Koča Jončić: Borbe sa glavninom nemačke grupe armija E na ibarsko-zapadnomoravskom pravcu u oslobađanju zapadne Srbije 1944. godine – zbornik radova naučnog skupa održanog u Kraljevu 26-27. novembra 1986. godine
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-681): znaci.org
- PREDGOVOR 6
- POZDRAVI 10
I: UVODNI REFERATI 14
- Dragoslav Petrović-Gorski: VOJNO STRATEGIJSKI P0L0ŽAJ KRALJEVA I ŠIREG ZAPADNOMORAVSKO-IBARSKOG PODRUČJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KRALJEVAČKU OPERACIJU 1944. 14
- Dr Koča Jončić: VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA U SRBIJI U VREME BORBI ZA KONAČNO 0SL0B0ĐENJE ZEMLJE 1944. GODINE (S POSEBNIM OSVRTOM NA KRALJEVAČKI I ČAČANSKI OKRUG) 23
- Dr Mladenko Colić, PREGLED BORBENIH DEJSTAVA ZA OSLOBOĐENJE SRBIJE SA TEŽIŠTEM NA BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE PODRUČJA KRALJEVA I ČAČKA I ZAPADNE SRBIJE U DRUGOJ POLOVINI 1944. GODINE 57
II: BORBENA DEJSTVA JEDINICA NOVJ 92
- Dr Venceslav Glišić: PRILOG IZUČAVANJU POVLAČENJA GRUPE ARMIJA *E* IBARSKO-ZAPADNOMORAVSKIM PRAVCEM 1944. GOD. 92
- Dragoljub Mirčetić: NEMAČKI MOSTOBRAN - KRALJEVO 97
- Dr Gojko Miljanić: RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE BORBENIM DEJSTVIMA 14. KORPUSA NOVJ U DOLINI IBRA I ZAPADNE MORAVE U JESEN 1944. GODINE 119
- Gojko Vujičić: PREGLED JEDINICA I OBOSTRANIH GUBITAKA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ČAČKA 130
- Sredoje Urošević: DRUGA PROLETERSKA DIVIZIJA-OPERACIJE U ŽUPSKO-ZAPADNOMORAVSKO-IBARSKOM BASENU 155
- Blažo S. Janković: OSLOBOĐENJE KRUŠEVCA, TRSTENIKA I VRNJAČKE BANJE I PRODOR KA KRALJEVU 170
- Velimir Ivetić: BORBENA DEJSTVA I POLITIČKI RAD 17. NOU DIVIZIJE NA PRAVCU KRALJEVO - ČAČAK 1944. 186
- Miladin Ivanović: DVADESET TREBA NOU DIVIZIJA U BORBAMA NA PROSTORU ČAČAK-POŽEGA, NOVEMBRA 1944. GODINE 207
- Milojica Pantelić: 25. SRPSKA NOU DIVIZIJA U ZAPADNOMORAVSKOJ OPERACIJI 224
- Lredrag Pavlović: DEJSTVA 45. SRPSKE DIVIZIJE NA PROSTORU ZAPADNE MORAVE I DRINE 234
- Uroš Kukolj: SADEJSTVO U BORBAMA 25. SRPSKE DIVIZIJE I JEDINICA CRVENE ARMIJE 1944. GODINE U SRBIJI 238
- Blažo S. Janković: OSLOBOĐENJE KRAJBEVA 241
- Boško Brajović: NEKA ZAPAŽANJA O DEJSTVIMA 4. PROLETERSKE CRNOGORSKE BRIGADE I PARTIJSKO-POLITIČKOJ AKTIVNOSTI U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ZAPADNE SRBIJE 259
- Vlado Strezovski: DEJSTVA TREBE SRPSKE UDARNE BRIGADE U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ČAČKA 269
- Sava Trikić: ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA PROLETERSKA BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA, ČAČKA I ZAPADNE SRBIJE 286
- Simeun Kecman: DEJSTVA DRUGE KRAJIŠKE BRIGADE U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA, ČAČKA I ZAPADNE SRBIJE 1944. GOD. 299
