Tone Ferenc: Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-727): znaci.org
I. ZLOM OSI RIM?BERLIN7
- Izguba Afrike, izkrcanje britanske in ameriške vojske na Sicilijo in strmoglavljenje Mussolinija7
- ?Nastopajte proti ljudstvu kakor proti sovražniku!? Odnos Badogliove vlade do fašizma in antifašizma27
- ?Vojna se nadaljuje.? Odnosi med Italijo in Nemčijo po padcu fašizma33
- Prihod nemške vojske v Ljubljansko pokrajino in Slovensko Primorje51
- Pogajanja med Italijani in zahodnimi silami za sklenitev premirja66
II. NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE V SLOVENIJI PRED ITALIJANSKO KAPITULACIJO85
- Položaj narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji v prelomnem obdobju druge svetovne vojne85
- Politične in vojaške priprave narodnoosvobodilnega gibanja na kapitulacijo Italije94
III KAPITULACIJA ITALIJE IN RAZOROŽITEV ITALIJANSKE VOJSKE V SLOVENIJI126
- Kapitulacija Italije in ukrepi nemške vojske127
- Kapitulacija Italije v jugoslovanskih pokrajinah129
- Razorožitev italijanske vojske na Dolenjskem in Notranjskem134
- Razorožitev italijanske vojske in splošna ljudska vstaja v Slovenskem Primorju in Istri152
IV ZLOM BELE IN PLAVE GARDE NA DOLENJSKEM IN NOTRANJSKEM178
- Uničenje belogardističnih in plavogardističnih postojank 178 Sodni proces v Kočevju197
V. OSVOBOJENO OZEMLJE IN OSVOBODILNA FRONTA202
- Prevzem oblasti in organizacija uprave202
-        Na Dolenjskem in Notranjskem202
-         V Slovenskem Primorju in Istri216
-         Splošna mobilizacija v narodnoosvobodilno vojsko226
-         Splošna mobilizacija na Slovenskem226
-         Vključitev bivših internirancev v narodnoosvobodilno vojsko236
-         Nastanek italijanskih partizanskih enot v Slovenskem Primorju in sosednji Furlaniji240
- Ustanovitev zaledne vojaške oblasti244
- Zavarovanje osvobojenega ozemlja248
-         Na Dolenjskem in Notranjskem248
-                 1. Obramba osvobojenega ozemlja in prvi spopadi z nemškimi oboroženimi silami251
-                 2. Ofenzivna obramba osvobojenega ozemlja konec septembra in začetek oktobra 1943273
-         Na goriški fronti288
VI. ZBOR ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA V KOČEVJU IN DRUGE POLITIČNE MANIFESTACIJE JESENI 1943315
- Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju315
-         Volitve odposlancev315
-         Potek zbora330
- Druge politične manifestacije narodnoosvobodilnega gibanja340
-         Kongres aktivnih oficirjev bivše jugoslovanske vojske in dobrovoljcev iz prve svetovne vojne340
-         Zbor slovenskih pravnikov341
-         Kongres Zveze slovenske mladine342
-         Kongres Slovenske protifašistične ženske zveze344
-         Partijsko posvetovanje345
VII. USTANOVITEV OPERACIJSKE CONE ?JADRANSKO PRIMORJE? (OPERATIONSZONE ?ADRIATISCHES K√úSTENLAND?)352
VIII. NEMŠKA OFENZIVA V SLOVENIJI JESENI 1943 ? SOVRAŽNIKOVE OPERACIJE V SLOVENSKEM PRIMORJU IN ISTRI375
- Sovražnikove ofenzivne operacije v Slovenskem Primorju375
- Sovražnikove operacije v Brkinih in Istri395
IX. OFENZIVNE OPERACIJE VII. KORPUSA NOV IN POJ NA SEVERU IN OBRAMBNI BOJI OB KOLPI414
- Ofenzivne operacije VII. korpusa na severu414
-         Ofenzivna operacija XV. divizije417
-         Ofenzivne akcije XVIII. in XIV. divizije435
- Sovražnikove ofenzivne operacije v Gorskem Kotarju in južno od Ogulina ter obrambni boji pri Brodu na Kolpi438
-         Ofenzivne operacije v Gorskem Kotarju in Hrvatskem Primorju440
-         Obrambni boji pri Brodu na KolPi445
X. SOVRAŽNIKOVE OFENZIVNE OPERACIJE NA DOLENJSKEM IN NOTRANJSKEM456
- Prva faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem (?Wolkenbruch I?)466
-         Operacija 162. pehotne divizije na desnem bregu Krke466
-         Operacija 44. grenadirske divizije v Beli krajini in na Kočevskem473
- Druga faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem (?Wolkenbruch II?)479
-         Operacija 44. grenadirske divizije na Kočevskem Rogu479
-         Operacija 162. pehotne divizije med Krko in Mirno501
-         Operacija 71. pehotne divizije v zahodnem delu Gorskega Kotarja509
- Tretja faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem in Notranjskem (?Wolkenbruch III?)516
-         Operacija 162. pehotne divizije zahodno od Trebnjega in v Suhi krajini517
-         Operacija 44. grenadirske divizije na Kočevskem in v Loški dolini529
-         Operacija 71. pehotne divizije na Snežniku in Javornikih538
- Četrta faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem in Notranjskem (?Wolkenbruch IV?)543
-         Operacija 44. grenadirske divizije na Krimu, Mokrcu in Rakitniški planoti543
%XI. UTRDITEV NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENSKEM PRIMORJU IN NA GORENJSKEM567
- Naloge vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Slovenskem Primorju po septembrski ofenzivi567
- Akcije in boji primorskih divizij574
-         Goriška divizija574
-         Sovražnikov napad na ?Kobariško republiko?586
-         Tržaška divizija593
-         Triglavska divizija na Gorenjskem597
- Sovražnikove ofenzivne operacije v Slovenskem Primorju in na Gorenjskem novembra 1943612
-         Ofenzivna operacija proti Triglavski diviziji v severnem delu Slovenskega Primorja, zahodnem delu Gorenjske in Polhograjskih Dolomitih614
-         Ofenzivni akciji 162. pehotne divizije pri Postojni in Gorici623
- Ofenzivna operacija proti Goriški diviziji v vzhodnem delu Beneške Slovenije625
XII. NARODNOOSVOBODILNI BOJ NA ŠTAJERSKEM IN KOROŠKEM POLETI IN JESENI 1943639
XIII. SLOVENCI IN PROTIFAŠISTIČNI SVET NARODNE OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE669
- Pregledni oris virov in literature699
Seznam oseb709
Vsebina721