Ivo Ferenca: PARTIZANI JUŽNE DALMACIJE (TRINAESTA JUŽNODALMATINSKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA)
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
TU SE RODILA BRIGADA5
PRVI BORBENI ISPIT19
NAJTEŽI DANI32
NOVO ISKUŠENJE50
POKRET U BOSNU65
KAD JE BILA BORBA NA DRVARU76
LJETNJI PREDAH94
PONOVO U LICI104
U OFENZIVI119
NA KRAJU PUTA141
IZVORI I LITERATURA164
BIBLIOTEKA