- Milenko Ružojičić: PETNAESTA MAJEVIČKA BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ČAČKA I NA PROSTORU UŽICE - BAJINA BAŠTA 326
- Blažo S. Janković: DEJSTVA 4. PROLETERSKE CRNOGORSKE BRIGADE U OSLOBOBENJU POŽEGE I UŽICA I U BORBAMA SA ČETNICIMA NA RAVNOJ GORI 339
- IZVEŠTAJ ŠTABA 1. SAMOSTALNE BRIGADE NOVJ O BORBAMA KOD ČAČKA 345
- Đura Zlatković: SEDMA SRPSKA BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE ČAČKA 350
- Milivoje Drljević, ČETRNAESTA SRPSKA NOU BRIGADA NA PROSTORU ČAČAK-POŽEGA-KOSJERIĆ, NOVEMBRA I DECEMBRA 1944. GODINE 363
- Svetislav Trifunović, Ratko Dražović, Rajko Vujanac: OBNOVA IBARSKOG PARTIZANSKOG ODREDA I BORBE ZA OSLOBOĐENJE IBARSKE DOLINE 1944. GODINE 372
- Dr Dušan Nikolić: OBNAVLJANJE KRALJEVAČKOG NOP ODREDA *JOVAN KURSULA* 1944. GODINE I NJEGOVA DEJSTVA 380
- Radovan M. Marinković: DEJSTVA ČAČANSKOG NOP ODREDA *DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ* U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ČAČANSKOG KRAJA 399
III: DELATNOST ORGANA I ORGANIZACIJA NOP-a 412
- Blagoje Bogavac: ULOGA OK KPJ ZA KRALJEVO U RAZVITKU NOP-a I DELATNOST U VREME ZAVRŠNIH BORBI ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVAČKOG OKRUGA 412
- Svetislav Trifuiović, Ratko Dražović, Rajko Vujanac: NARODNOASLOBODILAČKI POKRET I NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U IBARSKOJ DOLINI 424
- Mirko Milićević - Petar Čović: RAZVOJ NOP I NOB U KRALJEVU I SREZU ŽIČKOM OD LETA 1943. DO OSLOBOBENJA NOVEMBRA 1944. I KONSTITUISANJE ORGANA NOVE VLASTI 428
- Divna Mirković-Lebl: OBNOVA I OSNIVANJE USAOS-a U KRALJEVU 1944. 449
- Dr Žarko Jovanović: SELJAŠTVO OKOLINE KRALJEVA U BORBI ZA OSLOBOĐENJE 458
- Milutin Jakovljević - Radoš Ž. Madžarević: RAD KPJ I OSNIVANJE ANTIFAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA U ČAČANSKOM KRAJU 1944. GODINE 470
- Milutin Jakovljević - Radoš Ž. Madžarević: STVARANJE NARODNE VLASTI U ČAČANSKOM KRAJU KRAJEM 1944. GODINE 478
- Dr Jaroslav Dašić: NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI U SNABDEVANJU JEDINICA NOVJ I CRVENE ARMIJE V TOKU BORBI ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ČAČKA 1944. GODINE 489
- Dr Vićentije Borćević: BORBE ZA OSLOBOĐENJE KRAJBEVA I ČAČKA 1944. GODINE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA 498
- Dobrivoje Sekulović Mališa: OBNAVJBANJE I DELATNOST ORGANA NARODNE VLASTI I ORGANIZACIJA NOP-a NA PODRUČJU VRNJAČKE BANJE I MOBILIZACIJA BORACA I JEDINICA NOVJ 513
- Rade Jovetić: BORCI CRVENE ARMIJE PALI U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA 527
IV: PREGLED ARHIVSKIH IZVORA 532
- Anka Petrović, ARHIVSKI IZVORI O BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KRALJEVA I ČAČKA 1944. GODINE 532