Borivoj Lah-Boris: Artilerija 9. korpusa
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-353): znaci.org
- Uvodna beseda 5
-     Topništvo v narodnoosvobodilni vojni v Slovenskem primorju 7
KAPITULACIJA ITALIJE IN RAZVOJ TOPNIŠTVA 10
-     Ljudstvo Slovenskega primorja na pragu svobode 10
-     Razvrstitev italijanskih in nemških divizij 12
-     Partizani na Primorskem dobijo topove 15
-     Artilerija na goriški fronti 19
-         - Nastanek in razvoj goriške fronte 19
-         - Za svobodo 22
-         - Ocena goriške fronte in rezultati 26
-     Velika nemška ofenziva 29
-         - Načrt ofenzive 29
-         - Boj pri Črnem vrhu in Razdrtem 30
-         - V obroču 33
-         - Ofenziva v Brkinih in v Istri 35
-         - Rezultati in posledice ofenzive 36
SPREMLJEVALNE ENOTE 39
-     Spremljevalna četa Vojkove brigade 39
-     Težka četa Prešernove brigade 42
-     Spremljevalna četa Goriške divizije 45
-     Nemci najdejo top 48
-     Spremljevalni bataljon in napad na Železnike 52
-     Z minometi po četi planinskih lovcev 57
-     Spremljevalne čete v 32. diviziji 59
-     Sklep za obdobje spremljevalnih enot 60
USTANOVITEV IN BOJI ARTILERIJE V DIVIZIJAH 64
-     Divizion 31. divizije 64
-     Baterija 30. divizije 69
-     Havbica se prvič oglasi 71
-     Najtežji pohod 77
-     Tridnevni hudi boji za Spodnjo Idrijo 81
-     Ledinska ofenziva in izguba topov 87
-     Divizion 31. divizije na Sebreljah 89
-     Razvoj in boji topništva v 30. diviziji 94
-     Sklep o topništvu v divizijah 97
USTANOVITEV ARTILERIJE 9. KORPUSA 99
-     Na Lokovcu - prva faza oblikovanja 99
-     Udarec po komunikacijah 105
-     S topovi nad Baško grapo 107
-         - Načrt združene korpusne akcije 107
-         - Prebivalci pomagajo korpusnemu topništvu 108
-         - Napad na Klavže 110
-         - Po vojašnici v Kneži 112
-         - Na Hudajužno 113
-         - Umik na Porezen 115
-     Med najdaljšo ofenzivo 118
-     Na Mašun po topove 127
-     Ustanovitev 2. diviziona in slavje na Lokvah 129
-     Črni vrh, hud poraz SNVZ 135
-         - Domobranci urejajo postojanko 135
-         - Korpus se odloči za dnevni napad 137
-         - Boj je trajal dvanajst ur 141
-     Na Trnovem 151
-     Predelava šrapnelov 155
-     Polhograjski Dolomiti - domobransko oporišče 161
-     Eksplozije v ceveh 162
-     Topništvo v oktobrski ofenzivi 170
-     V Poljansko dolino 174
-     Drugič nad Železnike 178
-     Diverzija v Pilancah 184
BOJI V GLOBOKEM ZALEDJU JUGOSLOVANSKO-NEMŠKE FRONTE 187
-     Artilerija 9. korpusa razdeljena divizijam 187
-     Napad na Gorenjo vas z domačimi granatami 190
-     Osvoboditev Trnovega 201
-     Ponovno pod enotnim poveljstvom 212
-     V strogi bojni pripravljenosti 216
-     Uničenje postojanke pri Sv. Križu na gorenjski oskrbovalni poti 218
-     Brigade zaplenijo štiri topove 224
-     Zadnja huda preizkušnja 229
BOJI ZA OSVOBODITEV TRSTA IN SLOVENSKEGA PRIMORJA 241
-     Jugoslovanska armada nezadržno napreduje 241
-     Ofenziva 9. korpusa 242
-     Pohod proti Trstu in zadnji boj 245
-     Sklep o vlogi artilerije 9. korpusa v zaključnih bojih leta 1945. 251
ORIS DEJAVNOSTI IN SLUŽB 253
-     Politično delo in življenje 253
-     Kulturno-prosvetna in psihološko-propagandna dejavnost 258
-     Pravosodna dejavnost 264
-     Sestava moštva 265
-     Tehnična služba in oborožitev 269
-     Služba za zveze 274
-     Sanitetna služba 277
-     Veterinarska služba 280
-     Intendantska služba 282
-     Administrativna služba 286
-     SKLEPNA BESEDA 287
VIRI 297
Seznam borcev artilerije 9. korpusa NOV 316
Seznam padlih 324
Poveljniški kader 326
Kazalo krajevnih imen 330
Kazalo osebnih imen 336
Kazalo vojaških enot, ustanov in orožja 339
Kazalo skic in slik 346
Vsebina 350