Filibert Benedetič: Od fašističnega škvadrizma do pokolov v rižarni : (sporočilom o procesu) : Trst - Istra - Furlanija 1919-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-165): znaci.org
5
- Spremna beseda Piera Caleffija 7
I. poglavje - Antifašistično gibanje od leta 1919. do 1940. (pripravil Bruno Steff?) 9
-     Povojna kriza 11
-     Fašistične skvadre v akciji 12
-     Politične volitve leta 1921. 14
-     Ofenziva lastnikov in zapora ladjedelnic 17
-     Fašizem na poti k oblasti 18
-     Uzakonjeno nasilje 20
-     Antifašizem v ilegali 22
-     Posebno sodišče v Furlaniji Julijski krajini 24
-     Terorizem in smrtne obsodbe proti Slovencem in Hrvatom 25
-     Odiseja obsojenih antifašistov 28
-     Prispevek antifašistov iz Furlanije Julijske krajine v španski vojni 30
-     Neofašistični imperializem 33
-     Antifašističa opozicija vojni politiki 34
-     Opombe 36
II. poglavje - Zatiranje Slovencev in Hrvatov (pripravil Filibert Benedetič) 39
-     Preganjanje 41
-     Fašistični zakoni iz leta 1926 43
-     Zaprtje slovenskih in hrvatskih šol 45
-     Uničenje kulturnih ustanov 46
-     Ukinitev tiska 48
-     Posebni fašistični tribunal 49
-     Gortanov proces 50
-     Prvi tržaški proces 53
-     Drugi tržaški proces 54
-     Sklepna misel 55
-     Opombe 59
III. poglavje - Fašistična agresija in nacistična okupacija (pripravil Galliano Fogar) 61
-     Zasedba Jugoslavije 63
-     Nikoli vas ne bo prepozno odstraniti 65
-     Neuklonljivi zakon Rima 66
-     Posebni policijski inšpektorat 69
-     Premirje 8. septembra 1943 72
-     Nastanek italijanskega odporništva 73
-     Adriatisches Küstenland 77
-     Einsatzkommandos 80
-     Politika pokolov 84
-     Strategija imperializma 88
-     Odporništvo-ljudsko gibanje 89
-     Kolaboracionizem republikinov 92
-     Kolaboracionizem organizacije industrijcev 96
-     Opombe 101
IV. poglavje - Rižarna pri Sveti Soboti (pripravila združenje AN ED in Deželni inštitut za zgodovino osvobodilnega gibanja v Furlaniji Julijski krajini) 107
-     Tovarna spremenjena v uničevalno taborišče 110
-     Nekaj pričevanj preživelih 116
-     Proces 134
-     Rižarna se vrača 136
-     Dekret predsednika republike 138
-     Opombe 138
V. poglavje - Proces o Rižarni (pripravil Ferdinando Zidar) 143
Bibliografija 163