugoistočna Evropa, 1941-1945130
3. Britanija i pokreti otpora u Jugoslaviji i Grčkoj, 1941-1945.149
4. Albanija: Britanija i pokret otpora170
5. Britanija, balkanski komunisti i Makedonija179
6. Britanija i suzdržljivi sateliti, 1941-1945196
7. Britanija i Bugarska, 1941-1944203
8. Britanija i Rumunjska, 1941-1944212
9. Britanija i Mađarska, 1941-1944230
Pogovor249
Bilješke253
Odabrana bibliografija255
DRUGA KNJIGA
Phyllis Auty i Richard Clogg, urednici: BRITANSKA POLITIKA PREMA POKRETU OTPORA U JUGOSLAVIJI I GRČKOJ
Predgovor urednika261
Bilješke o sudionicima konferencije263
Prvi dio: REFERATI
1. Bickham Sweet-Escott: SOE na Balkanu267
2. Elisabeth Barker: O nekim faktorima koji su uvjetovali britanske odluke o Jugoslaviji u razdoblju od 1941. do 1944. god.284
3. Elisabeth Barker: Novi pogledi na britansku politiku u Jugoslaviji 1942-43318
4. S. W. Bailey: Britanska politika prema Draži Mihailoviću323
5. F. W. D. Deakin: Mit o savezničkom iskrcavanju na Balkanu u drugom svjetskom ratu (s posebnim osvrtom na Jugoslaviju)349
6. C. M. Woodhouse: Ljeto 1943: kritični mjeseci368
7. E. C. W. Myers: Delegacija Andarte u Kairu: kolovoz 1943.391
8. Richard Clogg: »Biseri pred svinje«: dokumenti Foreign Officea, SOE i grčki otpor407
Drugi dio: DISKUSIJA
1. Diskusija o referatu Sweet-Escotta437
2. Izlaganje brigadira Sir Fitzroya Macleana446
3. Izlaganje Georgea Taylora453
4. Diskusija o izlaganjima E. Barker, Baileya, Macleana i Taylora458
5. Diskusija o referatu Deakina465
6. Diskusija o referatima Woodhousea, Mayersa i Clogg477
7. G. H. N. Seton-Watson: Nakon trideset godina495
Odabrana bibliografija506
BIBLIOTEKA