Dragoje Lukic: RAT I DJECA KOZARE
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka

NAPOMENA AUTORA

Prije trideset godina počeo sam da istražujem ustaški i njemački genocid nad djecom Kozare i sada, kad sam na taj Sizifov posao stavio tačku, čini mi se da sam — na početku.

U traganju za identitetom ubijenih dječaka i djevojčica obišao sam gotovo sva kozarska sela i gradove, zakucao na mnoga vrata i razgovarao sa stotinama majki i očeva, braće i sestara, rođaka i poznanika mališana ubijenih u logorima, spaljenih ili umorenih na drugi način. Upoznao sam desetine Zagrepčana, učesnika humane akcije spasavanja djece iz bodljikavih žica, i mnogobrojne građane koji su ih, po izvlačenju iz logora, usvojili. O toj djeci, najčešće, nije bilo nikakvih pisanih dokumenata. Proučio sam sačuvane logorske arhive i spiskove žrtava okupatora i njihovih pomagača. Godine sam proveo u arhivima, muzejima, zbirkama i istorijskim institutima u traganju za izgubljenim djetinjstvom 23.858 dječaka i djevojčica koji su sa moje rodne Kozare u ljeto 1942. kao taoci otjerani u logore smrti.

Poslije tri decenije uspio sam da dešifrujem stravičan spisak ubijene djece s kozarskog područja. Utvrdio sam njihova imena i imena njihovih roditelja, u kojima su mjestima rođena, gdje im je, kada i kako zgasnuo mladi život.

Sastavljajući ovu knjigu pokušao sam da otrgnem od zaborava — te najstrašnije osvete — dio naše istorije.

Drugih namjera nisam imao.

Ovo treće, prošireno, izdanje knjige Rat i djeca Kozare dopunjeno je sa 11.194 imena ubijenih dječaka i djevojčica iz 219 mjesta kozarskog područja. Najmlađa su bila u kolijevkama, a najstarija su imala 14 godina. U knjigu su uvrštena i imena 370 malih ratnika koji su pali kao borci narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine.

I u ovom izdanju knjige Rat i djeca Kozare predstavljen je samo dio građe, teške kao sam usud života. Nisam siguran da će u korice druge knjige — za koju sam sakupio dokumentarni materijal — moći da stane sve ono što se mora pokazati budućim naraštajima o besprimjernom stradanju djece sa Kozare.

Radi njih samih i njihovih potomaka.

Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka