Borivoj Lah - Boris: Ljubljanska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-480): znaci.org
I. UVOD7
- 1. Vojaško politične razmere poleti 1943. leta v svetu, Jugoslaviji in v Sloveniji7
- 2. Priprave na kapitulacijo Italije8
- 3. Kapitulacija Italije in razorožitev italijanske vojske 10
II. USTANOVITEV 10. SNOUB "LJUBLJANSKE"13
- 1. Korenine nastanka13
- 2. Ustanovitev brigade in prvi boj14
- 3. Zlom bele in plave garde23
- 4. Blokada belogardistično-četniške brigade "Triglav"25
- 5. Napadi na prometne objekte33
- 6. Hud boj pri Kožljeku37
- 7. Padlo je sovražnikovo oporišče na Osredku43
- 8. Na Kolpi46
- Opombe o virih50
III. VELIKA NEMŠKA OFENZIVA53
- 1. Namen in načrt ofenzive53
- 2. Ofenziva "Wolkenbruch"53
- 3. Pred viharjem55
- 4. Neurje se naglo bliža58
- 5. Na črti Potok ? Znojile60
- 6. Zmaga pri Križu63
- 7. Z ranjenci na Javhe65
- 8. Legendarna Ilova gora67
- 9. Boj četrtega bataljona na Travni gori74
- 10. Wolkenbruch IV75
- 11. Štiri dni v obroču77
- 12. Rezultati, posledice in izkušnje84
- Opombe o virih87
IV. V GORSKEM KOTARJU89
- 1. Pot bratstva in enotnosti89
- 2. Prvi spopad ? ravnanje z ranjenci91
- 3. Zavarovanje kočevske operacije94
- 4. Operacija Vrbovško96
- 5. Boji na območju Fužin in Lokev103
- 6. Boji okrog Zlobina, Hreljina in Plas107
- 7. Drzen nočni vpad v postojanko Hreljin112
- 8. Proti Jasenku116
- 9. Boji brigade do vrnitve v Slovenijo118
- 10. Politična vzgoja ln vojaško strokovno usposabljanje ln izpopolnjevanje122
- 11. Kultumo-prosvetna In propagandna dejavnost124
- 12. Organizacijsko formacijska podoba brigade ln kadrovske spremembe128
- 13. Nazaj v Slovenijo132
- Opombe o virih135
V. BOJI OB DVEH PROGAH137
- 1. Prvi boji ob kočevski železnici137
- 2. Napad na Velike Lašče139
- 3. Boji ob cesti med Velikimi Laščami in Ribnico149
- 4. Na območje tržaške železniške proge153
- 5. Napad na postojanki Preserje in Podpeč156
- 6. Drugi napad na Podpeč in s splavom čez Ljubljanico160
- 7. Nemško-domobranski sunek proti Rakitni163
- 8. Ob tržaški in kočevski železnici hkrati167
- 9. Štirikrat zaporedoma na Ribnico169
- 10. Vsi na progo170
- 11. Razmere v brigadi in ukrepi bojne pripravljenosti172
- 12. Brigadno sodišče175
- Opombe o virih178
VI. PETI IN ŠESTI NAPAD NA RIBNICO IN BOJI OKROG POSTOJANKE181
- 1. Boji s kolonami med pripravljanjem napada181
- 2. Izpadi iz postojank182
- 3. Napad na Ribnico184
- 4. Hud boj pri Sv. Gregorju192
- 5. Formacija brigade in število moštva195
- Opombe o virih198
VII. PROTIUDAREC 7. KORPUSA IN OBRAMBA BELE KRAJINE199
- 1. Vdor sovražnika na Dolenjsko199
- 2. Zavarovanje napada na Žužemberk200
- 3. Hud boj na Ajdovcu204
- 4. Pred Novim mestom206
- 5. Hud boj za Tržišče in zmaga209
- 6. Sklep o protiofenzivi 7. korpusa218
- 7. Na poti nazaj pred Novo mesto218
- 8. Junijski boji pred Novim mestom221
- 9. Julijski boji pred Novim mestom226
- 10. Sklep o bojih pred Novim mestom234
- 11. Kulturno-prosvetna in propagandna dejavnost v brigadi235
- 12. Tekmovanje238
- Opombe o virih242
VIII. NA NOTRANJSKEM245
- 1. Naloga brigade245
- 2. V zavarovanju letelišča pri Nadlesku248
- 3. Drugič ob tržaši železnici252
- 4. Srdit boj na črti Otave?Pikovnik254
- 5. Ameriški časnikar256
- 6. Boj na območju Kureščka257
- 7. Boji na črti Lužarji?Dednik260
- 8. Štampetov most263
- 9. V obroču271
- 10. Ofenziva v Loško dolino279
- 11. Sklep o bojih na Notranjskem282
- 12. Partija in politično delo283
- Opombe o virih287
IX. V SUHI KRAJINI IN NA DOLENJSKEM289
- 1. Odločitev Glavnega štaba289
- 2. Oktobrska ofenziva v Suhi krajini289
- 3. Zavarovanje napada na Št. Vid in boj pri Sadu 293
- 4. Novemberska sovražnikova ofenziva s Suhi krajini. 297
- 5. Urejanje razmer v brigadi300
- 6. Sovražnikov vdor v Belo krajino302
- 7. Boj pri Koprivniku304
- 8. Napad na Kočevje306
- 9. Premor in počitek316
- Opombe o virih320
X. SILOVITI OBRAMBNI BOJI 7. KORPUSA323
- 1. Boji ob dolenjski prometnici323
- 2. Napad na Občine327
- 3. Zavarovanje operacije "Občine"329
- 4. Razbremenilna okupatorjeva operacija332
- 5. Brigada spremlja transport ranjencev na Hrvaško336
- 6. Boj na Primožu341
- 7. Pod Goijanci344
- 8. Na Hrvaško po topove349
- 9. Nazaj na partizansko fronto353
- Opombe o virih356
XI. SKLEPNE OPERACIJE ZA OSVOBODITEV SLOVENIJE359
- 1. Splošne razmere359
- 2. Napad na Postojanko v Strugah361
- 3. Hudi boji v zadnji sovražnikovi ofenzivi365
- 4. Zadnji boji pred Novim mestom372
- 5. Zmagoviti pohod proti Ljubljani na desnem krilu 4. armade JA374
- 6. Osvoboditev Ljubljane378
XII. SKLEP383
- Opombe o virih391
PREGLED POVELJNIŠKEGA KADRA V BRIGADNEM IN BATALJONSKIH ŠTABIH X. SNOUB LJUBLJANSKE 393
SEZNAM BORCEV X.SNOUB LJUBLJANSKE401
Kazalo osebnih imen, vojaških enot in ustanov457
Kazalo krajevnih imen469
Kazalo483