: Metlika v plamenih
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-55): znaci.org
- Uvod 5
- Splošni gospodarski in politični dogodki v beli krajini v preteklosti 6
- Častna vloga bele krajine v narodni zgodovini 8
- Bratje podajmo si roke 13
- Metlika na braniku svobode! 16
- Proslava enot nov in poj v Metliki! 17
- Začetek ofenzive 18
- Ropanje in divjanje kvislingov 26
- Zaključek 31
Gradivo zbrala in pripravila iz dokumentarnega gradiva in ostalih virov. Komisija za zgodovinsko spomeniško dejavnost pri Združenju borcev NOV občine Metlika 33