Blažo Janković: ČETVRTA PROLETERSKA CRNOGORSKA BRIGADA

BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
KRATAK OSVRT NA BORBE U CRNOJ GORI DO FORMIRANJA ČETVRTE PROLETERSKE (CRNOGORSKE) BRIGADE5
Spisak boraca i starješina 4. crnogorske proleterske brigade na dan formiranja, 10. jun 1942. godine13
FORMIRANJE BRIGADE I NJEN PRODOR U ZAPADNU BOSNU (10. jun - 1. novembar 1942)67
Od Zelengore, preko Treskavice, do Igmana74
Od Igmana do Vranice80
Oslobođenje Gornjeg Vakufa i borbe oko Bugojna88
Borbe oko Kupresa101
Borbe na Manjači, oko Jajca i u dolini Vrbasa123
Borbe u dolini Janja i Plive i odbrana Glamoča134
DEJSTVA U KNINSKOJ KRAJINI, OKO LIVNA, DUVNA I IMOTSKOG137
Prodor u Kninsku krajinu137
Oslobođenje Livna140
Borbe oko Duvna156
Oslobođenje Strmice159
Oslobođenje Imotskog163
U BICI NA NERETVI (13. februar - 18. mart 1943)167
Od Drežnice do Jablanice167
Borbe oko Konjica174
Protivudar na pravcu Prozor - Gornji Vakuf - Bugojno177
Prelaz preko Neretve182
PRODOR U HERCEGOVINU, SANDŽAK I CRNU GORU (18. mart - 15. maj 1943)185
Borbe oko Neretve i Gacka185
Prodor u Crnu Goru preko Pive i Golije194
Borba na Javorku197
Dejstva prema dolini Morače i Tare204
U BICI NA SUTJESCI (15. maj - 20. jun 1943)211
Od Sinjajevine preko Pive na Bioč-planinu211
Od Pive, preko Vučeva do Sutjeske218
Od Sutjeske preko Zelengore, do Jahorine223
Od Jahorine preko Sjetline na Romaniju232
PRODOR U ISTOČNU BOSNU (20. jun - 25. septembar 1943)241
Borbe kod Kladnja i u dolini Krivaje241
Borbe na Ozrenu246
Sa Ozrena preko Romanije u dolinu Drine255
Borbe oko Trnova i Kalinovika260
BORBE U CRNOJ GORI (25. septembar - 1943. 1. mart 1944)265
Borbe za oslobođenje i odbranu Kolašina266
Borbe u gornjem toku Lima275
Borbe na pravcu KolašinMateševoPodgorica282
Čišćenje Vasojevića od četnika i odbrana Bijelog Polja289
Dejstva udarne grupe bataljona u staroj Crnoj Gori292
Dejstva u dolini Lima od Murine do Brodareva311
Četvrti (vasojevićki) bataljon325
PRODOR U SRBIJU (1. mart - 22. maj 1944)337
Borbe u Sandžaku, prelazak preko Lima i prodor u Srbiju337
Od Lima, preko Zlatibora, do Ibra346
Pripreme i pokušaj forsiranja Ibra351
Borbe u Dragačevu i dolini Studenice358
Izvlačenje na Maljen i Povlen367
Borbe na Maljenu i Povlenu i povlačenje na planinu Taru377
Sa Tare, preko Šargana, na Zlatibor386
Sa Zlatibora, preko Zlatara i Jadovnika, u dolinu Lima391
BORBE U DOLINI LIMA (22. maj 28. jul 1944)397
Borbe na limskom mostobranu397
Odbrana Berana405
Protivudar na pravcu Andrijevica - Murina - Čakor410
DRUGI PRODOR U SRBIJU (28. jul 1944. - 20. januar 1945)419
Nastupanje od Lima do Ibra419
Forsiranje Ibra421
Prodor u Aleksandrovačku župu427
Borbe u Toplici, Jablanici i Kosanici432
Borbe oko Kruševca i na lijevoj obali Zapadne Morave441
Odbrana teritorije od Kruševca i Trstenika do Jastrepca i Kopaonika453
Borba za oslobođenje Kruševca458
Borbe između Kruševca i Kraljeva462
Oslobođenje Kraljeva468
Oslobođenje Požege i Užica i borba sa četnicima na pravcu Ravne gore479
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE (20. januar - 15. maj 1945)485
Borbe na sremskom frontu485
Borbe u dolini Drine od Zvornika do Janja492
U ofanzivi za konačno oslobođenje zemlje496
Od Slavonije do Toplice500
Borci i starješine brigade poginuli od 1942. do 1945. godine503
Spisak narodnih heroja631
UMJESTO ZAKLJUČKA634
UMJESTO POGOVORA645
Izvori i literatura647
BIBLIOTEKA