Mitja Hribovšek: Prekmurska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-335): znaci.org
- PREDGOVOR5
- OKUPACIJA PREKMURJA, PRVI VAL NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA (J. Liška)11
- NAVEZOVANJE STIKOV S PREKMURJEM24
-     Prihod aktivistov v Prekmurje24
-     Džemsova četa29
-     Pogibel dela aktivistov46
-     Nov val aktivistov48
-     Opombe51
- PREKMURSKA ČETA53
-     Ustanovitev Prekmurske čete54
-     Akcije59
-     Napad na četo62
-     Akcije na Ravenskem in Dolinskem63
-     Porabje64
-     Opombe67
- OSVOBODITEV PREKMURJA69
-     Razmere pred osvoboditvijo69
-     Osvoboditev72
-     Opombe76
- DELOVANJE DELEGACIJE SNOS77
-     Opombe82
- USTANOVITEV PREKMURSKE BRIGADE84
-     Razlogi84
-     Mobilizacija Prekmurcev85
-     Pomoč Prekmurju ? Kozjanci87
-     Slovenski bataljon91
-     Pomoč v kadrih94
-     Prekmurska brigada ustanovljena95
-     Opombe107
- POHOD PREKMURSKE BRIGADE NA ŠTAJERSKO109
-     Razmere pred odhodom109
-     Pohod proti Ljutomeru114
-     Prihod v Ptuj117
-     Prekmurska brigada v Mariboru124
-     Akcije 3. bataljona v Mariboru134
-     Prvi bataljon v Celju143
-     Opombe162
- BOJ 2. BATALJONA PRI DRAVOGRADU165
-     Razmere na območju Dravograda165
-     Drugi bataljon Prekmurske brigade v Dravogradu170
-     Po bojih v Dravogradu211
- SKLEPNO POGLAVJE220
- ZADNJA NALOGA225
-     Opombe227
KAZALO KRAJEV, IMEN IN ENOT230