Stanko Petelin: Gradnikova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-888): znaci.org
- OB IZIDU DRUGE IZDAJE -GRADNIKOVE BRIGADE- 5
- TOLMINSKI PUNTAR IVAN GRADNIK 11
PRVI DEL 15
    USTANOVITEV BRIGADE 16
-     Prve partizanske enote v Slovenskem primorju 16
-     Po en okupatorski vojak na tri Slovence 22
-     Ustanovitev Gradnikove in Gregorčičeve brigade 25
-     Tragedija na Golobarju 30
-     Ponovno zbiranje brigade 43
-     PROTI BENEŠKI SLOVENIJI 50
-     Napad na Livek 50
-     Prvi zbor Gradnikove brigade 56
-     Boj na Stolu 62
-     Prve izkušnje 72
    PO BATALJONIH 77
-     Spopad nad Nemškim Rutom 77
-     Miniranje mostu pri Kneži 80
-     Iz spopada v spopad 82
-     V -Nemčiji- 89
-     Angleški padalci in letalske pošiljke 96
-     Boj na Krnu 99
-     O notranjem življenju brigade 109
DRUGI DEL 117
    NA NOTRANJSKEM IN DOLENJSKEM 119
-     Odhod s Primorskega 119
-     Prve žrtve bratomornega boja 123
-     Boj pri Krvavi peči 128
-     Prenos ranjencev 132
-     Ob kapitulaciji Italije 135
-     V Novem mestu 138
-     Obleganje turjaškega gradu 141
-     S tanki in topovi nad Novo vas 143
-     Osvojitev Begunj nad Cerknico 147
-     Nemški vdor v Cerknico 151
    GORIŠKA FRONTA 158
-     Primorski odred 158
-     Manifestacije v Gorici 162
-     Splošna mobilizacija 166
-     Boji na goriški fronti 170
-     Ustanovitev Goriške brigade 180
    SOVRAŽNIKOVA SEPTEMBRSKA OFENZIVA 183
-     Nemški načrti 183
-     Preboj goriške fronte 186
-     Umik v Trnovski gozd 188
-     Boj Gradnikove brigade pri Razdrtem 193
-     Poraz na Nanosu 197
-     Tragedija 1. bataljona 202
-     Je sovražnik dosegel svoj cilj? 204
    ZDRUŽITEV GRADNIKOVE IN GORIŠKE BRIGADE 208
-     Nova okupacijska oblast 208
-     Reorganizacija primorske NOV 211
-     Obnavljanje Gradnikove brigade 214
-     Zajetje italijanskih fašistov na Prevalu 218
-     Nad bersaljerje v Avčah 220
-     Smrt izdajalcev 222
-     Zadnja akcija 223
-     Združitev 225
    SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA -TRAUFE- 229
-     Cerkljansko osvobojeno ozemlje 229
-     Vdori v Dolomite 232
-     V kleščah 235
-     Boji pri Ravnah, Vrsniku in Razpotju 240
-     Dva sovražnika: Nemci in sneg 244
-     Rešitev iz obroča 246
-     Nove izkušnje 249
-     Krepitev brigade 252
    ZIMSKA PRESENEČENJA 257
-     Sovražnikove sile in taktika 257
-     Usodne žične ovire 262
-     Dvakrat napadeni minerji 264
-     Napadi na sovražnikove kolone pri Hotedršici 266
-     Poraz 3. bataljona 271
-     Nov poraz v Trebčah 276
-     Drugi napad na Hotedršico 281
-     Napad na štab brigade 285
-     Na Gorenjskem 286
-     Zakaj toliko presenečenj? 290
    V VIPAVSKI DOLINI 293
-     -Na Vipavsko gremo!- 293
-     Na mobilizaciji 297
-     Uspešne akcije 302
    IDRIJSKA OPERACIJA 308
-     Priprave za napad na Godovič in Hotedršico 308
-     Napad na Godovič 313
-     Po sovražnikovih kolonah 319
-     Sovražnikova akcija -Dachstein- 323
-     Zahtevni načrti 326
-     Obleganje Idrije 329
-     Dobra šola 333
    RUŠENJE PROGE IN DIVERZIJE 337
-     Napadi in protinapadi 337
-     Reorganizacija brigade 340
-     Na progi Rakek-Postojna 344
-     Diverzant Mihajlo 350
-     Praznovanje 1. maja 355
    V BOHINJU 360
-     Pred odhodom 360
-     Stanje na Gorenjskem 365
-     Napad na Nomenj 370
-     Zmaga namesto poraza 372
-     Osvoboditev Zgornjega Bohinja 375
-     Pred Bledom 379
-     Prvi partizani na Triglavu 385
-     Vrnitev - v ofenzivo 388
    NA JELOVICI 399
-     Nagli nemški protiukrepi 399
