Velimir Kraševec-Igor: Zapadnodolenjski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-374): znaci.org
- UVODNA BESEDA5
DOLENJSKE PARTIZANSKE ČETE V PRVI POLOVICI LETA 1942.9
-     Dolenjski bataljon9
-     Dolenjski odred11
-     Viri15
PETA GRUPA ODREDOV IN ZAPADNODOLENJSKI ODRED17
-     Ustanovitev Zapadnodolenjskega odreda19
-     Kadri, razpored in moč odreda20
-     Razmere na operativnem območju odreda29
-     Italijanske posadke in ustanovitev bele garde35
-     Viri38
OBRAMBA VELIKEGA OSVOBOJENEGA OZEMLJA40
-     Obleganje Žužemberka40
-     Prvi boji s fašisti 105. legije43
-     Zasedba Žužemberka in prva partizanska komanda mesta46
-     Z Zagradcem ni šlo51
-     Partizanski juriš pri Marinči vasi53
-     Na zavarovanju zahodne meje odredovega območja58
-     Nenehno vznemirjanje Ljubljane61
-     Drugi bataljon napada dolenjsko železniško progo63
-     Spopad pri vasi Mala gora68
-     Med Komolcem in Uršnimi seli72
-     Viri84
ODRED V VELIKI ITALIJANSKI OFENZIVI87
-     Ofenziva na Kočevski Rog in v Suho krajino91
-     Manevriranje 1. bataljona110
-     Ukrepi namestništva glavnega poveljstva114
-     Viri121
PRENOVITEV ODREDA123
-     Čete za prenovljeni odred123
-     Nove naloge odreda132
-     Ureditev odredovih bataljonov135
-     Viri142
ODRED ZAPUSTI KOČEVSKI ROG144
-     Sedma faza velike italijanske ofenzive144
-     Bela garda na odredovem območju147
-     Vzgoja in izobraževanje149
-     Na Frati151
-     Viri153
DEJAVNOST PRENOVLJENIH BATALJONOV155
-     Prihod v dolino Mirne155
-     Napad na vlak160
-     Na Griču prehiteli bele164
-     Tabor pod Zaloko168
-     Proti beli gardi ob Krki171
-     Poraz italijanske patrulje pred Šmihelom pri Novem mestu176
-     Ukinitev 2. bataljona179
-     Dve četi v Gubčevo brigado185
-     Prizadevnost “Smrekarjevega“ bataljona pred Ljubljano187
-     Viri193
PRISPEVEK K PARTIZANSKI PROTIOFENZIVI196
-     Organiziranost in dejavnost odreda196
-     V napadu na Dob200
-     Na ?Španovem?206
-     Odgovornost za ranjence210
-     Viri218
PREUREJANJE NA POMLAD 1943220
-     Majhna bojna dejavnost odredove 1. čete220
-     Presenečenje v Velikem Lipovcu222
-     Odredova 4. četa232
-     ?Jurčetova? četa odi?e iz odreda235
-     Viri240
POLITIČNO DELO IN VZGOJA242
-     Delo z množicami243
-     Lastno odredovo glasilo245
-     Tehnika ?Urška? v odredu249
-     Viri252
V SODELOVANJU Z BRIGADAMI253
-     Naraščanje sovražnikove napadalnosti253
-     Ob Cankarjevih borcih256
-     Novo vodstvo odreda259
-     Prvomajski prazniki 1943.260
-     Dejavnost v maju263
-     Med okupacijsko razmejitveno črto in reko Krko268
-     Viri273
PRED KAPITULACIJO ITALIJE274
-     Ustanovitev prvih slovenskih divizij275
-     Akcije odredove 2. čete276
-     V bojih za Žužemberk280
-     Zajetje plavogardistov v Družinski vasi288
-     Zaseda na Zaplazu296
-     Spet v Suhi krajini300
-     Napad na Žvirče303
-     Na kočevski železniški progi306
-     Ponovno srečanje s plavogardisti310
-     Viri313
KONEC ITALIJANSKE OKUPACIJE315
-     Ob kapitulaciji Italije v Kočevju316
-     Zadnjih šest dni Zapadnodolenjskega odreda318
-     Viri327
- SKLEPNA BESEDA328
SEZNAM ODREDOVCEV333
PADLI340
SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE343
SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV ZA OZNAKO VIROV344
KAZALO OSEBNIH IMEN345
KAZALO KRAJEVNIH IN DRUGIH ZEMLJEPISNIH IMEN353
KAZALO VOJAŠKIH ENOT IN USTANOV363
KAZALO ORGANIZACIJ IN USTANOV366
VSEBINA KNJIGE367