Dr. Milan Borković: KVISLINŠKA UPRAVA U SRBIJI 1941 - 1944 - knjiga 1
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR 5
SKRAĆENICE9
UVOD13
GLAVA I
SAVET KOMESARA MILANA AĆIMOVIĆA KAO BAZA NA KOJOJ JE PONIKLA NEDIĆEVA KVISLINŠKA UPRAVA
Pripreme za formiranje prve kvislinške uprave u okupiranoj Srbiji25
Obnavljanje starog upravnog aparata i njegovo stavljanje u službu okupatora38
Glavni zadaci Saveta komesara46
Kriza Saveta komesara i njegov pad71
GLAVA II
FORMIRANJE NEDIĆEVE „VLADE NARODNOG SPASA" I NJENO DELOVANJE DO ADMINISTRATIVNE PODELE SRBIJE (26. XII 1941.)
Događaji koji su prethodili dovođenju Milana Nedića na čelo srpske kvislinške vlade i njeno formiranje (29. VIII 1941.)87
Ocena KPJ i drugih organizacija NOP-a kvislinške Nedićeve vlade116
Nedić i njegova vlada u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta Srbije121
Oružane snage Nedićeve vlade
a) Žandarmerija i policija150
b) Dimitrije Ljotić i njegovi dobrovoljci165
c) Četnici Koste Pećanca174
Odnos Milana Nedića i njegove vlade prema ratnim zarob­ljenicima187
Dolazak izbeglica u Srbiju i njihov smeštaj195
Novembarska ofanziva udruženih okupatorsko-kvislinških snaga212
Reagovanje Milana Nedića na burgarsku okupaciju nekih de­lova Srbije230
GLAVA III
REORGANIZOVANJE NEDIČEVOG KVISLINŠKOG APARATA I PRILAGOĐAVANJE NOVIM USLOVIMA RADA
Vojno-politička situacija u Srbiji krajem 1941. i početkom 1942. godine245
Administrativna podela Srbije (26. XII 1941.)253
„Legalizovanje" četnika Draže Mihailovića preko Nedićevih oružanih odreda263
Odnos Nedića prema Jezdimiru Dangiću i njegovom četničkom pokretu u istočnoj Bosni274
Formiranje Srpske državne straže (marta 1942.)286
Nedićev zahtev da se prema zarobljenicima-simpatizerima NOP-a u Nemačkoj preduzmu sankcije304
Odnosi između Nedićeve vlade i nemačkih okupacionih vlasti u prvoj polovini 1942. godine307
Represalije okupatorsko-kvislinških snaga nad stanovništvom Srbije317
Dalji priliv izbeglica u Srbiju tokom 1942. godine339
Reagovanje Nedićeve vlade na zločine bugarskog okupatora348
GLAVA IV
OPŠTA KRIZA U NEDIĆEVOJ KVISLINSKOJ UPRAVI NAPORI NEMACA DA SE PREVAZIĐU TEŠKOĆE
Velika kriza Nedićeve vlade u drugoj polovini 1942. godine359
Sukobi u vrhovima kvislinške uprave u Srbiji373
Rekonstrukcija Nedićevog kabineta (7. XI 1942.)380
Pljačka kvislinških organa u korist nemačkog okupatora390
Rad KPJ na jačanju i stabilizaciji NOP-a u Srbiji u drugoj polovini 1942. godine395
ZAKLJUČAK401
REGISTAR LIČNIH IMENA405
REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA409
BIBLIOTEKA