Vinko Antić: Vinodolska Selca u borbi
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-762): znaci.org
- Posveta5
- Onima?7
- Značajne obljetnice Selaca9
- Predgovor11
- Uvod: SELCA U VINODOLU19
DIO PRVI
NARODNI OTPOR PROTIV TUĐINA I POJAVA SOCIJALISTIČKIH IDEJA 1848?1918.
39
-        I EKONOMSKE PRILIKE U MIESTU I POLOŽAJ RADNIH LJUDI42
-        II SUDJELOVANJE U NARODNOM OTPORU PROTIV TUĐINA47
-               1. U obrani hrvatske morske obale u Selcima49
-               2. U narodnom pokretu Vinodola 1903/1904.58
-               3. Protiv izvlašćenja hrvatske morske obale 1914.74
-        III ŠIRENJE SOCIJALISTIČKIH IDEJA U VINODOLU82
DIO DRUGI
DJELATNOST MJESNE ORGANIZACIJE KPJ I RAZVITAK RADNIČKOG POKRETA 1918?1941
103
-        I OD STVARANJA JUGOSLAVIJE DO OBZNANE105
-               1. Socijalistički pokret u Vinodolu i osnutak mjesne partijske organizacije u Selcima108
-               2. Općinski izbori i pobjeda komunista u Selcima, Crikvenici, Grižanima i u Ledenicama125
-               3. Komunistički općinski odbor u Selcima i u Crikvenici135
-               4. Pobjeda KPJ na izborima za Ustavotvornu skupštinu u Modruško-riječkoj županiji152
-        II OD OBZNANE DO KRALJEVSKE DIKTATURE 1921?1928.160
-               1. Donošenje Obznane i djelovanje komunista do prvih parlamentarnih izbora (1921?1923)162
-               2. Rad KPJ od prvih do trećih parlamentarnih izbora i daljnji progoni komunista (1923?1928)178
-        III DJELOVANJE KPJ I OŽIVLJAVANJE RADNIČKOG POKRETA 1929?1941.198
-          A) STVARANJE JEZGRE NAPREDNIH SNAGA (1929?1933)200
-               1. Daljnji razvitak mjesta201
-               2. Političke prilike u Vinodolu, skupštinski izbori i ?Vinodolski pokret?208
-               3. Ilegalni rad komunista i oživljavanje radničkog pokreta229
-           B) BORBA NAPREDNIH SNAGA ZA HRVATSKU PUČKU KNJIŽNICU I DOM PROSVJETE 1934?1935.242
-               1. Zaključak o gruntovnom upisu Doma prosvjete243
-               2. Preimenovanje Doma prosvjete u Sokolski dom prijestolonasljednika Petra247
-               3. Osvajanje Hrvatske pučke knjižnice i rad naprednih članova251
-                 a) Otvorenje čitaonice u Knjižnici (1. VII 1934)261
-                  b) Priredba u ?Sokolskom domu? (8. VII 1934)263
-                  c) Pravo Hrvatske pučke knjižnice na Dom prosvjete266
-                  d) Izvanredna skupština HPK i izbor novog upravnog odbora (22. VII 1934)269
-               4. Novi upravni odbor u borbi za Dom prosvjete274
-               5. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1934.283
-               6. Komunisti u upravnom odboru Knjižnice286
-               7. Gruntovni upis Sokolskog doma na Knjižnicu291
-               8. Povezivanje partijskih organizacija Vinodola295
-               9. Politički istup komunista Selaca i Bribira na zboru HSS-a u Crikvenici299
-               10. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1935.303
-           C) OSNUTAK KOMITETA KPJ ZA VINODOL I OSVAJANJE OPĆINA 1936?1937.306
-               1. Osnutak Komiteta KPJ za Vinodol308
-               2. Napadaji sokola i klerikalaca na komuniste Selaca i zaoštravanje borbe za Knjižnicu i Dom prosvjete315
-               3. Rasprava o Domu prosvjete ? Sokolskom domu 28. II 1936.325
-               4. Pobjeda komunista na općinskim izborima u Selcima i u Bribiru 8. XI 1936.353
-               5. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1936. i nastavak borbe za Dom prosvjete365
-               6. Novi pokušaj sređivanja prilika u mjestu i dosljednost komunista373
-               7. Suradnja Knjižnice u Selcima s Narodnom čitaonicom u Bribiru382
-               8. Osnutak Narodne čitaonice u Crikvenici i sindikalni pokret390
-               9. Odlazak boraca iz Vinodola u Španjolsku400
-               10. Općinska uprava u Selcima pod vodstvom načelnika komuniste407
-               11. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1937431
-               12. Antimarksistički komiteti protiv širenja komunizma u Vinodolu437
-           D) NOVI UDIO SELACA U DJELOVANJU KOMUNISTA VINODOLA 1938?1941.440
-               1. Spomenica Vjekoslavu Jeličiću i njezino značenje442
-               2. Daljnje kulturno-političko djelovanje komunista u Selcima i uspostava veza s organizacijom KPH u Sušaku459
-               3. Rad Knjižnice i njezina pobjeda u borbi za Dom prosvjete ? značajan uspjeh komunista Selaca468
-               4. Održavanje partijskih veza i rad organizacije KPH u Selcima488
-               5. Sastanak komunista Vinodola s Radom Končarom u Selcicima (12. I 1941)501
DIO TREĆI
U NARODNOSLOBODILAČKOM RATU 1941?1945.
