Karel Levi─Źnik: Artileristi prekomorci
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-253): znaci.org
- UVOD9
- PREKOMORSKE ARTILERIJSKE ENOTE NA VISU16
- Ustanovitev artilerijskih enot za obrambo otoka Visa in sodelovanje prekomorcev v njih16
- Desanti na sređnjedalmatinske otoke33
- Prihod vrhovnega komandanta na otok Vis43
- SODELOVANJE PREKOMORSKIH ARTILERIJSKIH ENOT Z ENOTAMI I. PROLETARSKEGA IN II. UDARNEGA KORPUSA60
- Pomoć I. korpusu NOV Jugoslavije60
- Pomoć XXIX. hercegovski diviziji66
- Artilerijska šala v Gravini ? Pomoć II. korpusu NOV Jugoslavije ? 3. brdski motorizirani artilerijski divizion VIII. udarnega korpusa71
- PREKOMORCI V ARTILERIJSKIH ENOTAH VIII. KORPUSA NOV JUGOSLAVIJE77
- Akcija na Dugi otok in na otok Pašman77
- Prispevek artilerije k osvoboditvi srednjedalmatinskih otokov in Dalmacije ter njeno izkrcavanje na obalo83
- Prvi brdski motorizirani artilerijski divizion II. korpusa88
- PREKOMORSKE MINOMETALSKE ENOTE94
- Samostojni minometalski bataljon95
- Minometalska četa 3. prekomorske UB97
- Kninska bitka107
- Ustanovitev motorizirane artilerijske brigade VIII. udarnega korpusa134
- V zasneženi Liki135
- Mostarska operacija141
- ARTILERIJA ČETRTE JUGOSLOVANSKE ARMADE156
- Težka motorizirana artilerijska brigada IV. armade156
- Ofenziva skozi Liko160
- Osvoboditev Senja167
- Osvoboditev otokov Raba, Cresa, in Lošinja169
- Reška bitka172
- Kapitulacija nemškega XCVII. armadnega korpusa181
- Osvoboditev Trsta, Tržiča in Gorice184
- SKLEP197
- ANALIZA ŠTEVILCNE UDELEŽBE PREKOMORCEV, POSEBEJ SLOVENCEV V OBRAVNAVANIH ARTILERIJSKIH ENOTAH200
- Albert Klun: KAREL LEVIČNIK207
Albert Klun ? Karei Levičnik: VIRI IN GRADIVO (Bibliografija)215
- A) Arhivsko in dokumentarsko gradivo217
- B) Samostojne publikacije217
- C) Razprave in članki218
- D) Rokopismo gradivo v zvezi z Artileristi prekomorci220
Lojze Bukovec ? Albert Klun: Seznam padlih artileristov prekomorcev223
- Pojasnilo225
ALBERT KLUN: SEZNAM VODILENGA KADRA ARTILERIJSKIH ENOT229
Abecedni seznam oseb omenjenih v knjigi235
Abecedni seznam krajev in dežel omenjenih v knjigi241
- SPREMNA BESEDA253
Vsebina knjige260