Borivoj Lah-Boris: Prva slovenska artilerijska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-427): znaci.org
- UVODNA BESEDA 5
PRVI PARTIZANSKI TOPOVI 8
-     O turjaškem in prlmoškem topu 8
-     O topovih, ki so jih poslali zavezniki 16
USTANOVITEV IN BOJI TOPNIŠTVA XV. DIVIZIJE 23
-     Formiranje topniških enot pri XIV. in XV. diviziji in prvi boji 28
-     Prvi divizion na Hrvatskem 34
-     Ofenziva XV. divizije v obsavskem pasu 39
-     Boji za Kostanjevico 42
-     Boji za Bučko, St. Janž, Dole in Kal 48
-     Prve resnejše izkušnje topništva 53
-     Topništvo XV. divizije v oktobrski ofenzivi 54
-     Napad na Novo mesto 62
-     V blokadi Novega mesta 70
-     Napad na Kočevje 74
-     Znova v blokadi Novega mesta 83
-     Napad na Velike Lašče in Rašico 85
-     Še vedno boji pred Novim mestom 88
-     Mobilizacija novih borcev 94
-     S topovi na Zdensko vas 95
-     Preureditev topništva in formiranje zaščitnega bataljona 108
-     Trška gora 110
-     Ofenziva VII. korpusa in šest napadov na Ribnico, od teh pet s topništvom 113
USTANOVITEV I. SLOVENSKE ARTILERIJSKE BRIGADE 131
-     Žužemberk 134
-     Svečana proslava ustanovitve I. slovenske artilerijske brigade 149
-     Nad trebanjske utrdbe 151
-     Še Mirna peč 158
-     Tržišče 164
-     O uporabi topništva v ofenzivi VII. korpusa 172
-     Stampetov most 175
-     Bela krajina in boji okrog Metlike 188
-     V Suhi krajini 202
-     Med Žužemberkom, Ajdovcem, Laščami in Smuko 203
-     Spopadi s četrtim domobranskim bataljonom 209
-     Okrepljeni napadi na cestne in železniške prehode 222
-     Na progi Kočevje-Ribnica 225
-     Poganek pri Litiji 228
-     Še enkrat na Štampetov most 233
-     Artilerija VII. korpusa 235
-     Spopadi v Suhi krajini 239
-     Napad na št. Vid 243
-     Novi spopadi z domobranskimi bataljoni 251
-     Še enkrat na Kočevje 258
-     Operacija Občine 267
-     V akcijah le še posamezna orožja 280
-     V Crmošnjicah 286
-     Preplah 289
-     Po nove topove na Hrvatsko 292
-     Napad na Struge in Vinkov vrh 297
-     Na obronkih Roga 304
-     Na desnem boku IV. armade 309
-     Preureditev sil in napad na Kočevje 313
-     Na Ljubljano 320
POLITIČNO IN KULTURNO-PROSVETNO DELO 331
IZVIDNIŠKO-OBVEŠCEVALNA SLUŽBA 337
TEHNIČNA SLUŽBA 340
SLUŽBA ZVEZ 346
SANITETNA IN VETERINARSKA SLUŽBA 350
-     Sanitetna služba 350
-     Veterinarska služba 352
INŽENIRSKA SLUŽBA 354
INTENDANTSKA SLUŽBA IN PRESKRBA 360
- SKLEPNA BESEDA 366
OPOMBE IN VIRI 374
SEZNAM STAREŠIN 389
SEZNAM TOPNIČARJEV 393
SEZNAM PADLIH 404
KAZALO KRAJEV, ENOT IN IMEN 406
VSEBINA 424