Višnja Huzjak: Turopoljsko-posavski partizanski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-32): znaci.org
- Uvod3
- Komandni kadar Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda12
- Akcije Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda (TPO)13
- Popis poginulih boraca Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda17
- Strijeljani i umrli borci Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda za vrijeme narodnooslobodi lačkog rata20