Lado Kocijan: Čelna kolona NOV in POS : ob 55. letnici partizanskih bataljonov, odredov in brigad : 1942-1997 : [monografija]
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-87): znaci.org
3
- Uvodna beseda 4
- Dr. Ivan Križnar: Osvobodilna fronta slovenskega naroda 5
- Lado Kocijan: Vojaško-strateški položaj Slovenije v letu 1942. 10
- Bogdan Osolnik: Leto 1942 na Dolenjskem 18
- Partizanski bataljoni 23
- Dušan Švara: 1. Dolenjski bataljon 23
- Tone Peternel in Franc Štefe: Poljanski bataljon 24
- Lojze Hren: Gorjanski bataljon 26
- Alojz Krpan: 1. Primorski bataljon Simona Gregorčiča 29
- Ivan Martinčič: Kamniški bataljon 30
- Dr. Marjan Žnidarič: Pohorski bataljon 32
- Mag. Boris Jesih: Zamejska Koroška leta 1942. 32
- Partizanski odredi 34
- Franta Komel: 1. Štajerska brigada - II. grupa odredov 34
- Milica Strgar: Štirje notranjski odredi 39
- Franc Štefe: Kokrški odred 43
- Velimir Krašovec: Dolenjski puntarji - Zapadnodolenjski odred 46
- Ivan Pezdirc: Belokranjski odred 48
- Rudolf Hribernik: 1. Dolomitski odred 50
- Zdravko Troha: Trije kočevski odredi 53
- Karel Kumše: Krimski odred 55
- Janez Lušina: Gorenjski odred 58
- Anton Avsec: Loški odred 61
- Prve Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade 65
- Miha Butara: I. SNOUB Toneta Tomšiča 65
- Lado Kocijan: II. SNOUB Matije Gubca 70
- Lojze Hren: III. SNOUB Ivana Cankarja 77
- Dr. Miro Peterca: IV. SNOUB Ljube Šercerja 80
- I. Pivk in A. Barle: Zveze v NOB v letih 1941/42. 83