517
-        I OTPOR USTAŠTVU I PRIPREME ZA BORBU PROTIV OKUPATORA I NJEGOVIH POMAGAČA521
-        II ODLUKA KOMUNISTA VINODOLA NA SASTANKU U SELCIMA O PODIZANJU USTANKA538
-        III UDIO PARTIJSKE ORGANIZACIJE U SELCIMA U IZVRŠAVANJU ODLUKE O USTANKU548
-        IV OSNUTAK OKRUŽNOG KOMITETA KPH ZA HRVATSKO PRIMORJE U CRIKVENICI I RAZVOJ NOP-a DO KRAJA 1941.566
-        V DJELOVANJE NOP-a U TOKU 1942. I ODLAZAK BORACA U NOV589
-        VI USPON NOP-a I SLOM TALIJANSKOG OKUPATORA (8. IX 1943)603
-        VII U OSLOBOĐENOM MJESTU POSLIJE SLOMA TALIJANSKOG OKUPATORA (8. IX ? 7. X 1943)617
-        VIII OTPOR NJEMAČKOM OKUPATORU I VJERNOST NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU633
DOKUMENTI663
-               1. U borbu665
-               2. Narodnooslobodilački pokret (Značaj, stvaranje i ciljevi)666
-               3. Veljko Kovačević: O dolasku u Selce u septembru 1941. godine s prof. Ivom Marinkovićem667
-               4. Letak Narodnooslobodilačkog odreda ?Matija Gubec? od 6. XI 1941.670
-               5. Luka Antić: Prva omladinska desetina672
-               6. Pismo Viktora Bubnja upućeno Ivanu Brozičeviću-Radi673
-               7. Bernard Brnabić Poldo: Govor na proslavi oktobarske revolucije u Selcima 6. XI 1943677
PRILOZI679
- Popis članova mjesne organizacije Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) u Selcima 1919?1920. godine681
- Dobrovoljci u oslobodilačkom ratu u Španjolskoj682
- Članovi organizacije Komunističke partije u Selcima 1940?1941.683
- Sekretari partijske organizacije u Selcima za vrijeme NOB-a683
- Članovi organizacije SKOJ-a u Selcima 1940?1941.683
- Sekretari organizacije SKOJ-a u Selcima za vrijeme NOB-a683
- Uz organizaciju SKOJ-a aktivno su bili uključeni u rad NOP-a 1941?1942.684
- Članovi prvog Narodnooslobodilačkog odbora u Selcima 1941.684
- Uz prvi N00 aktivno su uključeni u rad NOP-a684
- Predsjednici i tajnici NOO-a u toku NOB-a684
- Prvi odbor Antifašističke fronte žena osnovan 1942.685
- Organizirani učesnici NOB-a 1941?1945.685
- Brojčani pregled učesnika NOB-a690
SLIKOVNI PRILOGI
- Popis poginulih boraca iz Selaca u toku NOB-aIII
- Popis pogubljenih u logorima i stradalih na drugi načinXIV
- Popis žrtava fašističkog teroraXV
- Prvoborci i nosioci ?Partizanske spomenice 1941?XVII
- Biografski podaci nosilaca ?Partizanske spomenice 1941?XVIII
- Narodni herojXXVI
- SKRAĆENICE691
KAZALO ZEMLJOPISNIH IMENA693
KAZALO OSOBNIH IMENA700
SADRŽAJ716