Lado Ambrožič Novljan: Dvanajsta brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-648): znaci.org
- UVOD 6
USTANOVITEV DVANAJSTE BRIGADE (24. 9. 1943) 10
-     Prihod Šlandrove brigade na Dolenjsko 10
-     Aktivnost Šlandrove brigade do vrnitve na Štajersko 14
-     Razmere pomembne za štajerske enote na Dolenjskem 19
-     Ustanovitev Dvanajste brigade 24
-     Opombe 33
DVANAJSTA BRIGADA SE PREBIJE DO SAVE (25. 9. - 19. 10. -43) 35
-     Organizacijsko utrjevanje 35
-     Nemške tegobe in nadloge 40
-     Predofenzivno obdobje 46
-     Bojni pohod k Savi 54
-     Umik na mejo 75
-     Kronika akcij in bojev 79
-     Opombe 81
MED VELIKO NEMŠKO OFENZIVO (20. 10. - 2. 11. -43) 84
-     Nemški bojni cilji in sredstva 84
-     Delovanje 2. in 5. bataljona v Beli krajini 89
-     -Wolkenbruch II- 96
-     Dvanajsta v boju s Turkestansko divizijo 100
-     Doživetja 2. in 5. bataljona 107
-     Pregled razmer po ofenzivi 116
-     Kronika akcij in bojev 121
-     Opombe 122
UDELEŽBA PRI NAPADU NA NOVO MESTO (3-16. 11. -43) 124
-     Ukrepi za okrepitev bojne moči Dvanajste 125
-     Sodelovanje pri napadu na Novo mesto 129
-     Sovražnik se prebije v Novo mesto 137
-     Kronika akcij in bojev 144
-     Opombe 144
NA BLOKADI NOVEGA MESTA (17. 11. -43. - 2. 2. -44) 147
-     Vojaške razmere v Ljubljanski pokrajini 147
-     Skupaj s Cankarjevo na blokadi 149
-     Preoblikovanje 3. bataljona 156
-     Tesneje k mestu 158
-     Preboj Turkestancev v Novo mesto 165
-     Manevrska blokada 174
-     Politično in kulturno delovanje. Presoja KP o razmerah 183
-     Kronika akcij in bojev 188
-     Opombe 197
OB KOČEVSKI PROGI (3. 2. - 27. 4. -44) 201
-     Boj za železniške naprave 201
-     Osvojitev Zdenski vasi 209
-     Na pragu Ljubljane 220
-     Vojaška in politična izgradnja 232
-     Kronika akcij in bojev 237
-     Opombe 243
SODELOVANJE V OFENZIVNI OPERACIJI VII. KORPUSA (28. 4. - 24. 6. -44) 247
-     Dobrnič, Žužemberk 247
-     Trebnje in Mirna peč 256
-     Vdor do Save 266
-     Boji z domobranskimi bataljoni 277
-     Kronika akcij in bojev 287
-     Opombe 295
BOJNI PREMIKI (25. 6. - 1. 9. -44) 299
-     Bosiljevo 300
-     Pomoč pri obrambi Bele krajine in utrjevanje brigade 314
-     Bojna srečanja z domobranci 324
-     Brigadni manevri 333
-     Kronika akcij in bojev 346
-     Opombe 353
BRIGADA BRANI BELO KRAJINO (2. 9. - 15. 11. -44) 357
-     Kako izpolniti nalogo? 357
-     Boji 364
-     Zatišje 379
-     Vihar 390
-     Kronika akcij in bojev 412
-     Opombe 415
SOVRAŽNIK OBVLADA DOLENJSKO CESTO (16. 11. -44. do 24. 1. -45) 419
-     Boj za Kočevje in oskrbovalna akcija 419
-     Sovražnik obvlada dolenjsko cesto 429
-     Bitka v Suhi krajini 460
-     Kronika akcij in bojev 473
-     Opombe 479
SVOBODI NAPROTI (25. 1.- 8. 4. -45) 485
-     Naleti na Stransko vas 485
-     Akcija za sprejem štajerskih partizanskih enot na Savi 496
-     Na novomeški in krajinski fronti. Vnovič k Savi 516
-     Kronika akcij in bojev 530
-     Opombe 540
SKLEPNE BORBE (9. 4. - 15. 5. -45) 544
-     Na roški fronti 544
-     Osvobodilni pohod 553
-     Izviri moči 562
-     Kronika akcij in bojev 567
-     Opombe 569
GRAFIČNA PODOBA BOJNE POTI 12. BRIGADE 572
POVELJNIŠKI KADER 572
KAZALO KRAJEV, IMEN IN ENOT 576
VSEBINA 601
XII. SNOUB - SEZNAM PADLIH 609
SEZNAM BORCEV XII. SNOUB 613