Lado Ambrožič - Novljan: Petnajsta divizija
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-600): znaci.org
- Uvodna beseda5
PRVI DEL ? USTANOVNO OBDOBJE7
- 1. poglavje ? USTANOVITEV7
- Razlogi za ustanovitev divizij7
- Ustanavljanje12
- 2. poglavje ? KRSTNI OPERACIJI21
- Žužemberk21
- Sela pri Šumberku36
- Rušenje dolenskih komunikacij40
- 3. poglavje ? PODOBA DIVIZIJE OB KAPITULACIJI ITALIJE53
DRUGI DEL ? TRI OPERACIJE57
- 4. poglavje ? KAKO UKROTITI PORAŽENCA?57
- Kapitulacija57
- Razoroževanje63
- Burna rast 15. divizije74
- 5. poglavje ? DIVIZIJA OGROŽA ZIDANI MOST87
- Moč nemškega sovražnika87
- Divizija stopnjuje aktivnost90
- Ofenzivni zalet do Save99
- 6. poglavje ? VELIKA NEMŠKA OFENZIVA115
- Nekatere značilnosti115
- Partizanska vojska se pripravlja119
- Wolkenbruch I121
- Wolkenbruch II132
- Wolkenbruch III136
- Posledice141
- Kako se upirati sovražniku v velikih ofenzivah?147
TRETJI DEL ? ODSTRANJEVANJE POSLEDIC149
- 7. poglavje ? POSKUS OSVOBODITVE NOVEGA MESTA149
- Odstranjevanje posledic nemške ofenzive149
- Novomeška postojanka154
- Prvi napad155
- Drugi napad158
- Analiza in ocene160
- 8. poglavje ? BLOKADA163
- Bojne zasnove163
- Posebne akcije166
- Prva faza bojev in akcij na blokadi169
- Druga faza172
- Tretja faza179
- Četrta faza186
- Blokada ? izjemen taktični prijem188
- Na kočevski komunikaciji189
- 9. poglavje ? POVELJEVANJE IN POLITIČNA IZGRADNJA197
- Poveljevanje197
- Politična izgradnja202
ČETRTI DEL ? OFENZIVNI POLET219
- 10. poglavje ? NA RAZNIH BOJIŠČIH219
- Sovražnik219
- Nadaljevanje blokade223
- Javorovica226
- Srditi boji228
- Trška gora229
- Okrepitev bojev na kočevski komunikaciji235
- Zdenska vas236
- Podpora napadom na Ribnico241
- 11. poglavje ? OSVAJANJE POSTOJANK243
- Operacija za, osvajanje ribniške postojanke244
- Odgovor na sovražnikov vdor na Dolenjsko250
- Žužemberk253
- Trebnje263
- Mirna peč265
- Petnajsta brigada na blokadi269
- Sklepna ocena ofenzivnega poleta 7. korpusa271
- 12. poglavje ? ŠTAMPETOV MOST ? KRIŠKA VAS273
- Petnajsta divizija uniči Štampetov most273
- Krepitev slovenskega domobranstva281
- Boji okoli novih postojank285
- Kriška vas288
- 13. poglavje ? UNIČENJE USTAŠKE POSTOJANKE BOSILJEVO291
- Bosiljevo291
- Boji Gubčeve brigade na Notranjskem299
- Krepitev aktivnosti bataljonov slovenskega domobranstva301
- 14. poglavje ? BITKA ZA BELO KRAJINO303
- Nekaj ponovitev o sovražnikovih namerah303
- Vdor v Metliko304
PETI DEL ? SESTAVA PETNAJSTE DIVIZIJE315
- 15. poglavje ? TEMELJNE IN POSEBNE ENOTE PETNAJSTE DIVIZIJE315
- Temeljne enote315
- Posebne enote322
- 16. poglavje ? ŠTAB343
- Razvoj343
- Odseki operativne dejavnosti346
- 17. poglavje ? OSKRBA354
- Intendantura354
- Saniteta358
- Veterina364
- Razni odseki, službe, organi366
- 18. poglavje ? ORGANI POLITIČNE IZGRADNJE IN POVELJSTVO369
- Politkomisariat369
- Politični oddelek370
- Propaganda372
- Divizijski partijski komite380
- Poveljstvo386
ŠESTI DEL ? SOVRAŽNIK OBVLADA DOLENJSKO391
- 19. poglavje ? BOJI NA DOLENJSKIH KOMUNIKACIJAH391
- Razmere na operacijskem območju 15. divizije391
- Napadalnost slovenskih domobrancev396
- Kako obvladati domobranske bataljone?401
- Železniški most pri Litiji409
- 20. poglavje ? RAZNA BOJIŠČA419
- Domobranci napadajo iz stiškega vozlišča419
- Sovražnikova ofenzivna operacija424
- Dvanajsta brigada na Gorjancih427
- Napad na stiško vozlišče430
- Sovražnikov vpad v Belo krajino436
- 21. poglavje ? BOJ ZA OBČINE447
- Ocena moči in sposobnosti447
- Nove naloge450
- Sovražnik utrjuje Občine453
- Končno: napad na Občine457
SEDMI DEL ? SKLEPNE OPERACIJE463
- 22. poglavje ? BOJI V SUHI KRAJINI463
- Razmere in načrti463
- Premestitev bojev v Suho krajino466
- Boji za Stransko vas pri Žužemberku474
- 23. poglavje ? UMIK NA KOČEVSKI ROG481
- Pohod k Savi481
- Uspeh v Suhi krajini486
- Na Gorjancih491
- Umik na Kočevski Rog493
- 24. poglavje ? ZMAGOVITI POHOD506
- Preusmeritev506
- Osvoboditev Kočevja507
- Ljubljana na pragu svobode510
- Razpustitev 15. divizije515
- Petnajsta divizija v ljudski zavesti517
OSMI DEL ? IZKUŠNJE IN VEŠČINA521
- 25. poglavje ? O RASTI PETNAJSTE DIVIZIJE522
- Ustanovitveni problemi522
- Bojna moč divizije525
- Organizacija in razvoj535
- 26. poglavje ? PARTIZANSKA TAKTIKA537
- Korenine537
- Protipartizanska taktika540
- Napad544
- Obramba550
- Pohodi in manevri557
- Sklepne misli561
- 27. poglavje ? BOJNI DUH563
DEVETI DEL ? PRILOGE567
- Barvne skice569
- Seznam poveljniške sestave 15. divizije583
- Kazalo osebnih in krajevnih imen, vojaških enot in ustanov585
- Vsebina605