Mirko Fajdiga: Bračičeva brigada I
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-416): znaci.org
VSEBINA0
- Uvodna beseda9
1 * V BOJIH IN AKCIJAH V ŠALEŠKI IN MISLINJSKI DOLINI, NA KOROŠKEM IN MOZIRSKIH PLANINAH (od konca nemške ofenzive 26. 2. do 30. 4. 1944)15
- Zbiranje enot, celjenje ran21
- Po sledovih 1. bataljona in Gedževe skupine28
- Streljanje skrivačev, boleča zmota33
- Preureditev enot 14. divizije v Zgornjih Završah40
- Žrtve v Topolšici50
- Mobilizacija, napadi na prometnice in sovražnikove enote60
- Napad na Šoštanj, počastitev tretje obletnice OF69
- Opombe77
2 * BOJI, DIVERZIJE, MOBILIZACIJA V ŠALEŠKI IN MISLINJSKI DOLINI, NA KOROŠKEM, NA POHORJU, OKOLI SLOVENSKIH KONJIC IN NA KOZJAN-SKEM (od 1.5. do 25. 6. 1944)87
- Napad na velenjski premogovnik v noči na 1. maj 1944.87
- Napad na postojanko v Mušeniku, mobilizacija na območju Črne in Žerjava102
- Napad na postojanko pri Sv. Lovrencu na Pohorju in spopad s hudimi izgubami na Langersvaldu107
- Zmaga Zidanškove in Bračičeve brigade med nemško ofenzivno akcijo v Kotu116
- Napad na postojanko v Šmartnem pri Slovenj Gradcu122
- Napad na postojanki pri železniški postaji Paka in Hudi luknji. Boji v Završah125
- Spopadi v Dovžah in v Golavabuki128
- Zavezniška pomoč, mobilizacija, krepitev brigade131
- Rušilne akcije 14. divizije na prometnice od Zbelovega do Rimskih Toplic in boji brigade na Kozjanskem138
- Opombe144
3 * BOJI IN NAPADI NA ŠIRŠEM OBMOČJU POHORJA, MOBILIZACIJA IN RUŠENJE PROMETNIC (od 26. 6. do 30. 7. 1944)151
- Pomembna zmaga Bračičeve in Tomšičeve brigade pri Klančnikovi vili nad Šumikom151
- Miniranje proge, uničenje tovarne v Zgornji Bistrici, mobilizacija161
- Oskrbovalni akciji na Zgornji Polskavi in v Oplotnici, mobilizacija168
- Napad na postojanko pri Sv. Lovrencu, oskrbovalne akcije v Činžatu, na Sp. in Zg. Polskavi ter v Framu176
- Napad na sovražnikovo postojanko v Framu178
- Krvav obračun med gestapovskimi raztrganci181
- Za popolno mobilizacijo, vendar proti ustanovitvi korpusa186
- Opombe195
4 * OKREPLJENI NAPADI NA POSTOJANKE NA OBMOČJU SLOVENSKIH KONJIC, KOZJANSKEGA IN V POSAVJU. MOBILIZACIJA, USTANOVITEV TRET-JEGA BATALJONA (od 31. 7. do 30. 9. 1944)199
- Napad na orožniško postojanko pri Sv. Juriju pri Celju200
- Uspehi med Dramljami in Bocem205
- Na Slemenah Bračičeva in Tomšičeva brigada razbili močnejšega sovražnika207
- Tomšičeva in Bračičeva brigada napadli postojanko v Šmarju pri Jelšah209
- Napad na postojanko v Škofji vasi in na delovno taborišče v Bežigradu218
- Srditi boji na Slemenah in v Pletovarju219
- Dolgo pričakovana ustanovitev 3. bataljona224
- Skrb za ranjence227
- Napad na postojanke v Kozjem in v Polju ob Sotli234
- Napadi na premogovnik Pečovnik in na vlake251
- Napadi na postojanke v Loki, na Bregu in Orehovem, uničenje vlakov257
- Pridobitev godbe na pihala, okrepitev bataljonov, minerjev, kadrovske izpopolnitve259
- Boji pri Rakitovcu, Grobelnem, Straži in Hrastniku265
- Opombe271
5 * AKCIJE OD DRAVE IN MEŽE DO SAVINJSKE IN TUHINJSKE DOLINE, LUKOVICE IN KRAŠNJE (od 30. 9. do 10. II. 1944)279
- Ustanovitev inženirsko-tehnične čete279
- Rušilna akcija Tomšičeve in Bračičeve brigade od Otiškega Vrha do Doliča280
- Vdor v Slovensko Bistrico286
- Pomembne kadrovske okrepitve292
- Napad na postojanko na Zgornji Polskavi z uspešnimi diverzijami294
- Spopadi v Golavabuki, pridobitev bataljona koroških borcev296
- Brigada zopet na Koroškem, napad na vlak, obračun s sovražniki in z vrinjenim gestapovcem301
- Boji za obrambo osvobojene Zgornje Savinjske in Zadrečke doline306
- Štirinajsta divizija in Bračičeva brigada razglašeni za udarni319
- Napad na postojanko v Šmartnem v Tuhinju324
- Hudi boji pri Trnjavi in Lukovici336
- Opombe345
6 * RUŠENJE MOSTOV V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI, NAPAD NA PAŠKO VAS, NEMŠKA ZIMSKA OFENZIVA, PREBOJ NA KOZJANSKO (od 11. 11. do 10. 12. 1944)353
- Ustanovitev 4. bataljona (jurišnega), rušenje mostov od Grobelj do Petrovč353
- Slovesna razglasitev brigade za udarno na Rečici ob Savinji359
- Uničevanje prometnic, napadi na sovražnikove enote, mobilizacija365
- Neuspeli napad na Paško vas in hudi boji v njeni okolici372
- Zimska ofenziva okupatorjevih in kvizlinških enot383
- Preboj čez Savinjo pri Rimskih Toplicah401
- Opombe408