Franci Strle: Tomšičeva brigada I
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-615): znaci.org
- UVODNA BESEDA5
- UVOD13
- OKOLIŠČINE ZA OBOROŽENO VSTAJO15
- Gospodarske in sociallne razmere15
- Sovražnikova moč in nemoč20
- Prikladnost in celovitost ozemlja26
- Možnosti za naslonitev na sosednje pokrajine29
- Opombe o virih32
- UPORNIŠKE IN PROLETARSKE KORENINE33
- Kmečki upori33
- Začetki socialističnega gibanja40
- Pooktobrsko vrenje44
- Železničarji in rudarji54
- Mladi razumniki in SKOJ60
- Druga komunistična žarišča in volitve64
- Ilegala in Proletarske akcijske čete73
- Delavska kulturna društva80
- Društva kmetskih fantov in deklet89
- Prodor komunistov v kulturni vrh99
- Stanje pred konferenco v Goričanah106
- Stavke in boj za delavsko enotnost117
- Kmečko-delavsko gibanje124
- Pomoč španski republiki133
- Program in štab revolucije140
- Premik Sokola na levo147
- Študentje in narodnoobrambno delo156
- Vzajemnost in druga javna oporišča162
- Razrast celic in komitejev173
- Osvobodilna fronta in narodna zaščita191
- Okoliši za začetno novačenje203
- Opombe o virih215
- OD UDARNE GRUPE DO PROLETARSKE UDARNE ČETE227
- Kožlješka republika227
- Nastanek Dakijeve leteče patrulje233
- Križarjenje po bloških, mokrških in barjanskih vaseh242
- Osnove za nastanek Proletarske udarne čete256
- Od zasede na Lužarjevem bregu do napada na Ig269
- Obramba osvobojenega ozemlja281
- Boji pri Pokritem mostu in bitka za Ig290
- Proletarska udarna četa preraste v 5. bataljon NO301
- Značilnosti in pomen Proletarske udarne čete312
- Opombe o virih321
- ZGLED IN SMRT TONETA TOMŠIČA327
- Streli ob zori327
- Izvor in uporništvo malega begunca328
- Pot do pravih spoznanj332
- Nezlomljiv in nepozaben značaj336
- Skozi trdo šolo zaporov in preganjanja342
- Mojster podtalne organizacije349
- V krempljih ovre in gestapa355
- Opombe o virih367
- PRVI SLOVENSKI PROLETARSKI UDARNI BATALJON TONETA TOMŠIČA369
- Napadalna kampanja in ukaz o ustanovitvi369
- Prva Tomšičeva četa in prve akcije375
- Slovesna ustanovitev v Zapotoku380
- Pohod na Polževo387
- Velika nesreča in prvi boji392
- Dopolnitev, preosnova in nova odbira400
- Napadi na vlake in viadukt pri Žalni410
- Množica manjših akcij416
- Komunisti, kandidati in skojevci422
- Preboj iz obkolitve431
- Posebna spremstva445
- Soteska in vkorakanje v Žužemberk451
- Dopolnitev v Ambrusu in vpad v Zagradec458
- Zmaga pri Marinči vasi464
- Boj na Komolcu474
- Napad na Italijane v vasici Topli vrh487
- Dragoceni prapor497
- Značilnosti in pomen507
- Opombe o virih527
- OBVESTILO534
- SEZNAM BORCEV UDARNE GRUPE, DARIJEVE LETEČE UDARE PATRULJE IN PROLETARSKE UDARNE ČETE535
- SEZNAM BORCEV 1. SLOVENSKEGA PROLETARSKEGA UDARNEGA BATALJONA TONETA TOMŠIČA539
- POJASNILO544
- KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN545
- KAZALO609