Dr Ljubomir Bošnjak: DIVERZANTSKA DEJSTVA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU 1941-1945
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
uvod5

GLAVA PRVA

DIVERZANTSKA DEJSTVA U ORUŽANOM USTANKU 1941. GODINE
Uslovi u kojima su otpočela diverzantska dejstva15
Diverzantska dejstva u koncepciji KPJ24
Objekti i razmjere diverzantskih dejstava u oružanom ustanku32
Specifičnost diverzantskih akcija u gradovima60
Obuka, sredstva i način izvođenja diverzantskih akcija71
Vojne i političke mjere okupatora87

GLAVA DRUGA

DIVERZANTSKA DEJSTVA 1942. I U PRVOJ POLOVINI 1943. GODINE
Vojnopolitički položaj narodnooslobodilačkog pokreta i mjere okupatora 1942. godine109
Diverzantska dejstva u partizanskoj taktici126
Obim diverzantskih dejstava 1942. godine140
Planovi i mjere okupatora u prvoj polovini 1943. godine163
Diverzantska dejstva u strategiji vojnog i političkog rukovodstva narodnooslobodilačkog pokreta u vrijeme bitaka na Neretvi i Sutjesci168

GLAVA TREĆA

DIVERZANTSKA DEJSTVA U VRIJEME JESENJIH I ZIMSKIH OPERACIJA 1943/44. GODINE
Mjere njemačke komande za obezbjeđenje glavnih komunikacija u vrijeme kapitulacije Italije195
Diverzantski bataljoni201
Mjesto, uloga i karakteristike diverzantskih dejstava u jesenjim operacijama 1943. godine216
Obim diverzantskih dejstava u zimskim operacijama 1943/44. godine229

GLAVA ČETVRTA

DIVERZANTSKA DEJSTVA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
Diverzantska dejstva u vrijeme prenošenja težišta operacija u jugoistočne krajeve Jugoslavije257
Diverzantska operacija rušenja komunikacija na jugoslovenskom ratištu od 1. do 7. septembra 1944.266
Grupa diverzantskih odreda NOVJ277
Diverzantska dejstva u spriječavanju izvlačenja njemačke Grupe armija »E«289
ZAKLJUČAK305
IZVORI I LITERATURA321
REGISTAR329
BIBLIOTEKA