-     Izjalovljeni napad na Podnart 403
-     Dež, blato, lakota in presenečenja 406
-     Nesporazum med Nemci 411
-     Spet nad Idrijo 413
    NAPAD NA PROGO V BAŠKI GRAPI 417
-     Načrti in naloge 417
-     Neuspešen začetek 423
-     Druga noč: nič posebnega 425
-     Padec Koritnice 427
-     Razsulo 432
-     Zakasnelo sovražnikovo posredovanje 435
-     Skupni rezultati in izkušnje 440
TRETJI DEL 445
    SOVRAŽNIKOVA POLETNA OFENZIVA 447
-     Na počitku v Vipavski dolini 447
-     Iz domobrancev v partizane 450
-     V sedmih bojnih skupinah 453
-     Goreči kamioni pod Predmejo 456
-     Pred Lokvami 459
-     Pred Lažno 464
-     Na Mali Lažni 467
    Z RANJENCI NA NOTRANJSKO 476
-     Na kamionih, vozovih in nosilih 476
-     V Loški dolini 484
    OSVOJITEV ČRNEGA VRHA NAD IDRIJO 487
-     Pomen nove domobranske postojanke 487
-     Napad z Gradnikovo brigado 492
-     Juriš ob artilerijskem ognju 495
-     Množično junaštvo 499
-     Zaslužni in -krivci- 507
    PROTI DOLOMITOM 511
-     Preplah v -dolomitski republiki- 511
-     Vdori v Dolomite 517
-     K Medvodam 522
-     Nad četnike 525
-     Skozi pet sovražnikovih zased 528
-     Čiščenje Poljanske doline 535
-     Kratkotrajni rezultati 546
    OSVOBODITEV ŽELEZNIKOV 548
-     Težave s prehrano 548
-     Napad s -partopi- 550
-     Napad ob spremljavi godbe 557
-     Neuspešni poskusi v drugi noči 560
-     Partop v akciji 563
-     Verdarle uspeh 566
    NAPAD NA GORENJO VAS 571
-     Na Žirovskem 571
-     Priprave za napad 580
-     Prodor sovražnikovih tankov 585
-     Po neuspešnem napadu 592
    ZIMSKI BOJI V TRNOVSKEM GOZDU 595
-     Trnovski gozd in njegov pomen 595
-     Zaplenjeni načrti polkovnika Caralla 599
-     Obrambni boji nad Čepovanom 603
-     Posledice sovražnikove ofenzivne akcije 610
-     Priprave za napad na Trnovo 613
-     Nad Gorico 618
-     Na položajih pred Trnovim 626
    V SOVRAŽNIKOVEM ZALEDJU 629
-     Odhod v Vipavsko dolino 629
-     Spopad s srbskimi četniki 634
-     Napad s treh strani 640
-     Zadnji boji v Vipavski dolini 645
    OBRAMBA OSVOBOJENEGA OZEMLJA 649
-     Spet pri Trnovem 649
-     -Rübezahl III- 657
-     Zadnjič na Gorenjskem 661
-     Sovražnikovi porazi v Čepovanski dolini 665
-     V obrambi doseženih uspehov 672
    ZADNJA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA 674
-     Nemški načrti 674
-     Obramba smeri Gorica-Čepovan 680
-     Boji za Sinji vrh 685
-     Pred odločitvijo 691
-     Preboj 697
-     Posledice sovražnikove ofenzive 706
    ZADNJI BOJI IN OSVOBODITEV TRŽIČA 710
-     Čiščenje Banjške planote 710
-     Čiščenje Trnovskega gozda 714
-     Na pohodu čez Vipavsko dolino in Kras 718
-     Na cilju 721
ČETRTI DEL 727
    NOTRANJE ŽIVLJENJE BRIGADE 727
-     Vojaška organiziranost brigade 728
-     Številčno stanje in oborožitev 730
-     Popolnjevanje z novimi borci 737
-     Vojaško usposabljanje in idejnopolitična vzgoja borcev 745
-     Vloga Partije 753
-     Kulturno-prosvetna dejavnost 757
-     Usposabljanje starešinskega kadra 765
-     Brigadno sodstvo 771
-     Delovanje nekaterih služb 775
-     Prehrana in oskrba 783
- SKLEPNA BESEDA 789
POVELJSTVO III. SNOUB IVANA GRADNIKA 791
NARODNI HEROJI GRADNIKOVE BRIGADE 794
SEZNAM OSNOVNE LITERATURE 801
KAZALO OSEBNIH IMEN 803
KAZALO KRAJEVNIH IMEN 812
KAZALO VOJAŠKIH ENOT IN USTANOV 829
KAZALO POLITIČNIH ORGANOV, USTANOV IN ORGANIZACIJ 837
PREGLED BORCEV GRADNIKOVE (GORIŠKE) BRIGADE 839
-     Seznam v Gradnikovi (Goriški) brigadi padlih borcev 840
-     Seznam drugih borcev Gradnikove (Goriške) brigade 849
VSEBINA 879