Edvin Pervanje, Jože A. Hočevar: Četrta prekomorska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-365): znaci.org
- UVOD7
- RESNICA O JUGOSLAVIJI PRODIRA V SVET11
- ORGANIZACIJA IN POŠILJANJE PRVE MATERIALNE POMOČI JUGOSLOVANSKIM PARTIZANOM15
- ZAVEZNIŠKA MATERIALNA POMOČ PO MORJU29
- Stanje v Dalmaciji po kapitulaciji Italije29
- Prva partizanska misija pri zaveznikih31
- Uresničevanje programa naše misije v Bariju38
- REORGANIZACIJA PARTIZANSKE MISIJE43
- Vzpostavitev rednih uradnih stikov med NOVJ in zavezniki43
- NASI RANJENCI V ITALIJI51
- EVAKUACIJA OGROŽENEGA PREBIVALSTVA S PODROČJA DALMACIJE65
- Skrb baze v Bariju za zbiranje Jugoslovanov68
- Zavezniške službe za pomoč NOVJ in konkretni prispevek partizanov zaveznikom73
- FORMIRANJE DELOVNIH ENOT BAZE V BARIJU87
- Naraščanje oskrbovalnih enot NOVJ v Bariju94
- Ustanovitev Četrte prekomorske brigade105
- Četrta prekomorska brigada prevzame nove dolžnosti110
- NAROČANJE MATERIALA ZA NOV IN POJ113
- Priprava in odprava materiala po morju117
- Odpošiljanje materiala v Jugoslavijo po zraku126
- SOVJETSKA BAZA V BARI-PALESE139
- LETALISCA IN SPUŠČALIŠČA MATERIALA V DOMOVINI143
- Količine materiala, poslane za NOV po zračni poti147
- SOVJETSKA MATERIALNA POMOĆ NOVJ171
- V TRANSPORTNIH LETALIH NAD DOMOVINO177
- Tretja ?leteča? četa in ?leteČi? vod177
- Vprašanje oborožitve ?letalcev? tretje ?leteče? čete212
- Vračanje padal219
- DELO BORCEV 4. PREKOMORSKE BRIGADE PRI PRIPRAVLJANJU IN ODPOŠILJANJU MATERIALA V DOMOVINO225
- Hrana, napori, obolenja233
- POMOČ DOMOVINI237
- Pošiljanje materiala v domovino izven zavezniške pomoči237
- JUGOSLOVANSKE PARTIZANSKE TOVARNE IN DELAVNICE V JUŽNI ITALIJI261
- PROMETNE ENOTE PRI ŠTABU BAZE NOVJ V BARIJU267
- USPOSABLJANJE ČETRTE PREKOMORSKE BRIGADE277
- Vojaška vzgoja283
- Politično in partijsko delovanje285
- Kulturno-prosvetno delovanje292
- Pevski zbori295
- VARNOSTNI ORGANI299
- NOVO VZDUŠJE NA ITALIJANSKIH TLEH305
- UKINITEV BAZE NOVJ V ITALIJI IN ODHOD V DOMOVINO315
VIRI IN GRADIVO (Bibliografija)323
SEZNAM PADLIH IN UMRLIH BORCEV327
SEZNAM VODILNEGA KADRA BRIGADE329
SEZNAM TOVARIŠEV IN TOVARIŠIC IZ ODDELKA ZA PRESKRBO ŠTABA BAZE JA V BARIJU Z DNE 6. MAJA 1945.335
ABECEDNI SEZNAM OSEB341
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV349
- SPREMNA BESEDA357
KAZALO363